Cookie- og personvernforordning

Scandinavian Executive Institute

Generelt

  1. Denne politikken om behandling av personopplysninger (”Personvernforordningen”) beskriver hvordan Scandinavian Executive Institute A/S innsamler og behandler opplysninger om deg.
  2. Personvernforordningen gjelder personopplysninger som du gir til oss, eller som vi innsamler via bedriftens hjemmeside, www.se-insitute.dkwww.se-institute.no eller www.se-institute.com eller via sosiale medier, f.eks. Facebook, Instagram, Google, Youtube eller LinkedIn.
  3. Bedriften er dataansvarlig for personopplysningene dine. All henvendelse til bedriften skal skje via kontaktopplysningene anført under pkt. 7.

Bedriftens innsamling av personopplysningene dine

1. Hvilke personopplysninger innsamler vi og til hvilke formål?

  1. Når du besøker hjemmeside innsamler vi automatisk opplysninger om deg, f.eks om hvilken type nettleser du bruker, hvilke søketermer du bruker på hjemmeside, din IP-adresse og informasjoner om din pc med henblikk på å optimere konverteringen på hjemmesiden, forbedre denne og foreta målrettet markedsføring.
  2. Når du bestiller informasjoner på hjemmesiden, innsamler vi opplysninger om deg, f.eks. navn, adresse, e-postadresse, stiling, telefonnummer, opplysninger om hvilke produkter du bestiller eller kjøper – med det formål å kunne levere ytelsene til deg, og til bruk for å oppfylle våre forpliktelser i forhold til bokføring av kjøp.
  3. Når du melder deg på en av våre utdanninger eller arrangementer deles ditt navn, stilling, e-post, telefon og bedrift samt foto med de øvrige deltakerne. Stiling og bedrift deles med potensielle deltakere av den samme utdanningen.
  4. I forbindelse med arrangementer kan vi fotografere deltakerne og bruke disse bilder på våre hjemmesider, i annonseringer og på sosiale medier. Hvis du ikke ønsker at vi bruker bildet ditt, vil vi respektere dette. Det krever bare at du gjør oss oppmerksom på det. Enten i forbindelse med at bildet tas, eller etterfølgende.
  5. Når du melder deg på vårt nyhetsbrev, avgir du ditt uttrykkelige samtykke til at vi kan innsamle opplysninger om deg, f.eks. navn, bedrift og e-postadresse,
  6. Vi bruker de opplysningene som vi innsamler i forbindelse med din påmelding til nyhetsbrevet til å markedsføre påmeldingen, til å tilby deg særlige fordeler og til direkte markedsføring, herunder å kunne informere deg om våre produkter og nye ytelser og til å gi deg andre nyheter og informasjoner som du har gitt ditt særskilte samtykke til at vi kan sende deg.

2. Hva er grunnlaget for innsamlingen?

 • Innsamlingen av opplysninger, som nevnt i pkt.1.2 er nødvendig for at vi kan ivareta våre interesser i å forbedre funksjoner på hjemmeside og oppbyggingen av denne, samt tilby deg relevante tilbud.
 • Vi bruker kun din IP-adresse til å fastlegge din geografiske plassering, hvis vi har mottatt særskilt samtykke hertil.
 • Innsamling av opplysninger, som nevnt i pkt. 1.2 er nødvendig for at vi kan oppfylle vår avtale med deg.
 • Vi innsamler kun de i punkt 1.3 nevnte opplysninger, hvis du avgir ditt uttrykkelige samtykke hertil.

3. Bruk av databehandlere

  1. Vi anvender eksterne bedrifter til blant annet å foreta den tekniske driften av hjemmesiden, f.eks. bistår våre leverandører oss i forbindelse med utførsel av målrettet markedsføring, herunder «retargeting», og forbedring av hjemmesiden samt til din bedømmelse av våre produkter/ytelser. Disse bedriftene er databehandlere og under vår instruks, og behandler data som vi er dataansvarlige for. Databehandlerne må ikke anvende dataene til annet formål enn oppfyllelse av avtalen med oss, og er underlagt fortrolighet om disse.

4. Dine rettigheter

Med henblikk på å skape åpenhet omkring behandlingen av opplysningene dine skal vi, som dataansvarlig, opplyse deg om rettighetene dine.

Innsiktsretten

 • Du er til enhver tid berettiget til skriftlig å anmode oss om opplysning om blant annet hvilke opplysninger vi har registrert om deg, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier av personopplysninger og mottakere av opplysninger det eventuelt måtte være, samt opplysning om hvorfra opplysningene stammer.
 • Du har rett til å få utlevert en kopi av de personopplysningene som vi behandler om deg. For utlevering av flere kopier oppkrever vi et gebyr på DKK 50,00. Hvis du ønsker en kopi av personopplysningene dine, skal du sende en skriftlig anmodning til oss, sammen med dokumentasjon for at du er den pågjeldende personen.

