Ambisiøs strategieksekvering – utdanning for toppledere

Med Leading Strategic Change får du fem dager med konsentrert undervisning i et internasjonalt læringsmiljø. Du vil bli utfordret og inspirert av noen av verdens ledende lærere.

Leading Strategic Change er et intensivt utdanningsprogram for ledere og toppledere som ønsker å mestre eksekvering av ambisiøse strategier og transformasjonsprosjekter.

Du vil få inspirasjon, innsikt, kunnskap og verktøy som gjør deg i stand til å bringe din bedrifts strategieksekveringsinitiativer og transformasjonsprosjekter opp på et høyt og ambisiøst nivå. Det innebærer både innsikt i de rasjonelle og målbare faktorene, samt de psykologiske og emosjonelle sidene.

Via programmet får du den aller nyeste kunnskapen innen strategi, strategieksekvering, endringsprosesser og transformasjon.

Gratis online informasjonsmøte – meld deg på

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om topplederutdanningen Leading Strategic Change INSEAD

Programmets innhold

Mange strategiske tiltak innfri aldri deres potensial, og det er det mange årsaker til. Vi vil derfor i løpet av fem intensive dager gi deg muligheten til å få grundig innsikt i hva det virkelig skal til for å arbeide med å lede endringer eller transformasjoner som har strategisk tyngde.

Første fokusområde er strategiimplementering. Hva skal til for å få suksess med å implementere strategiske tiltak, og hva der de største fallgruvene? Etterfølgende dykker vi dypere ned i organisasjonskulturen, og hvordan den kan motarbeide eller understøtte endringsprosessen. Vi ser på hvordan kulturen kan kartlegges og utvikles, og bli en bevisst styrke det jobbes eksplisitt med.

Å mestre begge oppgaver slik at de supplerer hverandre stiller mangesidede krav til ledelsesinnsatsen. Du får mulighet til å identifisere og utprøve nye sider av din ledelsesinnsats slik at du får et solid grunnlag for å lede strategiske transformasjoner med suksess.

Strategisk utgangspunkt
Første vesentlige emne blir å forstå om det allerede i det strategiske grunnlaget for en endring er innebygde problemstillinger. Vi gjennomgår en systematisk tilgang til å syreteste strategien og dens muligheter til å skape verdi. Implementering av en strategi forutsetter at man omsetter strategien til relevante prosjekter og innsatser. Vi ser nærmere på denne oppgaven – samt en rekke av de fallgruvene som finnes i bruken av tradisjonell prosjektledelse og prosjektstyringsverktøy.

Organisatorisk beredthet
Hvis strategien er solid, er det på sin plass å foreta en stresstest av den organisatoriske beredtheten. Du vil derfor komme til å jobbe med en holistisk modell for selvevaluering av organisatorisk beredthet til strategieksekvering. Metoden gir et godt grunnlag for å løse eventuelle problemer innen de oppstår, og sikre at de rette organisatoriske forutsetningene er til stede.

Skjulte barrierer
En god strategi og organisatorisk beredthet er en viktig forutsetning for suksess, men i tillegg finnes det ofte en rekke skjulte barrierer for endring som man skal være i stand til å identifisere og håndtere, uansett om de er av kulturell, politisk eller emosjonell karakter.
Å jobbe med strategieksekvering handler i høy grad om å oppnå emosjonell aksept fra organisasjonens medarbeidere. Du får innsikt i hvordan du oppnår tillitt og oppbakking når du står i spissen for å lede strategiske endringstiltak.

Strategisimulering
Med utgangspunkt i den innsikten som er oppnådd i programmet, gjennomfører vi nestsiste dag en involverende og spennende simulering hvor du får anledning til, sammen med de andre deltakerne, å gjennomleve en konkret bedriftscase. Simuleringen gir deg mulighet til å utprøve den nye kunnskapen i et ufarlig miljø, og opplevelsen gir et sterkt fundament for å lære å anvende metodene i praksis.

Aktiver formelle og uformelle nettverk
Når strategisk endring lykkes, er det mulig å fastholde og videreutvikle en kultur som understøtter kontinuerlig utvikling. Dette krever at man utvikler evnene til å aktivere og simulere både formelle og uformelle nettverk, og omsette energien herfra til smarte strategiske innsatser.

Vi avslutter derfor programmet med å se på noen av de viktigste evnene som skal utvikles for å sikre dette. Når det lykkes, skapes en sterk kultur som understøtter den strategiske ambisjonen og stimulerer kontinuerlig utvikling.

Dette sier vore deltakere

Delta i eksklusivt læringsforum og bevar kontakten

Etter endt utdanning kan du delta i Executive Forum og holde deg oppdatert med aktuelle ledelsestemaer. Executive Forum er et eksklusivt læringsforum for deg som ønsker å fokusere på og utvikle din ledelsesmessige og strategiske kunnskap og kompetanse.

Det er i tillegg en enestående mulighet til å bevare kontakten med det nye nettverket.

I Executive Forum får du unik kunnskap og inspirasjon fra professorer fra de internasjonalt anerkjente business-skolene, IMD og INSEAD, som via fire årlige masterclasser gir deg innblikk i den nyeste forskningen, de nyeste metodene og de nyeste casene.

Executive Forum Masterclasser holdes i København.

Les mer om Executive Forum