Bli klokere på fremtidens styrearbeid

Styrearbeid i fremtiden – hvordan kan toppledelse og styre bidra til å skape et fremtidsrettet, effektivt og verdiskapende styrearbeid.

Delta i årets første masterclass i Executive Forum med den internasjonale styreeksperten Stanislav Shekshnia. Her kan du få et viktig innblikk i hvordan du, enten som styremedlem eller som en del av toppledelsen, kan bidra til å skape et effektivt og verdiskapende styrearbeid i fremtiden.

Stanislav Shekshnia, som er programdirektør på Executive Board Programme INSEAD og Advanced Board Programme INSEAD. I tillegg er han forfatter til en rekke bøker om ledelse og styrearbeid. Den 9. November 2020 gjester han Hindsgavl slott i Danmark i regi av Executive Forum.

Meld deg på her

Tre styreutfordringer

I masterclassen setter Shekshnia fokus på tre meget konkrete utfordringer for dagens styrer. Første del tar tak i de eksterne utfordringene som påvirker styrets arbeid. Det handler eksempelvis den fjerde industrielle revolusjonen, geopolitisk spenninger, regulatoriske problemstillinger samt klimaendringer. Sesjonen bygges opp ved hjelp av mini-case studier. Her forklarer Shekshnia – og debatterer med deltakerne – hvordan styrer i Norge, Danmark, Norden og hele Europa takler nettopp disse utfordringene.

Executive Forum 2020 – hele programmet

styrearbeid i fremtiden

Hvilken rolle spiller direktøren?

Shekshnia tar også tak i hvordan man best mulig leder et styre med henblikk på å skape et effektivt og verdiskapende styrearbeid. Den utviklende rollen for styrelederen diskuteres inngående, spesielt som leder av styret, og som mellomledd til styret på den ene siden og aksjonærer og toppledelsen på den andre siden. Hvilken rolle spiller aksjonærene i ledelsen av bedriften? Hvilken innstilling og hvilke kvalifikasjoner skal til for å spille denne rollen effektivt?

Etter at styrelederens rolle har vært under lupen, avdekker Shekshnia også den administrerende direktørens rolle. Hvilke kompetanser er helt essensielle for den administrerende direktøren i relasjon til å skape et godt og fruktbart samarbeid med styret?

Skap de beste rammene for styret

Sett kryss i kalenderen den 25. mars, og få en særdeles viktig innsikt i hvordan du, enten som styremedlem eller administrerende direktør, skaper de aller beste rammene for nettopp deres styrearbeid ved inngangen til det neste tiåret.

Meld deg på her