Strenge krav og løftet pekefinger fra Norges Bank i Davos

Det ble ikke langt «fingre imellom» på World Economic Forum i Davos da Norges Bank gjorde det klart hvilke krav de fremover stiller til styrer i de bedriftene de investerer i.

Norges oljefond har mer enn en billion dollar i aktiver, og er dermed en kolossal investor i verdenssammenheng. Det stiller dem selvsagt også i en posisjon hvor de kan tillate seg å stille en rekke krav til hvordan styrerne og dermed bedriftene agerer i forhold til store utfordringer i verden, blant annet klima, topplederlønninger og diversitet.

Det var et av hovedbudskapene fra Nicolai Tangen, direktør for Norges Banks Investment Management, som var i Davos for å snakke med andre investorer og bedrifter, og blant annet skriver følgende i en artikkel i Financial Times:

«Vi vil i økende grad holde styrer ansvarlige. Våre høye forventninger ble allerede avspeilet i vår avstemningspraksis i 2022. I fremtiden vil vi stemme mot styremedlemmer dersom vi ser vesentlige feil med henblikk på å avdekke, lede eller overvåke klimarisiko.»

Har du ikke tilgang til artikkelen på Financial Times, er det mulig å se intervjuet på YouTube.

Lønn og diversitet

Og det handler ikke bare om klima. Også problemstillinger knyttet til høye topplederlønninger var på agendaen, noe Nicolai Tangen adresserer slik:

«Så er det spørsmålet om lønn. Aksjonærene betaler administrerende direktører mer og mer hvert år. Median CEO-lønn for S&P 500 økte med 17 prosent til nesten 15 millioner dollar mellom 2020 og 2021. I mange tilfeller har dette ikke vært drevet av tilsvarende verdiskapelse på lang sikt.»

Investeringsdirektøren i Norges Bank gjør det altså klart at de bedriftene, de er involvert i, kan forvente å bli fulgt med argusøyne. Det samme gjelder med hensyn til diversitet, hvor han uttaler følgende:

«En annen viktig ingrediens for sterke styrer er et bredt spekter av perspektiver, kompetanser og bakgrunner. Dette er avgjørende for styrers kvalitet. Vi forventer at styrer har minst 30 prosent representasjon av hvert kjønn, og vil i økende grad stemme mot dem som ikke oppfyller denne betingelsen.»

Les hele artikkelen her.

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om topplederutdanningen Leading Strategic Change INSEAD

Relevante temaer på styreutdanningene

Steen Buchreitz Jensen, CEO i Scandinavian Executive Institute, kjenner seg igjen i de problemstillingene som investeringsdirektøren i Norges Bank påpeker.

– Det, Nicolai Tangen i Norges Bank adresserer her, er en tendens vi også tydelig merker i relasjon til våre utdanningsprogrammer. Nye krav til måling, rapportering og stillingtaken til disse problemstillingene vil radikalt endre kravet til styrene de kommende årene. Evnen til å jobbe med disse problemstillingene, integrere dem i strategien og ikke minst kravet om å vareta andres interesser enn bare eiernes, krever i mange styrer et helt nytt tankesett. Jeg tror at det er en av grunnene til at vi merker stor etterspørsel etter styreutdanninger som kan hjelpe med dette, sier Steen Buchreitz Jensen og tilføyer:

– Både ESG-problematikken, utfordringer i forhold til topplederlønninger og ikke minst diversitetsutfordringene er vesentlige omdreiningspunkter på begge våre styreutdanninger. Og på generell basis har vi selvsagt et kontinuerlig fokus på at programmene til enhver tid er oppdatert i henhold til relevante temaer og problemstillinger.