Styrearbeid og diversitet: Uten kvinnene skaper vi en «monokultur»

Mie Krog er profesjonell styrekvinne med en lang rekke styreposter. Hun tror ikke på at homogenitet løser fremtidens utfordringer

Mie Krog er per 1. mai nytt styremedlem i Scandinavian Executive Institute. Hun er profesjonell styrekvinne og aktiv i flere styrer, blant annet som styreleder i Kentaur, Y-Connection og AllStyles samt styremedlem i blant annet Flügger, Plantorama, DGI Byen samt Republica. I tillegg jobber hun som rådgiver med strategiutvikling for eierledet SMB’er. Og så har hun en lang rekke perspektiver på styrearbeid og diversitet.

Mie Krogh tror ikke på at homogenitet løser fremtidens utfordringer. Hun er en fortaler for at man via diversitet vil kunne oppnå mye bedre resultater i styrearbeidet.

Mie Krog er dessuten en etterspurt foredragsholder omkring emner som styrearbeid, diversitet i ledelsen samt digitalisering fra et lederperspektiv. Hun har også været med på å starte «Styrekvinner», en frivillig forening med et overordnet mål om å fremme flere kvinner i styrer.

Les også: Diversitet – dyrebar eller dyrekjøpt?

Styreutdanning på INSEAD

styrearbeid og diversitet

Videreutdanning som styremedlem

Steen Buchreitz Jensen, CEO i Scandinavian Executive Institute, ser frem til samarbeidet med Mie Krog.

– Mie er en særdeles erfaren næringslivs- og styreprofil med en bred erfaring. Med henne får vi supplert og styrket vårt styre og dermed vår bedrift. Jeg er overbevist om at de nye perspektivene hun kommer med vil gi ekstra dynamikk og diversitet til vårt styre, sier Steen Buchreitz Jensen.

For Mie Krog er det ikke minst interessen for videreutdanning og det nære samarbeidet med internasjonale og velrennomerte business-skoler som gjør en styrepost i Scandinavian Executive Institute attraktiv.

– Jeg har jobbet med ledelse og styrearbeid gjennom en lang periode. Her har jeg møtt både ledere fra store bedrifter, eierledere i SMB-segmentet og styremedlemmer. Det gjør at jeg er blitt meget oppmerksom på at det ofte er et stort behov for å oppgradere seg inne dette fagområdet midt i livet. Her bidrar Scandinavian Executive Institute med et fantastisk tilbud. Og i den forbindelse ser jeg ikke minst det internasjonale perspektivet og koblingen med utdanningsinstitusjoner i verdensklasse som et særdeles viktig og interessant element, sier hun.

Styreutdanning på INSEAD

Forundring over manglende kvinner

Ifølge Mie startet interessen hennes for styrearbeid egentlig ved en tilfeldighet.

– Jeg hadde en kollega som trakk meg med inn i et styre – og det ga mersmak. Jeg har dessuten fra barnsben sett mine foreldre involvere seg i styrearbeid. Egentlig føltes det bare naturlig for meg, forteller Mie Krog.

Med en bakgrunn som cand. negot og en høyere utdanning innen internasjonal markedsføring, 25 års næringslivserfaring samt 15 år med styrearbeid har Mie etter hvert skapt seg en solid posisjon i næringslivet. Og interessen – eller kanskje nærmere forundringen over mangelen på kvinner i lederposisjoner og på styreposter – fikk hun da hun jobbet for henholdsvis LEGO, Dansk Supermarked og Jysk.

– I flere år satt jeg i toppledergruppen i disse bedriftene. Og det var det som virkelig fikk meg på sporet. Jeg jobbet i noen bedrifter som hadde kvinner som sin primære målgruppe. Det undret meg at kvinneandelen var så lav, både i ledergruppene og styrene. I disse bedriftene er målgruppene som nevnt i høy grad kvinner. Og ut fra et kommersielt fokus virket det ikke hensiktsmessig at det var så få kvinnelige beslutningstakere på høyt nivå, sier Mie Krog og fortsetter:

– Senere har jeg fått mye kunnskap samt innsikt i «highperformance»-teams. Det bidrar mye mer til verdiskapelsen når man mikser teams i både styrer og bedrifter, slik at man ikke får en «monokultur». Det gjelder selvsagt ikke bare i forhold til kjønnsproblematikken, men også i relasjon til eksempelvis alder og fagkunnskaper.

Styreutdanning på INSEAD for styreledere

Opp med hendene, kvinner!

For Mie Krog handler det i høy grad om å finne måter hvorpå man kan inspirere flere kvinner til å se mulighetene og fordelene ved å involvere seg i eksempelvis styrearbeid.

– Vi må jobbe målrettet for at flere kvinner får lyst på å jobbe i toppledelsen og på strategisk nivå – vi har kort fortalt behov for flere kvinner i «pipeline» til disse stillingene. Men kvinnene skal også øve seg i å være synlige og nettverke med relevante personer. Faktisk blir hele 95 prosent av alle styrepostene besatt via nettverk, så synlighet og tilstedeværelse kan ikke neglisjeres. Kvinnene skal bli bedre til å rekke opp hendene, sier Mie Krog.

Styrearbeid og diversitet

Men også for bedriftene vil det være store fordeler å hente.

– En av de store fordelene ved å få flere kvinner med på laget handler om å få flere perspektiver på en bedrifts eller organisasjons problemstillinger. Det dreier seg både om nye perspektiver omkring hvordan vi organiserer oss, hvordan vi driver vår forretning og hvordan vi håndterer de ledelsesmessige aspektene. Jo flere perspektiver, jo flere løsninger. Vi lever i en foranderlig verden, og det er helt essensielt at vi er omstillingsparate og klarer å omsette utfordringer til muligheter, påpeker hun.

Store dansk-norske forskjeller

Mie Krog føler ikke at hun personlig har merket at det har vært barrierer som har hindret henne i å oppnå det hun ønsket i forhold til styrearbeid.

– Det blir selvsagt diskutert om det er kvinnene, mennene eller «strukturen» som er årsaken til manglende kvinner på disse postene. En undersøkelse fra Boston Consulting Group viser imidlertid at 23 prosent av mennene i Norge ser det som et problem at det er for få kvinner i ledergrupper og styrer. I Danmark er tilsvarende tall bare syv prosent. Så det er veldig tydelig at det er noen markante forskjeller innen Skandinavia. Jeg liker å snakke om muligheter – for grunnleggende tror jeg at det vi mangler er kunnskap og innsikt. Mange kvinner tenker ikke på dette som en mulighet, og vi skal være noen som tør å si at det er morsomt – for det er det, avslutter Mie Krog.