Vinn kampen om medarbeider-talentene

Å vinne kampen om medarbeider-talentene er et av fremtidens aller viktigste suksesskriterier for bedrifter som har store ambisjoner. Nettopp derfor har begrepet «medarbeiderreisen» fått en helt sentral betydning i IT-bedriften Salesforce.

Hvordan vinner man kampen om medarbeider-talentene på fremtidens arbeidsmarked? Hvor lønn absolutt ikke er den eneste faktoren som gjør seg gjeldende? Det har Jacques Soelberg, som er Country Manager & Area Vice President Denmark & Norway i Salesforce, noen helt konkrete bud på som han også anvender i praksis i Salesforces’ fokus på «medarbeiderreisen».

Salesforce er verdens største leverandør av skybaserte CRM-systemer i et bredt perspektiv. Det innebærer at bedriftens it-plattformer ikke bare omfavner de tradisjonelle kunderelasjonene, men også prosessoptimering, og herunder blant annet HR-prosesser, logistikk og lean management. På verdensbasis beskjeftiger den globale bedriften totalt 52.000 medarbeidere.

Vinn kampen om medarbeider-talentene via sterk verdibasert kultur

Vinn kampen om medarbeider-talentene

Jacques Soelberg, Salesforce

– Den konklusjonen, vi er kommet frem til i vår bedrift, når det handler om å tiltrekke talenter, er nært knyttet til å bygge opp og vedlikeholde en sterk, verdibasert kultur. Vi kaller det «Ohana» som betyr «familie» på hawaiisk. Hos oss er det «familie» i en bred kontekst som både inkluderer kunder, partnere, leverandører og medarbeidere. Vi har oppstilt fire verdiområder, oppdelt i equality, trust, innovation og customer-succes. Disse fire områdene er meget sentrale i vår strategi med henblikk på hvordan vi tiltrekker og fastholder de beste talentene i Salesforce. I vår «Ohana» har vi et veldig sterkt fokus på disse verdiene. Vi er meget klare i forhold til hvilken atferd vi har overfor hverandre – og det er uten tvil en «talentmagnet», forklarer Jacques Soelberg, og fortsetter:

– Et eksempel innen diversitet relaterer seg til at vi er meget opptatt av å ha en forskjellighet. En diversitet i vår arbeidsstyrke. Det handler ikke bare om medarbeidere av ulikt kjønn, men i et bredere perspektiv. At vi er forskjellige, ser forskjellige ut, tenker forskjellig og agerer forskjellig. Våre analyser viser at de teams som har en høyere grad av diversitet, presterer 30-35 prosent bedre enn dem som er mere like.

Hvilken lederutdanning passer for deg?

Tydelige verdier er god business

Og nettopp fokus på at «det skal betale seg», og at verdiene ikke bare er for medarbeidernes «blå øynes skyld», er Soelberg helt tydelig på.

– Å ha tydelige verdier, som medarbeiderne kan relatere seg til, er god business. Vi bruker eksempelvis hvert år – alle mann – syv dager på velgjørenhet. Det er aktiviteter vi gjør sammen, og dermed blir det samtidig teambuilding som gir mening. Vi ønsker å differensiere oss. Å gi medarbeiderne en ekstra dimensjon og en følelse av å være en del av noe større. Det kan ofte være det som gjør at de dyktige talentene setter underskriften på en ansettelseskontrakt – og ønsker å bli i bedriften lenge etterfølgende, sier han.

Verdiene spiller altså en markant rolle i Salesforce. Men det gør også de tids- og pengemessige investeringene som foretas i medarbeidernes trivsel, utvikling og læring.

– Investeringen i medarbeiderne er helt essensiell for oss. I forbindelse med jobbstart sendes nyansatte til San Fransisco en uke med henblikk på opplæring og for å få Salesforce-kulturen inn under huden. Etterfølgende har vi en sterk 30-90 dagers plan for deres oppstart med daglige oppgaver og læring. I tillegg bruker vi årlig minst en uke på å oppgradere oss, og ytterligere en uke på å jobbe med verdier og strategier. Medarbeiderreisen starter med rekruttering, men den fortsetter i aller høyeste grad med stort fokus på onboarding, videre læring, personlige utviklingsplaner, human capital management, mentorordninger (trail blazers), performance management og fokus på work-life-balance.

Topplederutdanning for ambisiøse ledere

AI-teknologi avdekker problemområder

I Salesforce er utvikling og læring altså langt fra redusert til den årlige medarbeiderutviklingssamtalen.

– Vi avholder samtaler kontinuerlig og hver måned. Det er viktig slik at medarbeiderne vet hvordan det går, og hvordan de skal eksekvere fremadrettet. I tillegg benytter vi oss av kunstig intelligens-teknologi. Her ser vi på historiske prestasjonsdata samt medarbeiderundersøkelser med henblikk på å avdekke problemområder, og dermed ta viktige samtaler så tidlig som mulig, sier Jacques Soelberg.

Mr. Salesforce i Norge og Danmark har en avsluttende kommentar til de bedriftene som ønsker å være ambisiøse når det gjelder å tiltrekke talenter.

– I takt med at ressursene blir knappere, blir kampen om de rette talentene også hardere. De bedriftene som spisser blyanten, klarer å se hele perspektivet og virkelig gjøre noe for at medarbeiderne trives og utvikler seg – de blir helt klart fremtidens vinnere i talentkrigen.

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om topplederutdanningen Executive Management Programme INSEAD