Executive Board Programme

Executive Board Programme

Styreutdanning i samarbeid med INSEAD

En internasjonal styreutdanning tilpasset skandinaviske forhold og lovgivning som gjør deg til et verdiskapende styremedlem og en viktig ressurs for både bedriften og din egen styrekarriere.

Executive Board Programme gir deg kunnskap, verktøy og inspirasjon til å spille en aktiv og verdiskapende rolle – både som individuelt styremedlem og i samspill med det øvrige styret, bedriftens eierkrets og den daglige ledelsen. Undervisningen tar utgangspunkt i relevante teorier, modeller og caser, og ruster deg til å bidra proaktivt til både strategi- og forretningsutvikling. Du får redskaper til å skape verdi og øke din prestasjon i styret, og innsikt i de formelle og juridiske ansvarsområdene. Styreutdanningen gir deg uunnværlig kunnskap om alt fra risikostyring til verdiskaping.

Les uttalelser fra tidligere deltakere her

Les mer om underviserne her

 

10 konkrete fordeler ved Executive Board Programme

Du får blant annet:

 1. En internasjonal styreutdanning tilpasset skandinavisk kultur og læringsstil
 2. En dybdegående forståelse for styrearbeidets kompleksitet
 3. Kunnskap og redskaper til å spille en nøkkelrolle i styret
 4. Solid innsikt i prioriteringer av innsatser og effektiv beslutningstaking under tidspress
 5. Kunnskap om styrets ansvar og plikter i forhold til lovgivning og god corporate governance
 6. Verdifull innsikt i samspillet mellom styret, ledelsen og eierne
 7. Kunnskap om risikostyring og verdiskaping
 8. En intens læringsopplevelse designet til deg som har et travelt program til daglig
 9. Praksisorientert undervisning og konkrete verktøy, og du kommer hjem med redskaper i bagasjen som kan brukes med en gang
 10. Et profesjonelt nettverk og en felles referanseramme med andre profesjonelle styremedlemmer.

  Les mer om Executive Forum her

 

Deltakerprofil

Executive Board Programme henvender seg til alle som ønsker mer kunnskap, nye kompetanser og konkrete redskaper til å fungere som et verdiskapende styremedlem. Deltakerne er enten i gang med en styrekarriere, eller så har de ambisjoner om det. Den typiske deltakeren:

 • Jobber til daglig sammen med et profesjonelt styre
 • Sitter i et styre, eller er på vei inn i et
 • Jobber på strategisk nivå i en bedrift som eksempelvis CEO, VP, CFO eller partner
 • Er rådgiver på strategisk nivå

 

Gi styret et felles utgangspunkt

Utdanningen er også en opplagt mulighet for et helt styre som ønsker en ensartet referanseramme og tilgang til styrearbeid. Det er mulighet for at flere fra samme styre deltar på samme forløp, eller for å sende medlemmene av gårde på utdanningen i mindre grupper eller enkeltvis.

 

Hva gjør du nå?

Bestill programmet for Executive Board Programme og få et mer detaljert innblikk i utdanningens innhold, forløp og undervisere.

Kontakt Seniorkonsulent, Berit Røiseland, Scandinavian Executive Institute på br@se-institute.dk eller +45 3150 6261 for ytterligere informasjon.