Dette sier tidligere deltakere om

Executive Management Certificate

Les mer og bli inspirert av tidligere deltakere

Martin Lyngbæk

Head of Track Record, NREP

Martin Lyngbæk er Head of track record (reporting) i Nordic Real Estate Partner (NREP), en nordisk eiendomsutvikler, investor og integrert eiendomsoperatør med fokus på langsiktig verdi for både kunder, investorer og samfunn – som også inkluderer et sterkt miljømessig perspektiv.

– Min deltakelse i Executive Management Certificate skal ses som en forlengelse av tidligere utdanninger jeg har deltatt i. Jeg hadde et ønske om og et behov for å få supplert min verktøykasse innen ledelse, strategi, innovasjon og kommunikasjon – og i den henseende matsjet programmet særdeles godt, og bidro til den røde tråden i forhold til utvikling av kompetansene mine, forteller han og fortsetter:

– Jeg har hatt et særdeles godt utbytte av programmet, og det faglige nivået var høyt. I tillegg var det meget positivt at utdanningen hadde en praktisk tilgangsvinkel til emnene, samt mulighet for mange diskusjoner. Her vil jeg spesielt fremheve kommunikasjonsdelen som sjeldent godt for mitt utgangspunkt.

LES MER...

Ifølge Martin Lyngbæk er de viktigste key-learnings, han tar med hjem, dermed relatert til lederens rolle som kommunikator.

– Særlig innen kommunikasjonsdelen har jeg fått en økt innsikt i når og hvordan jeg skal kommunisere for å oppnå den beste gjennomslagskraften. Det handler blant annet om at man alltid sørger for å designe kommunikasjonsinnsatsen til formålet, og til den konteksten man befinner seg i. Jeg har fått noen verktøy som jeg allerede på daglig basis benytter meg av i forhold til min kommunikasjon, så det har vært utrolig lærerikt. I tillegg har jeg i forhold til nettverk hatt stor glede av programmet, ikke minst i relasjon til den tredjeparts-sparringen man oppnår. Eksterne kan se tingene litt utefra, og mer objektivt enn de som er internt i organisasjonen, og det er utrolig nyttig, uttaler han.

Martin Lyngbæk har allerede overveielser om å delta i modul 2 og 3 som foregår på INSEAD i Frankrike, noe som betyr at han avslutningsvis får et utdanningssertifikat på hele Executive Management Programme.

– Jeg vil helt sikkert overveie å delta på de to etterfølgende modulene på INSEAD, men for meg har det fungert veldig bra å dele opp utdanningen, både av hensyn til andre oppgaver og familien min. Jeg er meget fornøyd med denne fleksibiliteten som passer godt til mine behov, avslutter han.

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om topplederutdanningen Leading Strategic Change INSEAD