Executive Board Programme:

Møt INSEAD-professorene på styreprogrammet

Vil du undervises og inspireres av noen av de mest velrennomerte underviserne og professorene i verden innen deres fagfelt, har du muligheten for det på vårt styreprogram som vi tilbyr i samarbeid med INSEAD i Frankrike.

Executive Board Programme er en styreutdanning som gir viktig kunnskap, nye kompetanser og konkrete redskaper til å utvikle din rolle som et verdiskapende styremedlem. Utdanningen passer for deg som allerede er styremedlem, styreleder eller har ambisjoner om å påta deg et styreverv.

Første modul av styreutdanningen, som foregår i Norge, gir det «lokale» perspektivet med styrets ansvar og plikter i henhold til norsk lovgivning. Og andre modul, som foregår på en av verdens mest velrenommerte business-skoler, INSEAD i Frankrike, komplementerer med et internasjonalt perspektiv. Her er det fokus på å gi deltakerne kunnskap som ruster dem til å bidra til et mer verdiskapende styre. Det unike med programmet er altså koblingen mellom det lokale og det globale, og i tillegg det særegne læringsmiljøet på INSEAD som byr på opplevelse ut over det vanlige.

Les mer om INSEAD her

Skyhøye karakterer

Gjennom de seneste ti årene har mer enn 1.000 skandinaviske deltakere deltatt på styreprogrammet – og etter hvert forløp ber vi deltakerne om å gi tilbakemeldinger på deres opplevelser med henblikk på det faglige nivået på programmet, professorenes prestasjoner, oppholdet på campus samt en rekke andre faktorer.

Når det gjelder underviserne, er det ikke tvil om at programmet i alle år har levert gode resultater. Professorene på programmet oppnår nemlig en skår på intet mindre enn 4,9 ut av 5,0 mulige. Programdeltakerne legger heller ikke skjul på deres begeistring, og omtaler blant annet underviserne som «rockestjerner».

Her kan du bli bedre kjent med de tre internasjonale professorene du treffer på styreprogrammets andre modul på INSEAD i Frankrike. Samtlige professorer har brukt hele karrieren deres på å dykke dypt ned i deres respektive fagområder, noe som gjør at de har noen helt unike kompetanser og må betegnes som «i absolutt verdensklasse».

Les mer om Executive Board Programme INSEAD

INSEAD-fakultetet på Executive Board Programme: Enrico Diecidue, Stanislav Shekshnia og Lily Hua Fang.

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om styreutdanningen Executive Board Programme INSEAD

Stanislav Shekshnia, INSEAD-professor og programdirektør

Stanislav Shekshnia har vært programdirektør på Executive Board Programme i mer enn ti år, og har som følge derav vært en viktig bidragsyter til utviklingen av programmet gjennom hele dets eksistens.

Shekshnia har en tung praktisk erfaring i en rekke internasjonale og globale styrer. I tillegg er han professor på INSEAD, og har lang erfaring med styrearbeid i et forskningsperspektiv. Han er dessuten forfatter av boken «Board Practices Across Europe», en bok som tar for seg hvordan styrearbeid rent praktisk foregår i 14 europeiske land, deriblant Norge – og som derigjennom kan være en viktig inspirasjonskilde til å utføre et verdiskapende styrearbeid.

Det interessante med Stanislav Shekshnia er nettopp at han besitter denne både praktiske, teoretiske og formidlingsmessige erfaringen som gjør ham til en spennende undervisningsprofil. Han er især pasjonert omkring styrets stadig økende ansvar og innflytelse i en verden i hastig og konstant endring, hva som skal til for å sikre at man spiller en betydningsfull rolle i styret og hvordan man blir en viktig bidragsyter i forhold til å skape verdi. I tillegg til å være en dyktig formidler, er han i stand til å sette seg inn i konkrete problemstillinger som de enkelte deltakerne opplever i relasjon til styrearbeid – og utfordre dem på disse.

Deltakerne sier blant annet følgende: “Stanislav show how to manage many years of experience in a way we all could benefit from.”, “I was impressed with Stanislavs dedication.”, «It was excellent. Admirable!”

Enrico Diecidue, professor i beslutningstaking

Enrico Diecidue er professor på INSEAD og en anerkjent forsker innen beslutningsteori som har brukt hele karrieren sin på å forstå og forske i hvordan individer og grupper treffer beslutninger under usikkerhet. Det å treffe gode og korrekte beslutninger er et av styrets viktigste ansvarsområder, og å treffe beslutninger i gruppesammenheng er i særdeleshet komplekst.

Enrico er italiener med kropp og sjel, og leverer en ekstremt underholdende og kraftfull undervisning som samtidig er dypt alvorlig og seriøs. Han benytter seg i utstrakt grad av caser, simulering og «leker», slik at deltakerne på egen kropp kan merke og forstå hvordan beslutninger tas, og hvor vanskelig det er å ikke være forhåndsinntatt og dermed gjøre feil. Executives, styremedlemmer og styreledere kommer som oftest hjem med noen meget verdifulle aha-opplevelser som er direkte anvendbare i mange sammenhenger hvor det skal treffes viktige beslutninger.

Deltakerne sier blant annet følgende: “MINDBLOWING!!! Great energy and world class cases.”, “Well done and the most entertaining of all professors 😉 Keep it up!”, “Just to be in the same room as Enrico is blowing you away. It gives so much energy and openness.”

Lily Hua Fang, professor i finans, INSEAD

Lily Hua Fang er INSEAD-professor med spesiale i finans og underviser i kapitalmarkedsforhold, verdifastsettelser og finansielle temaer. Hun var en av de første ansatte da INSEAD åpnet deres Asia-campus i 2003, og har vært en viktig bidragsyter med henblikk på å bygge opp denne delen av INSEAD.

Lily evner å formidle komplekst og vanskelig finansstoff på en spennende, inspirerende og lettforståelig måte – slik at hun klarer å få alle deltakere med seg, uansett om de selv jobber med finans eller alltid har forsøkt å «unngå det». Hun brenner særlig for at alle som sitter i et styre skal ha en brukbar verktøykasse, og være i stand til å evaluere, stille krav og utfordre på økonomiske nøkkeltall – og at det er en så viktig en del av styrearbeidet at det ikke bør «outsources» til et enkelt styremedlem eller til konsulenter. Og både de som har mye erfaring med finans, og de som ikke har det, gir klart uttrykk for at de kommer hjem med ny og meget anvendelig kunnskap.

Deltakerne sier blant annet følgende: “Making it easy to understand and relate the magic of numbers, very impressive”, “Fantastic energy and examples.”, “Loved the teaching and Lily.”

Se innholdet i Executive Board Programme INSEAD

Kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer

Executive Forum er Scandinavian Executive Institutes eksklusive læringsforum for skandinaviske ledere og styremedlemmer som ønsker å fokusere på og utvikle deres ledelsesmessige og strategiske kunnskap og kompetanse.

Her får du unik kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer fra de internasjonalt anerkjente business-skolene, IMD og INSEAD. Forumet gir i tillegg en enestående mulighet for å sparre med andre ledere og styremedlemmer i et dynamisk og intensivt læringsmiljø – og dermed grobunn for en kontinuerlig utvikling av både ledelsesfaglige og personlige dimensjoner.

Delta i et inspirerende program med banebrytende forelesere fra INSEAD og IMD

Executive Forum – se programmet