– INSEAD-styreutdanningen har «flyttet» meg

Tom Georg Olsen, konserntjener i Miles, investor, styreleder og tidligere deltaker på Executive Board Programme INSEAD – blant mye annet – har vært på en særdeles spennende karrierereise hvor styrearbeid etter hvert spiller en mer og mer fremtredende rolle.

Kjært barn har mange navn. Og Tom Georg Olsen har helt klart mange av dem. Konserntjener i IT-konsulentselskapet Miles er en av titlene. I tillegg er han styreleder i Inventura, Miliarium Invest og fire av fem datterselskaper i Miles samt styremedlem i Greenstat, Tilt.work og Styreakademiet Vestland. Blant annet. Tom Georg er også én av de fire gründerne som startet Miles tilbake i 2005, og siden da har selskapet vokst fra fire til om lag 200 ansatte. I februar 2021 solgte de 60 prosent av selskapet til en finansiell investor, Oslo-baserte Equip Capital AS.

– Jeg har jobbet med styrearbeid i 20 år, men spesielt de siste fem-seks årene har jeg tatt dette «faget» like alvorlig som de øvrige lederrollene mine. Det har nok sammenheng med at jeg er blitt mer voksen og har fått mer erfaring, og dermed føler at jeg har mye innsikt og kompetanse å bidra med i ulike styrer, forklarer Tom Georg Olsen og fortsetter:

– For meg er det utrolig viktig at de styrene jeg sitter i, er relevante i forhold til min kompetanse og mitt interessefelt. Mitt døgn har bare 24 timer som alle andres, og jeg må prioritere hardt. Det betyr også at jeg er blitt mer selektiv med hensyn til hvilke verv jeg påtar meg. Det er viktig for meg å føle et engasjement, og at det er i en bransje hvor jeg har noe å tilføre og bidra med. Ofte – men ikke alltid – er jeg i tillegg investor i de selskapene jeg er involvert i. Men jeg påtar meg også frivillige og ubetalte verv dersom det gir mening. Styreverv er fremdeles noe som jeg gjør i tillegg til mitt daglige virke. Det er derfor viktig for meg at min arbeidsgiver er trygg på at jeg har tilstrekkelig kapasitet i lederrollen. Samtidig opplever jeg at styrearbeid utvikler meg også med hensyn til den operative lederrollen.

Styreutdanning i samarbeid med INSEAD

Bærekraft er et omdreiningspunkt

Flere av de styrene som Tom Georg Olsen er involvert i, jobber med bærekraftig utvikling. Et fagområde som også ligger ham selv nær.

– Fokuset på bærekraft kommer nok først og fremst fra et personlig engasjement. For fire år siden sluttet jeg å spise kjøtt, ikke fordi jeg ikke var glad i det, men fordi jeg synes at det var viktig.  Jeg er også opptatt av å kjøpe klimakvoter hver måned for å kompensere for mitt karbonavtrykk. Og jeg gikk inn i styret i Greenstat fordi jeg hadde lyst å jobbe med bærekraftig utvikling og grønn energi i et selskap som tar dette svært alvorlig. Bærekraftigperspektivet er noe jeg tar med meg i mange sammenhenger, sier han.

Flere av selskapene i Miles er miljøsertifiserte og utarbeider klimaregnskap som følges opp av styret. Selskapene måles blant annet på en rekke ESG-parametere (Environmental Social Governance).

– Det er helt klart utviklende for oss i Miles å bli målt på disse parameterne – det gjør at vi har noe å strekke oss etter, uttaler konserntjeneren.

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om styreutdanningen Executive Board Programme INSEAD

Styreutdanning den viktigste enkelthendelsen

 I 2019 deltok Tom Georg Olsen på Scandinavian Executive Institutes styreutdanning, Executive Board Programme INSEAD.

