Brenner for ledelse og styrearbeid

Jan Frich er utdannet lege, spesialist i nevrologi, har to mastergrader og en spennende arbeidserfaring som både professor på Universitetet i Oslo, viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst og nå områdedirektør i Folkehelseinstituttet. I august 2023 starter han som administrerende direktør ved Diakonhjemmet sykehus.

Jan Frich ble lege for å gjøre en forskjell for enkeltmennesker, men ganske raskt fikk legegjerningen et enda større og bredere perspektiv.

– Engasjementet for pasientene er grunnleggende, men jeg har i økende grad blitt interessert i systemene rundt pasientene og medarbeiderne, forskning, kunnskapsutvikling og ledelse. Jeg har strukket meg mot nye oppgaver og utfordringer, forteller Jan Frich som i dag er områdedirektør for helsetjenester i Folkehelseinstituttet.

Jan Frich, områdedirektør i Folkehelseinstituttet, og fra august 2023 administrerende direktør ved Diakonhjemmet sykehus.

Les mer om Executive Board Programme INSEAD

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om styreutdanningen Executive Board Programme INSEAD

Utvikling og nyskaping er viktig

Da han var professor på fulltid ved Universitetet i Oslo, var han engasjert i ledelse på ulike nivå og arbeidet med flere store forsknings- og utviklingsprosjekter. Han ledet arbeidet med å utvikle en ny studieplan for det seksårige legestudiet i Oslo, og var prosjektleder for utviklingen av en ny sluttprøve for alle legestudenter i Norge, et prosjekt som i 2017 vant Kunnskapsdepartementets pris for utdanningskvalitet.

– For meg har det alltid vært givende å arbeide med utvikling og å skape noe nytt sammen med andre. Noen oppgaver kan du velge selv. Andre utfordringer melder sin ankomst og må håndteres, slik vi brått gikk i beredskap for å håndtere en pandemi som skulle komme til å strekke seg over flere år.

Se innholdet i INSEAD-styreprogrammet

Engasjert i styrearbeid

Jan Frich har ledet og vært deltaker i en rekke styringsgrupper, men han har også fått erfaring med «vanlig» styrearbeid. Da han var i Helse Sør-Øst var han blant annet styremedlem i Luftambulansetjenesten HF, og han har vært styremedlem i Inven2 som forvalter det kommersielle potensialet til oppfinnelser og arbeidsresultater fra Universitet i Oslo, Oslo universitetssykehus og andre sykehus.

– Gjennom styreverv og arbeid med større prosjekter har jeg fått erfaring. Jeg kjente et behov for mer kunnskap og forståelse for styrearbeid generelt, og dette var grunnen til at jeg deltok i styreprogrammet Executive Board Programme INSEAD våren 2022. Samtidig var det viktig for meg med en arena hvor jeg kunne reflektere over erfaringer sammen med andre. Det har vært givende og inspirerende å kvalifisere meg enda mer innen styrearbeid, uttaler Frich.

Han fremhever utdanningsprogrammets oppbygging med to moduler – en i Norge, og en på INSEAD i Frankrike – som en god kombinasjon.

– Det jeg likte spesielt godt var oppdelingen og innholdet i de i to modulene. Modul 1 ga innsikt i den norske konteksten med utgangspunkt i norsk jus og krav til styrearbeid. Det er trygt å vite at du har fått en god gjennomgang av dyktige og engasjerte advokater og revisorer som er tett på praksis, og som byr på relevante eksempler fra egen praksis. Modul 2 på INSEAD ga et akademisk og internasjonalt perspektiv med svært dyktige professorer. Scandinavian Executive Institute følger tett opp, og jeg har bare gode erfaringer med hjem fra programmet, fremhever han.

Møt professorene på styreprogrammet

Styrene ivaretar viktige samfunnsoppgaver

Jan Frich trekker frem tre viktige læringspunkter fra utdanningsprogrammet.

– Jeg synes vi fikk en god gjennomgang av ulike roller og samspillet mellom styret, styreleder og daglig leder. Styreleder skal lede styret, og kan være en støttespiller og samtalepartner for daglig leder, men det er daglig leder som har ansvar for ledelse av administrasjonen og den daglige driften av virksomheten. Disse relasjonene må fungere, slik at dynamikken mellom daglig leder og styret blir konstruktiv. For det andre gikk vi igjennom betydningen av mangfold i styret. Når styret fungerer og medlemmer med ulik bakgrunn og kompetanse bidrar, blir beslutningene bedre. Dette vet vi jo egentlig, men på INSEAD ble dette tydelig demonstrert med utgangspunkt i data fra egne gruppeoppgaver. For det tredje tror jeg vi alle erkjente hvor viktig det er at styremedlemmer har en grunnleggende økonomisk forståelse, og er i stand til å vurdere de økonomiske sidene ved virksomheten og økonomiske konsekvenser av beslutninger i styret, sier Jan Frich før han avslutter:

– Alt i alt har programmet gitt meg kunnskap og verktøy til å bli et enda bedre styremedlem, og på sikt en bedre styreleder hvis jeg skulle få muligheten til det. Jeg har fått økt respekt for styrearbeid. For å sette det litt på spissen: Noen tenker kanskje at et styre er en «rundingsbøye» for administrerende direktør og administrasjonen, et sted man må innom for å få forankret beslutninger. Dette er selvsagt helt feil. Styret er et strategisk viktig organ som skal stake ut kurs, være en kritisk støttespiller for daglig leder og ivareta andre viktige oppgaver på vegne av eierne og samfunnet.

Tidligere deltakere om Executive Board Programme

Kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer

Executive Forum er Scandinavian Executive Institutes eksklusive læringsforum for skandinaviske ledere og styremedlemmer som ønsker å fokusere på og utvikle deres ledelsesmessige og strategiske kunnskap og kompetanse.

Her får du unik kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer fra de internasjonalt anerkjente business-skolene, IMD og INSEAD. Forumet gir i tillegg en enestående mulighet for å sparre med andre ledere og styremedlemmer i et dynamisk og intensivt læringsmiljø – og dermed grobunn for en kontinuerlig utvikling av både ledelsesfaglige og personlige dimensjoner.

Delta i et inspirerende program med banebrytende forelesere fra INSEAD og IMD

Executive Forum – se programmet