Foreleserne på styreprogrammet var «rocke-stjerner»

Bengt Hilstad, konsernsjef i Fiskernes Agnforsyning, ønsket seg et kompetanseløft innen styrearbeid, både med henblikk på sine styre- og CEO-roller: «Dette programmet var et klart førstevalg for meg.»

Bengt Hilstad (38) er konsernsjef i Fiskernes Agnforsyning, en 80 år gammel organisasjon i Tromsø, med sine forretningsområder godt plantet innen fiskeri, logistikk og eiendom. Bengt har fra tidligere arbeidet som offiser i Forsvaret, utdannet seg som siviløkonom og jobbet i lengre tid innen Management Consulting. De seneste tre årene har han ledet konsernet og to datterselskaper, og i tillegg har han en rekke styreverv både internt i organisasjonen samt eksternt. For kort tid siden avsluttet han styreprogrammet Executive Board Programme på INSEAD i Frankrike.

– Avgjørende for min deltakelse i styreprogrammet var at jeg hadde fått anbefalt INSEAD som den beste utdanningsinstitusjonen på europeisk nivå, og dermed var dette programmet et klart førstevalg for meg. Jeg ønsket et kompetanseløft, ikke bare med henblikk på de styrejobbene jeg har, men også i forhold til mine CEO-roller, uttaler Bengt Hilstad.

Les mer om INSEAD-styreprogrammet

Bengt Hilstad, konsernsjef i Fiskernes Agnforsyning

Foreleserne var «rocke-stjerner»

For Bengt Hilstad var utbyttet av styreprogrammet nettopp i denne sammenhengen relatert til både CEO-rollene og hans roller som henholdsvis styreleder og styremedlem.

– Jeg sitter tilbake med et særdeles godt utbytte, og en opplevelse av verdi i mange dimensjoner. Selvsagt i forhold til mine roller som styreleder og styremedlem, men minst like mye som CEO, og hvordan man sikrer det beste samarbeidet og samspillet mellom ledergruppen og styret, forklarer han og fortsetter:

– Rent faglig var utdanningsnivået på et ekstremt høyt nivå. De styrefaglige emnene som ble brakt opp var helt essensielle, og læringen ble gjennom caser gjort meget virkelighetsnært. Programmet hadde et godt helhetsperspektiv, og så var det godt planlagt og særdeles velgjennomført. Foreleserne var «rocke-stjerner», både i faglig henseende, men ikke minst pedagogisk og presentasjonsteknisk. Tross lange dager, var man engasjert og «langt fremme på stolen» hele veien. Og så var en av de viktige kildene til læring selvsagt interaksjonen med de andre deltakerne på utdanningen.

Se programinnholdet i Executive Board Programme

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om styreutdanningen Executive Board Programme INSEAD

Viktige læringer med hjem

Ifølge Bengt Hilstad kommer han hjem med mange refleksjoner, samt nye modeller og verktøy som er direkte anvendelig i forhold til egen jobbsituasjon.

– Skal jeg fremheve de viktigste læringer er en av dem helt klart relatert til behovet for prosesstyring og struktur når man onboarder i et styre. At man sikrer god forankring av rammene for styrearbeidet og de gode verdiene – det bakteppet som er grunnlaget for å ha gode beslutningsprosesser og et godt samspill. Dernest vil jeg rent personlig tilstrebe å ta litt mindre plass og taletid som styreleder – nettopp for å sikre bedre beslutningsprosesser i styret, og dermed et større eierskap til disse beslutningene. Avslutningsvis er jeg blitt mer oppmerksom på viktigheten av struktur, kvalitet og effektivitet i de inndata som styret får fra management – slik at arbeidet blir mer effektivt og «to the point», sier han.

I forhold til nettverk og relasjoner har programmet også bidratt positivt, er den klare utmeldingen fra konsernsjefen.

– Det nye nettverket betyr mye. Det å bli kjent med så mange kompetente deltakere fra hele landet har vært veldig inspirerende, og jeg føler at jeg har fått noen sterke relasjoner, avslutter Bengt Hilstad.

Bli kjent med underviserne og professorene

Kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer

Executive Forum er Scandinavian Executive Institutes eksklusive læringsforum for skandinaviske ledere og styremedlemmer som ønsker å fokusere på og utvikle deres ledelsesmessige og strategiske kunnskap og kompetanse.

Her får du unik kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer fra de internasjonalt anerkjente business-skolene, IMD og INSEAD. Forumet gir i tillegg en enestående mulighet for å sparre med andre ledere og styremedlemmer i et dynamisk og intensivt læringsmiljø – og dermed grobunn for en kontinuerlig utvikling av både ledelsesfaglige og personlige dimensjoner.

Delta i et inspirerende program med banebrytende forelesere fra INSEAD og IMD

Executive Forum – se programmet