Leadership Acceleration Programme IMD

Internasjonal lederutdanning i samarbeid med IMD

Leadership Acceleration Programme IMD er en intensiv, internasjonal lederutdanning som styrker både dine faglige og personlige kompetanser.
Programmet fokuserer på lederskap, strategi, digitalisering og eksekvering, og gir deg konkrete verktøy og anvendelig kunnskap til både å vareta og utvikle din rolle som leder. Gjennom praktisk orientert undervisning med relevante businesscaser og løpende sparring med ledende undervisere og de øvrige deltakerne, får du forankret din kunnskap med utgangspunkt i din hverdag.

Gi lederne et felles utgangspunkt

Utdanningen er også en opplagt mulighet for ledergrupper eller lederteams som ønsker en ensartet referanseramme og tilgang på løsninger av både egne og bedriftens strategiske utfordringer. Det er mulighet for at flere fra samme bedrift deltar på samme forløp, eller for å sende teams av gårde på utdanningen i mindre grupper eller enkeltvis.

Gratis online informasjonsmøte

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om lederutdanningen Leadership Acceleration Programme IMD

Deltakerprofil

Den typiske deltakeren har noen års ledererfaring og ambisjoner om å videreutvikle sine ledelsesmessige ferdigheter, samt et ønske om å ta et større medansvar for utvikling og strategieksekvering. Vedkommende har i tillegg potensial til – og ambisjoner om – å få et større ledelsesmessig ansvar.

Typiske stillingsbetegnelser kan være seksjonsleder innen eksempelvis salg, markedsføring, økonomi eller HR, prosjektleder eller direktør for en mindre bedrift. Deltakeren kan også være gründeren som har behov for en ledelsesmessig og strategisk ballast med henblikk på å bringe bedriften sin opp på neste nivå.

Dette sier våre deltakere

Utbytte av Leadership Acceleration Programme IMD

Leadership Acceleration Programme vil styrke din ledelsesmessige rolle og gir deg:

 • Innsikt i en rekke aktuelle emner som strategi i en digital tidsalder, innovasjon, balanse mellom langsiktig og kortsiktig utvikling, lederskap, emosjonell intelligens og kommunikasjon
 • Kunnskap om digitalisering, og hvordan du eksekverer på den digitale strategien
 • Redskaper til å skape nye løsninger via innovasjon som kan lede til vekst, og som forbedrer din bedrifts konkurransefordel
 • Ny kunnskap fra internasjonale undervisere som er oppdatert på de konkurransemessige endringene som skjer i verden
 • Et kompetanseløft på dine faglige og personlige lederevner
 • Innsikt i hvordan du videreutvikler dine personlige styrker i din lederrolle
 • Evnen til å motivere og engasjere dine medarbeidere og kolleger
 • Innsikt i valg av forretningsmodell i forhold til konkrete strategiske utfordringer
 • Strategisk innsikt som gjør deg til en kvalifisert sparringspartner for bedriftens toppledelse
 • Utdanningssertifikat fra IMD – verdifullt for din CV
 • Et profesjonelt nettverk, og en felles referanseramme med andre ledere
Datoer for neste program

En god investering for bedriften

Dersom du ønsker å fastholde de gode medarbeiderne, stimulere deres kunnskap og signalere at du ønsker at de utvikler seg selv og dermed bedriften, er det viktig å sette utdanning på dagsorden.

Leadership Acceleration Programme IMD er en investering i fremtidens ledere som er motiverte til å få en aktuell og nåtidig lederutdanning fra en av verdens beste business-skoler.

Lederutdanningen gir medarbeiderne dine en oppgradering i kunnskap og de nyeste disiplinene som forventes av den moderne lederen som skal bidra til å bringe bedriften opp på neste nivå og skape vekst.

Positive avkastninger

Dere får følgende positive avkastninger av Leadership Acceleration Programme IMD:

 • En leder som får aktuell kunnskap om digitalisering, og lærer hvordan den digitale strategien eksekveres effektivt.
 • En leder som vet hvordan innovasjon implementeres i organisasjonen, og hvordan det kan skape en konkurransemessig fordel.
 • En motivert leder som har redskaper og tankesett til å håndtere utfordringer proaktivt, og som kjenner egne styrker og svakheter.
 • En leder som vet hvordan man utvikler potensialet blant andre talentfulle medarbeidere.
 • En kvalifisert sparringspartner med henblikk på utforming og valg av både strategier og eksekvering i bedriften.
 • En inspirert leder som er klar til å påta seg nye og større utfordringer i bedriften.
Gratis online informasjonsmøte

Etterutdanning – “et must” for fremtidens suksessfulle ledere

Etterutdanning blir mer og mer viktig for deg som ønsker å følge med tiden, og som har ambisjoner om å utvikle din egen lederkarriere. Å sørge for at du er faglig oppdatert innen ledelsesområdet er helt essensielt – og innebærer en rekke positive effekter: Du øker din verdi på jobbmarkedet, du gjør deg selv enda mer attraktiv, blant annet i relasjon til lønnsforhandlinger, du oppdaterer kompetansene dine i takt med organisasjonens behov, og den dagen du eventuelt vurderer et jobbskifte kan utdanningen også vise seg å være særdeles nyttig.

Du kan eventuelt benytte medarbeidersamtalen til aktivt å fokusere på at din utvikling også er et positivt bidrag til bedriftens utvikling. Og vær konkret: Gi lederen din gode og relevante eksempler på hvilke utdanninger som kan heve kompetansen din til fordel for bedriften. Fremhev videre de suksessene og resultatene du allerede har fått til, og argumenter for at etterutdanning er en vesentlig parameter i forhold til å fortsette den gode utviklingen.

Patrick Reinmoeller

Programdirektør og professorer

Leadership Acceleration Programme IMD har en rekke spennende forelesere. Patrick Reinmoeller er professor i innovasjon og strategi på IMD samt programdirektør på Leadership Acceleration Programme IMD.

Patrick har ledet offentlige prosjekter om strategisk tenking og strategisk lederskap for toppledere samt brukerdefinerte programmer til ledende multinasjonale bedrifter innen bransjene fast moving consumer goods, telekommunikasjon, legemiddelindustrien, helsesektoren og energisektoren relatert til utvikling av strategiske prioriteter, implementering av strategiske initiativer og håndtering av endringer. Hans seneste arbeid har satt søkelys på å hjelpe ledende medarbeidere og bedriftsledere med å fastsette og drive strategiske prioriteter.

Les mer om underviserne

Praktisk informasjon

På modul 1 er det reservert innkvartering på Hotel Koldingfjord i Danmark hvor undervisningen også foregår. På modul 2, som foregår på IMD i Lausanne, Sveits, er det reservert innkvartering på et hotell nær IMD campus. Vi sørger for å bestille hotell og forpleining, slik at du kommer til å bo sammen med de øvrige deltakerne. Hotell og forpleining er ikke med i utdanningsprisen, men avregnes særskilt.

Du sørger selv for å bestille flybillett til Genève.Vi anbefaler en rekke flytider som du kan velge mellom. Vi sørger for transport i Schweiz.

Les mer

FAQ

Før man starter på en ny utdanning er det selvsagt mange spørsmål som kommer opp. Hvordan foregår undervisningen, hvem kan hjelpe meg med hvilke spørsmål og vil jeg motta et utdanningsbevis etter avsluttet utdanning, kan være noen av de spørsmålene du gjerne vil ha svar på. I denne FAQ har vi samlet noen av de mest vanlige spørsmålene som kanskje kan hjelpe deg på vei.

Få svar på spørsmålene dine

internasjonal lederutdanning