Digital transformasjon i styret

Styrefolk ser digital transformasjon som en stor mulighet. Men de erkjenner samtidig at de ikke har de nødvendige digitale kompetansene. Det er et problem, hevder INSEAD-professor.

INSEAD-professor Andrew Shipilov, som også er programdirektør på Executive Mangement Programme INSEAD, har for kort tid siden offentliggjort resultatene av «Boardroom Digital Transformation Survey». Det er en undersøkelse som viser hvordan en lang rekke erfarne styrefolk ser på digital transformasjon i relasjon til styrearbeid.

Digitalisering – en mulighet

Ifølge Shipilov er en av de viktigste konklusjonene i undersøkelsen at hovedparten av styremedlemmene ser digital transformasjon i styret som en mulighet – fremfor en trussel – for deres bedrifter. Faktisk tilkjennega hele 77 prosent at digital transformasjon var å anse som en mulighet.

Mer enn 80 prosent av respondentene mente dessuten at deres styrer oppfordret ledelsen til å gå for risikoinitiativer som kunne hjelpe dem med å «gjenoppfinne» deres bedrifter. Dette står imidlertid i stor kontrast til at bare 30 prosent av styremedlemmene var enige om at de var godt nok rustet til å lede den digitale transformasjonen.

– Faktisk sa bare ti prosent at de har en «stor forståelse» for de digitale problemstillingene. Og det at bare 30 prosent mener at de er «godt nok» rustet, kan så absolutt være et problem. For på den ene siden blir bedriftene presset til digital innovasjon, men de føler ikke at de er klare til det, forklarer Andrew Shipilov.

Styreutdanning på INSEAD

Digital transformasjon i styret

Tre viktige teknologier

Undersøkelsen viste dessuten at det spesielt var tre teknologier som styremedlemmene helst ville lære mer om. Nemlig Artificial Intelligence (AI), Big Data Analytics og Blockchain.

Som en avsluttende hovedkonklusjon kom det i tillegg frem at bedriftene langt hen av veien ønsker å inngå partnerskap og samarbeider.  Og altså ikke benytte seg av oppkjøp – når målet er å foreta en digital transformasjon av deres bedrifter.

Se hele filmen, hvor Andrew Shipilov forteller om «Boardroom Digital Transformation Survey».

Styreutdanning på INSEAD – programinnhold