NY BOK OM STYREARBEID: Nå er også Norge «med»

Andre utgave av boken «Leading a Board – Chairs’ Practices Across Europe» er nettopp kommet på gaten. Boken gir et unikt innblikk i ledelse av styrer i 14 europeiske land – deriblant Norge.

Andre utgave av boken «Leading a Board – Chairs’ Practices Across Europe» er nettopp utgitt. Programdirektør på Executive Board Programme og Advanced Board Programme, INSEAD-professor Stanislav Shekshnia, er redaktør på boken. CEO i Scandinavian Executive Institute, Steen Buchreitz Jensen, er forfatter til de to kapitlene i boken som omfatter den norske og danske undersøkelsen.

– Boken gir et særdeles interessant innblikk i ledelse av styrer i en lang rekke europeiske land som er utvidet fra åtte til 14 land i denne 2. utgaven. Den nye utgaven omfatter også hvordan styrer jobber med digitalisering og bærekraftig utvikling – og ikke minst: hvordan de har håndtert COVID-19-krisen, forklarer Steen Buchreitz Jensen og legger til:

– Enda mer interessant er det kanskje at Norge nå er en del av den omfattende research. Det er en rekke spennende og unike karaktertrekk ved norsk styrearbeid, og det er særdeles spennende å «sammenlikne» Norge med andre europeiske land innen dette fagområdet.

Styreutdanning for erfarne styremedlemmer – Advanced Board Programme INSEAD

Kvalitative intervjuer

Boken gir et sjeldent innblikk inn i styrelokalene i 14 europeiske land hvor den bygger på mer enn 300 kvalitative intervjuer med styreledere, styremedlemmer, direktører og aksjonærer i disse land. Den henvender seg til alle som beskjeftiger seg med styrearbeid. Det er selvsagt spesielt styreledere og styremedlemmer, men også direktører og bedriftseiere som i sakens natur har et nært forhold til styret sitt.

– Boken tar utgangspunkt i en omfattende undersøkelse omkring praksis blant styreledere som INSEAD utarbeidet for noen få år siden. Undersøkelsen førte til at man fikk avdekket en rekke utfordringer som disse styrelederne ofte måtte håndtere. Det er spørsmål og svar relatert til disse utfordringene som er omdreiningspunktet, forteller Steen Buchreitz Jensen, CEO i Scandinavian Executive Institute.

Styreutdanning – Executive Board Programme INSEAD

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om styreutdanningen Executive Board Programme INSEAD

Ingen matematiske formler for styrearbeid

Den opprinnelige undersøkelsen fra INSEAD viste at langt hovedparten av de utfordringene som styreledere møtte, var relatert til interpersonelle forhold og relasjoner mellom mennesker. Det kunne eksempelvis handle om forholdet mellom styrelederen og henholdsvis eier, den daglige ledelsen eller et vanskelig styremedlem.

– Boken gir ikke en konkret «formel» for eller en «anbefaling» av hvordan man skal utføre «korrekt» styrearbeid. Derimot illustrerer den i høyere grad at suksessfullt styrearbeid avhenger mye av at man velger de innsatsene som er riktige i den konkrete sammenhengen. Boken fungerer godt som et praktisk oppslagsverk. Eksempelvis hvis man ønsker å få mer kunnskap, og er interessert i å bli inspirert til hvordan man utfører et godt styrearbeid. Leading a Board tar tak i mikrokonteksten som handler om det som foregår inne i styret. Og makrokonteksten, altså det som foregår på landnivå, eksempelvis i forhold til lovgivning og kultur, forklarer han.

Norske karaktertrekk i styrearbeid

Eierstruktur, bedriftens størrelse og bedriftens alder er på mange måter viktigere enn landekulturen når det handler om å identifisere forskjeller i styrepraksis. Likevel gir boken et spennende innblikk i forskjellene mellom de 14 landene som boken tar for seg: Norge, Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, Italia, Nederland, Russland, Sveits, Tyrkia, Frankrike, Spania, Ukraina og Storbritannia. Ser man spesifikt på Norge, er det en rekke hovedkonklusjoner som er spesielt interessante.

– Den norske staten sitter på en formidabel andel av de samlede investeringene i verden – faktisk hele 1,5 prosent. Og det har uten tvil hatt en positiv innflytelse på hvordan man generelt i Norge har jobbet for å profesjonalisere styrene og skape et godt rammeverk for styrearbeid. I norske styrer vektes rettferdighet, uavhengighet, diversitet og samarbeid generelt meget høyt. Man jobber hardt for å sikre en høy grad av tillit ved å være åpen, gi mye informasjon og skape rom for diskusjoner. I et norsk styre oppfordres man til å si sin mening, og tingene diskuteres gjerne detaljert og nøye. Det er i aller høyeste grad lov å bruke god tid på å ta de rette beslutningene, og man ønsker å skape konsensus mellom medlemmene i styret, avslutter Steen Buchreitz Jensen.

Styreutdanning – Executive Board Programme INSEAD

Leading a Board – Chairs’ Practices Across Europe, 2. utgave kan blant annet kjøpes på Palgrave Macmillan

risikostyring

Professor Nathan Furr, INSEAD

Kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer

Executive Forum er Scandinavian Executive Institutes eksklusive læringsforum for skandinaviske ledere og styremedlemmer som ønsker å fokusere på og utvikle deres ledelsesmessige og strategiske kunnskap og kompetanse.

Her får du unik kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer fra de internasjonalt anerkjente business-skolene, IMD og INSEAD. Forumet gir i tillegg en enestående mulighet for å sparre med andre ledere og styremedlemmer i et dynamisk og intensivt læringsmiljø – og dermed grobunn for en kontinuerlig utvikling av både ledelsesfaglige og personlige dimensjoner.

Delta i et inspirerende program med banebrytende forelesere fra INSEAD og IMD

Executive Forum – se programmet