Ambisiøs strategieksekvering – utdanning for toppledere

Fem dagers konsentrert undervisning på INSEAD i Frankrike

Med Leading Strategic Change får du fem dagers konsentrert undervisning i et internasjonalt læringsmiljø. Du blir utfordret og inspirert av noen av verdens ledende undervisere.

Leading Strategic Change er et intensivt utdanningsprogram for ledere og toppledere som ønsker å bli bedre til å gjennomføre ambisiøse strategieksekveringer og transformasjonsprosjekter.

Du vil få inspirasjon, innsikt, kunnskap og verktøy som gjør deg i stand til å føre din bedrifts strategeksekveringsinitiativer og transformasjonsprosjekter opp på et høyt og ambisiøst nivå. Det innebærer både innsikt i de rasjonelle og målbare faktorene samt de psykologiske og emosjonelle sidene av en endringsprosess.

Via programmet får du den aller nyeste kunnskapen innen strategi, strategieksekvering, endringsprosesser og transformasjon.

Gratis online informasjonsmøte – meld deg på

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om topplederutdanningen Leading Strategic Change INSEAD

Dag 1

Du får innsikt i hvordan du effektivt bryter ned en strategi i verdiskapende tiltak for de relevante nivåene i organisasjonen, og vil få forståelse for betydningen av en effektiv kommunikasjonsstrategi – samt hvilke begrensninger det er i anvendelsen av tradisjonell prosjektledelse og prosjektstyringsverktøy.

I tillegg får du kunnskap om hvordan man stresstester eksekveringsinitiativer innen de iverksettes. Avslutningsvis introduseres du til et system for kontinuerlig oppfølging av strategiarbeidet, og hvordan du som leder kan arbeide for å nedbryte motstand mot endringer.

Dato og pris

Dag 1

 • Introduksjon
 • Fra strategi til eksekveringstiltak

 • Strategieksekvering og kontroll

Dag 2

På dag 2 introduseres du til en holistisk modell for selvevaluering av organisasjonens beredthet til strategieksekvering ut fra en «bottom-up»-prosess. Ved å anvende «Designthinking» blir du i stand til å utvikle strategiske initiativer hvor alle nivåer av organisasjonen involveres. Dette handler blant annet om å skape et arbeidsklima og en kultur som er psykologisk trygt og inspirerende, og som sikrer at man får involvert alle relevante nøkkelmedarbeidere i prosessen.

Dette sier vore deltakere

Dag 2

 • Selv-diagnose på strategieksekvering

 • Strategi-generering “bottom-up”

 • Organisatorisk smidighet

Dag 3

Programmets tredje dag omhandler de skjulte barrierene du må være oppmerksom på i forhold til strategieksekveringen. Du får blant annet kunnskap om hvordan man identifisere de skjulte barrierene og diagnostiserer og håndterer disse, uansett om de er av kulturell, politisk eller emosjonell karakter.

Å arbeide med strategieksekvering dreier seg i høy grad om å oppnå emosjonell aksept fra organisasjonens medarbeidere. Du får innsikt i hvordan du oppnår tillitt og støtte når du står i spissen for å lede strategiske endringstiltak.

Dine undervisere

Dag 3

 • De skjulte barrierene i strategieksekvering

 • Den emosjonelle dimensjonen av strategieksekvering
 • Å overvinne de skjulte barrierene i strategieksekvering

   

Dag 4

På dag 4 introduseres du til en modell som kartlegger kulturelle styrker og svakheter. I tillegg beskriver modellen hvordan en organisasjonskultur oppstår, og hvilke kilder som stimulerer utviklingen i kulturen.

Dagen vil dessuten gi innsikt i hvordan man stimulerer en kultur som understøtter endring. Kulturen er nemlig i høy grad et endringsunderstøttende element som ikke bare er ledelsens ansvar – men hele organisasjonens.

Dato og pris

Dag 4

 • Kartlegging av kulturelle styrker og svakheter

 • Stimulering av kulturell endring

Dag 5

På programmets siste dag får du innblikk i hvordan du aktiverer både de formelle og de uformelle nettverkene i og utenfor organisasjonen. Ofte vil nye strategiske initiativer nettopp kreve at disse nettverkene mobiliseres.

Dagen avsluttes med innsikt i en teori om innflytelsesstrategi med fokus på både formelle og uformelle prosesser. Dette dreier seg spesielt om hvordan man styrker medarbeidernes evne til å få innflytelse på viktige strategi- og endringsprosesser.

Det praktiske forløpet

Dag 5

 • Aktivering av formelle og uformelle nettverk
 • Utøvelse av innflytelse

Delta i eksklusivt læringsforum og bevar kontakten

Etter endt utdanning kan du delta i Executive Forum og holde deg oppdatert med aktuelle ledelsestemaer. Executive Forum er et eksklusivt læringsforum for deg som ønsker å fokusere på og utvikle din ledelsesmessige og strategiske kunnskap og kompetanse.

Det er i tillegg en enestående mulighet til å bevare kontakten med det nye nettverket.

I Executive Forum får du unik kunnskap og inspirasjon fra professorer fra de internasjonalt anerkjente business-skolene, IMD og INSEAD, som via fire årlige masterclasser gir deg innblikk i den nyeste forskningen, de nyeste metodene og de nyeste casene.

Executive Forum Masterclasser holdes i København.

Les mer om Executive Forum