Åtte bud for suksessfulle styrer og effektiv styrearbeid

Fremtidens styreledere blir sannsynligvis av en litt annen kaliber enn de vi kjenner i dag – i alle fall de suksessfulle.

Professor Stanislav Shekshnia, som også underviser på Scandinavian Executive Institutes styreutdanninger Executive Board Programme og Advanced Board Programme, har ut fra en omfattende forskning innen fagområdet sammenfattet åtte prinsipper som kan inspirere nåværende og kommende styrefolk – slik at de blir enda bedre rustet til å utføre et godt og effektivt styrearbeid:

Prinsipp #1: Du er ”kun” en guide

Tradisjonelt har styreledere vært toppsjefer. Men forskningen viser at det faktisk ikke er denne rollen som gjør dem til gode styreledere. Mer enn 85 prosent hevder nemlig at de kompetansene som gjorde dem til gode toppsjefer ikke var til stor hjelp i styrelokalet.

Prinsipp #2: Glem teambuilding

Man bør ikke se på styret som et tradisjonelt team – for slik ser de ikke seg selv. Styremedlemmene har ofte flere styreposter og en krevende fulltidsjobb. Derfor bør styrelederen ikke bruke en masse tid og ressurser på at medlemmene skal møtes mellom styremøtene. Han skal heller sørge for å ha individuelle dialoger med medlemmene når det passer inn i den enkeltes kalender.

Prinsipp #3: Forberedelse gjør mester

Styremøtene er kun toppen av isfjellet. Den virkelige jobben finner sted mellom disse møtene. Ifølge Shekshnia er en stor andel av en styreleders jobb relatert til å lage en god agenda som også inkluderer konsistente og konkrete presentasjoner av de emnene som skal diskuteres på møtet.

Executive Board Programme INSEAD
Suksessfulle styrer og effektiv styrearbeid

Professor Stanislav Shekshnia, INSEAD

Prinsipp #4: Ta arbeidskomiteene seriøst

Mindre komiteer, som jobber med konkrete utredninger, er en nøkkel til styrets suksess. Medlemmene av disse komiteene besitter relevant ekspertise, og kan jobbe i mindre grupper mellom de mer formelle styremøtene – eksempelvis via videokonferanser for et mer effektivt tidsforbruk.

Prinsipp #5: Vær alltid upartisk

Mange styreformenn har tradisjonelt sett hatt et ønske om å sette deres egen erfaring og kunnskap først. Men forskningen viser at det går på bekostning av den kollektive produktiviteten og effektiviteten dersom styrelederen har for sterke meninger – og for stort behov for å styre.

Prinsipp #6: Mål innputt, ikke output

Det er kjempevanskelig – for ikke å si umulig – å evaluere et styres output, altså effektivitet. Derfor bør man, ifølge Shekshnia, heller konsentrere seg om å måle på fem viktige innputt: Mennesker, styreagendaer, styremateriale, styreprosesser og styreminutter. Spesielt det første punktet – at styret har den korrekte sammensetningen av menneskelige ressurser fremheves som essensielt.

Prinsipp #7: Du skal IKKE være sjefen

En god styreleder agerer ikke «sjef» for bedriftens direktør – han er godt klar over at det er hele styret som kollektivt er direktørens sjef…

Prinsipp #8: Du er aksjonærenes representant

Som styreleder er det viktig at du ikke har din egen agenda i forhold til (hoved)aksjonærene. Du skal handle og agere på vegne av hele styret – og representere dette.

Ønsker du en mer utdypende beskrivelse og forklaring av de åtte prinsippene – eller tendensene – kan du lese Stanislav Shekshnias fulle artikkel i Harvard Business Review.

Executive Board Programme INSEAD