Helle Thorning-Schmidt:

– Jeg satser fullt på en styrekarriere

Styrekarrieren i fokus

Tidligere statsminister, leder for Socialdemokratiet i Danmark og medlem av Europa-Parlamentet. Helle Thorning-Schmidts merittliste er lang. Nå er det imidlertid styrekarrieren som er i fokus.

Helle Thorning-Schmidt avsluttet sin politiske karriere i 2016. Etterfølgende ble hun direktør for Save the Children International, en organisasjon med en omsetning på to milliarder US-dollars og aktiviteter i mer enn 100 land.

– Jobben ga meg en omfattende internasjonal erfaring, og samtidig fikk jeg en rekke henvendelser med henblikk på styreposter. Jeg ville gjerne nærmere næringslivet, og i 2017 sa jeg ja til den første styreposten. Senere ble det til flere poster. Det foranlediget også at jeg måtte beslutte om det var «direktørveien» eller «styreveien» som skulle være det fremtidige omdreiningspunktet i karrieren min. Og det ble altså sistnevnte, uttaler hun.

Advanced Board Programme INSEAD – unik og avansert styreutdanning

Internasjonal kompetanse

Thorning-Schmidts portefølje av styreposter er bred – sett i et bransjemessig perspektiv. Men kjennetegnende for de bedriftene hvor hun har styreposter er at de alle er internasjonale bedrifter med vekstambisjoner.

– Jeg har helt klart en interesse og begeistring for internasjonale bedrifter, og det potensial som er i relasjon til å skape vekst i disse bedriftene. Her kan jeg spesielt bidra ved å anvende mine kompetanser og min internasjonale erfaring. Og det gjelder spesielt i forhold til kulturforskjeller, strategiutvikling og utvikling av lederteams, sier hun.

LES OGSÅ: Slik sikrer du livslang læring

Styrekarriere og fremtidens styreutfordringer

Helle Thorning-Schmidt fremhever at den pågående Covid19-krisen i aller høyeste grad har gitt anledning til å reflektere over hvordan man fremadrettet best mulig utfører et kvalitetsmessig godt styrearbeid.

– Koronaperioden har vært en voldsom opplevelse med mange møter og mange forskjellige utfordringer. Helt klart den største utfordringen vi har opplevd i årevis. Omstrukturereringer, fyringer og hvordan det hele kommer til å se ut på «den andre siden» har vært overskriften og en felles utfordring, sier den tidligere statsministeren og fortsetter:

– I et fremtidsperspektiv er det uten tvil nødvendig at bedrifter og organisasjoner sørger for at de har et kriseberedskap som er helt topptrimmet. Tingene kan endre seg utrolig fort, og det er en livsbetingelse vi må forholde oss til. Krisehåndtering, et meget skarpt blikk på bunnlinjen og samfunnsmessig ansvar i forhold til både miljø, etikk og diversitet bør være fokusområder.

LES OGSÅ: Vinn kampen om fremtidens talenter

Styreutdanning: Etterutdanning er luksus

Helle Thorning-Schmidt er en av de deltakerne som er påmeldt første forløp av Advanced Board Programme som er Scandinavian Executive Institutes nye, avanserte styreprogram. Programmet er for styremedlemmer som er opptatt av å utvikle deres styrekarriere. Det lanseres i samarbeid med INSEAD i Frankrike, og avholdes for aller første gang i oktober 2020.

– Flere ganger i karrieren min har jeg skiftet bane. For jeg er nysgjerrig, og jeg vil gjerne lære nytt. Det er fantastisk spennende å beskjeftige seg med styrearbeid, men jeg vil gjerne lære enda mer. Derfor ser jeg frem til å delta i dette intensive programmet på INSEAD. Her forventer jeg å få nye tanker, idéer, verktøy og ikke minst gleden av å treffe andre deltakere og utveksle erfaringer om styrearbeid. Det er virkelig et luksusgode å ta noen dager ut av kalenderen for å få nye perspektiver og nye redskaper, og det gleder jeg meg veldig til, avslutter Helle Thorning-Schmidt.

Advanced Board Programme INSEAD – starter i oktober

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om styreutdanningen Advanced Board Programme INSEAD