Slik sikrer du livslang læring som leder

Hvordan sikrer du deg som leder, toppleder eller styremedlem den livsviktige livslange læringen ?

Jean-Francois Manzoni, som er president for IMD, og dermed står i spissen for den sveitsiske utdanningsinstitusjonen som hvert år videreutdanner mange tusen ledere, har tidligere deltatt på Thinkers 50 European Business Forum i Danmark. I den forbindelsen hadde han noen viktige perspektiver på hvordan livslang læring er utrolig viktig for ledere hvis de skal «overleve» i dagens samfunn.

– Livslang læring har alltid vært viktig, men det har aldri vært viktigere enn i dag. Vi blir nærmest presentert for nye verktøy hver eneste dag. Hastighet har alltid vært en fordel. Men i dag er den hastigheten man skal lære nytt på reelt blitt et aktivum. Det kan utgjøre den avgjørende fordelen over andre, uttalte han i en artikkel i Berlingske Business.

Pirjo B Vangsnes, HR-direktør i Løvenskiold-Vækerø AS

Livslang læring som leder

Enkelt sagt – vi skal sørge for livslang læring. Men hvordan gjør vi helt konkret det i en travel hverdag med mange krav og en uendelig virvelvind som konstant blåser med 100 kilometer i timen? Det har vi spurt HR-direktør i Løvenskiold-Vækerø AS, Pirjo B Vangsnes. Hun har i mer enn 25 år jobbet profesjonelt med kompetanseutvikling og læring. Nå er hun ansvarlig for kompetanseutvikling for 1.600 medarbeidere i konsernet.

– For meg personlig har læring alltid vært interessant og viktig. Det handler nok om å være nysgjerrig. Men samtidig er det meget viktig for alle i næringslivet å holde seg oppdatert, og det gjelder både medarbeidere, mellomledere og toppledere. Hvis man tror at man er ferdigutdannet når man har en bachelor- eller mastergrad, så er det mye man går glipp av. Derfor er det superviktig at vi er i stand til å ta ansvar for vår egen læringsreise, sier Pirjo B Vangsnes.

Finn inspirasjon til din neste utdanning på INSEAD

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om topplederutdanningen Executive Management Programme INSEAD

Livslang læring: De store og små tiltak

Ifølge Vangsnes er det et utall av måter å holde seg oppdatert på. Det handler både om å fokusere på de små og de store tingene.

– Det handler i høy grad om å være oppmerksom på både de store tiltakene, eksempelvis en executive-utdanning, som kan være veldig lærerik og gi et inspirerende og stort nettverk. Det er selvsagt ikke mulig å delta på slike utdanninger hele tiden. Derfor er jeg også veldig oppmerksom på å fremheve de mindre tiltakene man kan gjøre for å opprettholde en god læringskurve, sier Vangsnes og fortsetter:

– Jeg er blant annet tilhenger av å delta på frokostmøter med faglig innhold som veldig mange bedrifter tilbyr. Det kan eksempelvis være advokatkontorer, konsulentbyråer, utdanningsinstitusjoner eller revisjonsselskaper. Det er mange ulike aktører som tilbyr møter med spennende og dagsaktuelle temaer, og det er noe jeg føler er veldig givende. Det er samtidig viktig at man har et realistisk forventningsnivå. For det er klart at man ikke er ferdigutlært innen et gitt fagområde etter et to-timers frokostmøte.

Læring er, ifølge HR-direktøren, ikke noe man bør gjøre i «ensomhet».

– Jeg er veldig opptatt av at man alltid går to stykker sammen. Uansett om det er et seminar eller et frokostmøte eller noe annet. Man kommer gjerne hjem med en masse nye tanker og idéer, og det kan være tungt å bære frem det hele alene. Her er det veldig bra å ha med en sparringspartner for å diskutere tema. Så er det nemlig enklere å få idéene implementert i egen organisasjon etterfølgende, og å få andre til å se nytteverdien herav, uttaler hun.

Executive Management Programme INSEAD – for toppledere

Livslang læring som leder

Formelle og uformelle nettverk

Et annet viktig element i forhold til livslang læring er, ifølge Pirjo B Vangsnes, at man sørger for å være en del av et eller flere nettverk.

– Jeg er egentlig ikke så opptatt av om det er uformelle eller formelle og mer organiserte nettverk. Det kan  også gjerne være innen den bransjen man jobber. Et nettverk er et utrolig fint læringsforum hvor man kan få inspirasjon til hvordan andre tenker eller har løst oppgaver, og selvsagt også gi noe tilbake. Dersom man mangler et nettverk, bør man bruke kontaktene sine, eksempelvis gjennom bransjen, men også gjerne snakke med venner, bekjente og tidligere kolleger om de kjenner til et relevant nettverk. Jeg har selv erfaring fra HR-nettverk innen bransjen, og det er veldig givende for meg å diskutere ting med andre som jobber med HR på samme nivå som meg. Mitt inntrykk er generelt at man ikke utveksler sensitive tema i forhold til konkurransesituasjonen. Det er andre relevante ting som diskuteres i disse nettverkene.

Læring kommer i utrolig mange former og fasonger, og noen ganger også på måter man kanskje ikke hadde forventet.

– I forhold til læring på toppledernivå, så fikk jeg for litt tid tilbake en veldig spennende erfaring. Jeg ble invitert til å være mentor for en «upcomming» mastergrad-student på Handelshøyskolen BI, og det var meget givende. Jeg fikk bygget en relasjon til en ung og dyktig student som kunne gi meg masse inspirasjon og kunnskap om hvordan den yngre generasjonen tenker om eksempelvis karrierevalg og ledelse. Det var virkelig interessant – og et samarbeid som vi begge fikk noe ut av i et læringsperspektiv, forklarer Pirjo B Vangsnes.

Advanced Board Programme – styreprogram på INSEAD

Livslang læring: Kunnskapsdeling

Livslang læring handler også om de små tingene i hverdagen. Om å dele relevant innhold med folk i sitt nettverk og sin organisasjon.

– Det kan være fagbøker, fagpresse-artikler, LinkedIn eller bloggere det kan være aktuelt å følge. Jeg deler både artikler og innhold med min ledergruppe og mitt HR-team. Det er selvsagt forskjellig hvilket fokusområde det er på disse gruppene, men felles er at vi får gode tips og tanker fra hverandre. Det skal selvfølgelig være en balanse i dette, for det kan fort bli et «overflow» av informasjon i dagens samfunn.

Livslang læring som leder – ansvar for egen læring

Internt i Løvenskiold-Vækerø er det et sterkt fokus på kompetanseutvikling for medarbeidere og ledere. Mye av denne læringen inngår som en del av de ansattes arbeidstid. Noen av de lengre forløpene krever imidlertid også at man er innstilt på å bruke noe egentid.

– Det er ikke tvil om at det er viktig for oss å sørge for at våre ledere og medarbeidere til enhver tid har den fornødne kompetansen med henblikk på å utføre jobbene deres. Med den hastigheten som ting endrer seg i dagens samfunn, er det bare enda viktigere at våre ledere og toppledere har riktig kompetanse i forhold til innovasjon og endring. Vi som bedrift må også fra tid til annen ta en titt i krystallkulen for å vurdere hva vi kommer til å trenge i fremtiden. Uansett er det viktig at alle er fokuserte på, og har en egen drive og eget initiativ i forhold til egen læring. Det gjelder selvsagt spesielt for ledere, avslutter Pirjo.