Viktig med gode styrekompetanser

«Programmet har vært viktig for meg med henblikk på å ha gode styrekompetanser – ikke bare i forhold til styrevervene mine, men også i relasjon til min jobb i Arendals Fossekompani», uttaler Ingunn Ettestøl i Arendals Fossekompani.

Ingunn Ettestøl er direktør for samfunnsansvar og bærekraft i Arendals Fossekompani, et børsnotert industrielt investeringsselskap som eier energi- og teknologirelaterte selskaper som muliggjør det grønne skiftet. Ingunn er opprinnelig bygningsingeniør fra NTNU og har etterfølgende en doktorgrad innen energi og miljø. Omdreiningspunktet for Ingunns karriere har bestandig vært innen energi og miljø, og med seg i bagasjen har hun en rekke direktørstillinger i Enova og Agder Energi, før hun for om lag fem år siden kom til Arendals Fossekompani.

Ingunn har vært styremedlem i en rekke selskaper innen fornybar energi, blant annet Wattsight, Powel og Markedskraft, og har for tiden styreverv i Volue og Arendals Fossekompani Pensjonskasse. For kort tid siden avsluttet hun styreprogrammet Executive Board Programme på INSEAD i Frankrike.

– Programmet har vært viktig for meg med henblikk på å ha gode styrekompetanser – ikke bare i forhold til styrevervene mine, men også i relasjon til min jobb i Arendals Fossekompani som inkluderer å implementere god governance i selskapet. Jeg hadde fått anbefalt programmet fra tidligere topplederkollegaer som har deltatt på utdanningen, og da var det et naturlig valg for meg, forklarer Ingunn Ettestøl.

Les mer om INSEAD-styreprogrammet

Ingunn Ettestøl, ESG Direktør i Arendals Fossekompani

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om styreutdanningen Executive Board Programme INSEAD

Viktig utbytte i både Norge og Frankrike

Hun fremhever en rekke viktige læringer som hun har tatt med hjem fra programmet som består av en modul i Norge og en modul på INSEAD i Frankrike.

– Noe av det viktigste for meg var å få en gjennomgang av god norsk governance. Dette var et viktig tema under første del av utdanningen i Norge. Gjennomgangen var nyttig repetisjon av viktige ting, og en bekreftelse på at vi jobber riktig med dette fagområdet i Arendals Fossekompani. Modul 2 gav meg et veldig bra innblikk i blant annet beslutningsteori og finans, som er svært viktige temaer i forhold til styrearbeid. Det er en høy faglig standard på undervisere og professorer, og jeg vil spesielt fremheve Enrico Diecidue innen beslutningsteori som ga mye viktig innsikt i hvordan man får team til å ta bedre beslutninger, sier Ingunn og fortsetter:

– Det var en øyeåpner å få innsikt i hvor viktig diversitet i teamene er for å ta gode beslutninger. Jeg fikk god kunnskap om hvordan man sørger for å få hele teamet med, og hvordan man legger til rette for gode diskusjoner, som igjen henger sammen med gode beslutningsprosesser og god verdiskaping. Jeg fikk også viktig kunnskap i finansdelen: At man ikke skal være redd for å stille spørsmål selv om man ikke er økonom, at man skal stole på sin intuisjon og magefølelse, og sørge for å forstå hva som ligger bak tallene.

Se programinnholdet i Executive Board Programme

Faglig tyngde og «best practice»

Ingunn føler allerede at de nye kompetansene har hatt positiv innflytelse i styrejobbene hennes.

– Etter at jeg kom hjem har jeg blant annet vært i et styremøte hvor vi skulle gjøre noen endringer i styrets sammensetning. Her kunne jeg ta frem ting jeg har lært på INSEAD om rekrutteringsprosesser. Det man sier får litt mer «tyngde» når man kan referere til at det er «best practice», og ikke bare noe man har «funnet på», sier hun før hun avslutter:

– Også i et personlig perspektiv har programmet gitt meg viktig læring når det gjelder prioritering av min tid. Et av temaene handlet om at skal du få til en endring, så må du også slutte med noe av det du gjør. Jeg har på sikt ambisjon om 1-2 styreroller til, men det betyr også at jeg må prioritere annerledes, og at jeg må tenke meg godt om før jeg tar nye styreverv.

Bli kjent med underviserne og professorene

Kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer

Executive Forum er Scandinavian Executive Institutes eksklusive læringsforum for skandinaviske ledere og styremedlemmer som ønsker å fokusere på og utvikle deres ledelsesmessige og strategiske kunnskap og kompetanse.

Her får du unik kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer fra de internasjonalt anerkjente business-skolene, IMD og INSEAD. Forumet gir i tillegg en enestående mulighet for å sparre med andre ledere og styremedlemmer i et dynamisk og intensivt læringsmiljø – og dermed grobunn for en kontinuerlig utvikling av både ledelsesfaglige og personlige dimensjoner.

Delta i et inspirerende program med banebrytende forelesere fra INSEAD og IMD

Executive Forum – se programmet