– En av hovedårsakene til at jeg valgte å ta en styreutdanning, var at min styrelederrolle hadde utviklet seg vesentlig fra 2005-2019, en periode hvor vi hadde vokst fra fire til 170 ansatte. Vi gikk fra å være gründere til å bli et mer komplisert selskap, og det krevde en høyere grad av profesjonalitet med henblikk på styrearbeidet. Jeg har tidligere deltatt på andre styrekurs, men INSEAD-programmet opplevde jeg som den viktigste enkelthendelsen med hensyn til kompetanseløft på styrearbeid. Jeg opplevde det såpass lærerikt at jeg i etterkant anbefalte dette internt med den følge at tre lederkolleger i Miles deltok på det neste programmet.

Har «flyttet» mitt styrearbeid

 Ifølge Tom Georg Olsen har programmet i etterkant bidratt til mange nye refleksjoner samtidig som det har løftet styrekompetansen hans på flere områder.

– Jeg har fått et mye større repertoar å spille på som styremedlem og styreleder. Utdanningen har flyttet mitt styrearbeid, og jeg er blitt mye mer bevisst på hvordan jeg som styreleder skal agere som fasilitator fremfor å fokusere på egne meninger. Dette er en av de viktige tingene jeg tar med meg fra INSEAD. Jeg har lært å holde igjen og stole på prosessen, å skape dialog og lytte for derigjennom å få bedre beslutninger, sier han og fortsetter:

– Et annet viktig perspektiv jeg kom hjem med, og som jeg selv forsøker kontinuerlig å jobbe med, er fokus på mangfold i styret. Vi skal ikke glemme at mangfold i styret fører til bedre beslutninger da man får frem flere perspektiver. Og her tenker jeg ikke bare på kjønnsbalansen, som er den tradisjonelle tilgangen til å skape allsidighet i styret. Det finnes flere andre og minst like essensielle forhold som eksempelvis kompetanse, alder og samfunnsbakgrunn. Det varierer fra selskap til selskap hvilken type mangfold man har mest behov for.

NYHET: Advanced Board Programme INSEAD

Gir selvtillit og trygghet

Økt selvtillit og trygghet i rollen som styremedlem eller styreleder er også ett av de forholdene han fremhever som et positivt resultat av INSEAD-programmet.

– Programmet representerer fremdeles en viktig referanseramme for meg, og gjør meg generelt tryggere i mine styreroller. Jeg opplever også at jeg får gode tilbakemeldinger på at jeg er inkluderende i lederrollen, skaper trygghet og at jeg jobber for at vi kontinuerlig skal utvikle oss som styre. Jeg har eksempelvis innført en metode som jeg anvender i slutten av hvert styremøte. Her evaluerer vi en lang rekke forhold – gir en samlet skår fra 1-5, og så diskuterer vi mulige forbedringer. Dette kan noen ganger være det mest verdifulle vi gjør i hele styremøtet og er en veldig fin seanse. Vi lærer alltid noe, og som gruppe blir vi dermed bedre til å levere verdi til det selskapet vi er styre for, avslutter Miles-sjefen.

Se programinnholdet i Executive Board Programme

Seks utdanningsprogrammer

Scandinavian Executive Institute tilbyr seks utdanningsprogrammer:

Alle utdanninger er i samarbeid med henholdsvis INSEAD i Frankrike samt IMD i Sveits. I tillegg drifter bedriften læringsforumet Executive Forum, hvor det årlig avholdes fire masterclasser med internasjonalt anerkjente eksperter og professorer.

Kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer

Executive Forum er Scandinavian Executive Institutes eksklusive læringsforum for skandinaviske ledere og styremedlemmer som ønsker å fokusere på og utvikle deres ledelsesmessige og strategiske kunnskap og kompetanse.

Her får du unik kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer fra de internasjonalt anerkjente business-skolene, IMD og INSEAD. Forumet gir i tillegg en enestående mulighet for å sparre med andre ledere og styremedlemmer i et dynamisk og intensivt læringsmiljø – og dermed grobunn for en kontinuerlig utvikling av både ledelsesfaglige og personlige dimensjoner.

Delta i et inspirerende program med banebrytende forelesere fra INSEAD og IMD

Executive Forum – se programmet
risikostyring

Professor Nathan Furr, INSEAD