Utdanning for både hjerne og hjerte

Tjue norske deltakere er nettopp i disse dagene i ferd med å avslutte styreutdanningen Executive Board Programme på INSEAD i Frankrike – en opplevelse for både hjerne og hjerte

De norske deltakerne oppholder seg for tiden på legendariske INSEAD i Fontainebleau utenfor Paris. En opplevelse som både appellerer til hjernen og hjertet.

På INSEAD treffer man nemlig noen av de fremste ekspertene innen en lang rekke business-områder, men også hjertet kan være med: For på INSEAD kan man nesten dufte «studiestemningen» i form av den enorme mengden av kompetanse og kunnskap som gjennom de siste seks årtiene er opparbeidet på utdanningsinstitusjonen. Og at INSEAD i tillegg ligger «midt i skogen» i pittoreske Fontainebleau gjør ikke saken noe dårligere.

Læringsboble

Tom Georg Olsen, som er styreleder og konserntjener i IT-konsulentselskapet Miles, er en av de tjue som deltar i Scandinavian Executive Institutes Executive Board Programme INSEAD som består av to moduler – et som foregår i Oslo, og et på INSEAD i Frankrike. Han kan i høy grad også relatere seg til «studiestemningen».

– Jeg er virkelig kommet tilbake i studentmodus, og alle de tingene som kretser omkring det når man er på en slik campus. Det er virkelig fint å komme hit, å etablere en ny «boble» – jeg er gått rett i læringsmodus, forteller Tom Georg Olsen, som sitter som styreleder i holdingselskapet i Miles og tre tilknyttede datterselskaper samt et par andre selskaper, og fortsetter:

– I vår bedrift er jeg én av de fire gründerne som etablerte bedriften i 2005. Siden da har vi vokst mye, og det ble etterhvert klart for oss at vi trengte et eksternt perspektiv på om vi er strukturert riktig og driver vårt styrearbeid på riktig måte, altså etter best practice.

Les mer om styreutdanningen her

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om styreutdanningen Executive Board Programme INSEAD

Suksess avhenger av styret

Kjersti Løken Stavrum er CEO i stiftelsen Tinius, en organisasjon som fungerer som kontrollerende organ for Schibsted-konsernet. Hun sitter i tillegg i en rekke styrer, og er også en av deltakerne på Executive Board Programme, team 4.

– Jeg har ulik tilknytning til flere ulike styrer, og jeg er svært bevisst på hvor stor graden av suksess for en bedrift avhenger av godt styrearbeid. Men dette er et område hvor jeg har vært autodidakt, og jeg har derfor ønsket mer formell kunnskap om styrearbeid. Det var imidlertid viktig for meg å være trygg på at lærerkreftene var på et høyt faglig nivå – og gjerne i et internasjonalt perspektiv, sier Kjersti Løken Stavrum.

Overgått forventningene

Da vi snakket med deltakerne var de midtveis i modul 2 på INSEAD. Og foreløpig er forventningene blitt innfridd.

– Hele opplegget er veldig profesjonelt lagt opp, både i forhold til timeplaner, undervisning og fasiliteter. Den første modulen i Oslo var en veldig god gjenoppfriskning av lover og regler innen styrearbeid. Her på INSEAD handler det mer om best practice innen styrearbeid, og jeg synes at det er en stor fordel at vi er her som en samlet norsk gruppe som har den samme referanserammen. Frem til nå har forløpet overgått forventningene mine, så jeg gleder meg til de kommende dagene, avslutter Miles-sjefen.

– Opplegget inviterte til høye forventninger til kvalitet, effektiv læring og sammensetning av gruppen, og disse er blitt innfridd. Jeg har opplevd en høy grad av entusiasme og motivasjon, og jeg har fått nyttig og konkret informasjon som jeg kan bruke direkte i mitt styrearbeid. Disse dagene vil gi meg en økt trygghet i de ulike rollene jeg har som styremedlem og styreleder. Målet er jo å kunne bidra til at styrene jeg deltar i gjør en bedre jobb, avslutter Løken Stavrum.

Fire gode grunner til en styreutdanning

Stanislav Shekshnia, som er INSEAD-professor og programdirektør på styreutdanningerne Executive Board Programme INSEAD og Advanced Board Programme, er ikke i tvil om at deltakerne kommer hjem med en faglig bagasje som kan gi dem selv og deres bedrifter et faglig løft.

Hva betyr det å drive et effektivt styrearbeid

Programmet gir deltakerne mulighet til å tenke på hva det betyr å drive et effektivt styrearbeid – mange har faktisk aldri tenkt på det – de bare fortsetter å jobbe som de alltid har gjort. For det andre gir programmet en innsikt i den konteksten som styrer jobber innen, og i tillegg en idé om hvilke trender som gjør seg gjeldende i verden akkurat nå innen styrearbeid. For det tredje får deltakerne en rekke teoretisk funderte, men også meget praktiske rammeverktøy og redskaper som de kan anvende direkte i deres styrearbeid. Og for det fjerde – og kanskje aller viktigst – så kommer de hjem med et helt nytt og meget relevant nettverk som de kan sparre med i fremtiden, sier Stanislav Shekshnia.

Les mye mer om Executive Board Programme INSEAD her

Stanislav Shekshnia, INSEAD

Undervisningen på INSEAD

Undervisningen på INSEAD er heller ikke «undervisning» i ordets egentlige forstand. Det handler om læring. Og for å lære tar man mange ulike metoder i bruk – eksempelvis simuleringer, spill, diskusjon av caser, polls og gruppearbeid. Tanken er at for å lære, så må man først reflektere.

De som deltar på Executive Board Programme har mange ulike tilgangsvinkler til å delta. Noen sitter allerede i et eller flere styrer, andre er på vei inn i et, noen er direktører og jobber med styrer og andre igjen jobber som konsulenter sammen med styrer.

Utvikling og læring

– Vi gir deltakerne en mulighet for utvikling og læring, men vi har ikke ambisjoner om å undervise dem i noen ting. Alle lærer vi på ulik måte, avhengig av hvilken motivasjon vi har og hvilken jobb vi har. Det er mange ulike profiler her, men det som samler dem er at styrearbeid er relevant og interessant, avslutter INSEAD-professoren.

Les mye mer om Executive Board Programme INSEAD her