Retten til beriktigelse

 • Du har rett til å få feilaktige personopplysninger om deg selv rettet av oss. Dersom du blir oppmerksom på at det er feil i de opplysningene som vi har registrert om deg, oppfordres du til å rette skriftlig henvendelse til oss, slik at opplysningene kan bli korrigert.

Retten til sletting

 1. I visse tilfeller har du rett til å få alle eller deler av dine personopplysninger slettet av oss, f.eks. hvis du tilbakekaller samtykket ditt til din påmelding til vår kundeklubb. I det omfanget behandlingen av dine opplysninger er nødvendige, f.eks. for å kunne overholde våre bokførings-forpliktelser, er vi ikke forpliktet til å slette personopplysningene dine.

Retten til å begrense behandling til oppbevaring

 1. Du har i visse tilfeller rett til å få begrenset behandlingen av dine personopplysninger til kun å bestå av oppbevaring, f.eks. hvis du mener at de opplysningene vi behandler om deg ikke er korrekte.

Retten til dataportabilitet

 1. Du har rett til å få personopplysningene dine utlevert i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format, og har rett til å overføre disse opplysningene til et annen dataansvarlig, når vi innsamler personopplysningene dine i forbindelse med:
  1. at du kjøper et produkt av oss, jf. pkt. 1.3 eller
  2. at du avgir samtykket ditt til at vi bruker din IP-adresse til å fastlegge din geografiske plassering, jf. pkt. 2.2, eller
  3. at du avgir samtykket ditt til påmelding til vårt nyhetsbrev, jf. pkt. 1.5.

Retten til innsigelse

 1. Du har til enhver tid rett til av særlige grunner, å gjøre innsigelse mot vår behandling av personopplysningene dine som vi innsamler til bruk for å forbedre funksjonene på hjemmesiden, og oppbyggingen herav, jf. pkt. 1.1.
 2. Du har dessuten til enhver tid rett til å gjøre innsigelse mot vår behandling av personopplysningene dine som vi behandler med henblikk på direkte markedsføring., jf. pkt. 1.1.
 3. Hvis du gjør innsigelse mot behandlingen, er vi ikke lenger berettiget til å behandle personopplysningene dine, med mindre vi kan påvise lovlige grunner til fortsatt behandling.

Retten til å tilbakekalle samtykke

 1. Du har til enhver tid rett til å tilbakekalle samtykket dit til at vi bruker IP-adressen din til å fastlegge din geografiske plassering, jf. pkt. 1.1 og ditt samtykke til påmelding til vårt nyhetsbrev, jf. pkt. 1.5. Hvis du tilbakekaller samtykket ditt, skal du være oppmerksom på at vi i visse tilfeller kan være berettiget til å fortsette behandlingen, jf. pkt. 2. I slike tilfeller vil du bli orientert herom.
 2. Hvis du ønsker å tilbakekalle samtykket ditt, bes du kontakte oss på Info@se-institute.dk.

Retten til å klage

 1. Du har til enhver tid rett til å inngi en klage til Datatilsynet.

5. Sletting av persondata

 1. Opplysningene som vi har innsamlet i forbindelse med at du har gitt ditt samtykke til at vi må sende deg markedsmateriell per e-post, SMS og post, vil vi slette, hvis du tilbakekaller samtykket ditt – med mindre vi er berettiget til å fortsette behandlingen, jf. pkt. 2.
 2. Opplysninger som vi har innsamlet i forbindelse med din påmelding til vårt nyhetsbrev vil vi slette, dersom du retter henvendelse herom. I samtlige nyhetsbrev vil du ha mulighet for å respondere og derved fravelge din påmelding. Ved avmelding sletter vi automatisk de dataene vi har innsamlet på deg i forbindelse med nyhetsbrevet.

6. Sikkerhet

 1. Vi har gjennomført passende tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger mot at personopplysninger hendelig eller ulovlig tilintetgjøres, fortapes, endres eller forringes, samt mot at de kommer til uvedkommende kjennskap eller misbrukes.
 2. Kun de medarbeiderne som har et reelt behov for å få tilgang til personopplysningene dine for å utføre jobben deres har tilgang til disse.

7. Kontaktopplysninger

Dersom du har spørsmål eller bemerkninger til denne Personvernforordningen, kan du kontakte:
Scandinavian Executive Institute A/S
Kolding Aapark 2, 4.
6000 Kolding
Danmark
Tlf. nr.: +45 3120 5550
E-mail: info@se-institute.dk

8. Endringer i personvernforordningen

 • Vi er til enhver tid berettiget til å foreta endringer i denne Personvernforordningen. Dersom vi foretar endringer i Personvernforordningen vil du bli orientert om dette ved ditt neste besøk på hjemmesiden.
 • Dersom du ikke kan akseptere den endrede politikken, har du ikke mulighet til å fortsette å bruke av hjemmesiden, og personopplysningene din kan bli slettet.

9. Versjoner

Dette er versjon 3.0 av Bedriftens datapolitikk datert den 27.10.23