Prestegjerning og ledergjerning går opp i høyere enhet

Med en bakgrunn som teolog og prest vil noen kanskje hevde at Jørn-Henning Theis har en noe utradisjonell bakgrunn for sitt nåværende virke. Men for ham har den verdibaserte tilgangen til leder- og styreverv innen offentlige og private bedrifter vært en helt naturlig vei å gå.

Jørn-Henning Theis er i dag CEO i Haraldsplass Diakonale Stiftelse, har en lang rekke styreverv og i tillegg en omfattende lederkarriere bak seg. Det hele startet imidlertid med en utdanning som cand.theol. – noe som kanskje ikke er den mest gjengse veien dersom interessefeltet er innen ledelse og styrearbeid.

Jørn-Henning Theis, CEO i Haraldsplass Diakonale Stiftelse

– Mitt arbeidsliv startet, etter avsluttet teolog-utdanning, med en jobb som prest i forsvaret hvor jeg blant annet drev mye med etikkundervisning. Siden hen ble jeg ungdomsprest i YMCA, og det var en periode hvor jeg ble veldig interessert i temaet rundt ledelse. Jeg var med og utviklet et lederutviklingsprogram for ungdom, og etterfølgende ble jeg i ung alder sjømannsprest og leder for kirkene i Houston og Rotterdam hvor jeg fikk mye kontakt med næringslivet. Det var også i denne perioden at jeg ble mer og mer bevisst om at jeg ønsket å drive med ledelse i større organisasjoner, forteller Jørn-Henning Theis.

Les mer om Advanced Board Programme INSEAD

Springbrett til direktørrollen

Etter noen år i utlandet landet han igjen i Norge. Det var imidlertid klart for ham at han ikke skulle fortsette som ordinær prest, men heller ønsket å arbeide videre med ledelse.

– Veien videre ble en konsulentjobb hvor jeg arbeidet med ledelse og organisasjonsutvikling i større organisasjoner – i alt fra oljeselskaper til techselskaper, og jeg opplevde det som særdeles spennende å komme «inn i magen» på disse organisasjonene og hjelpe dem med å utvikle seg. Konsulentjobben ble springbrettet videre da jeg ble kontaktet og spurt om jeg var interessert i å bli rektor på en sykepleiehøyskole i Bergen. Jeg valgte å takke ja til det som ble en skikkelig «festreise», veldig krevende, men også kjekt, uttaler han.

Samtidig valgte Jørn-Henning Theis å ta en mastergrad i strategi, økonomi og ledelse. Og mulighetene for karrierehopp fortsatte ufortrødent. Han ble CEO i Haraldsplass Diakonale Sykehus, rekrutterte kort tid etter ny direktør, og ble selv CEO i konsernselskapet Haraldsplass Diakonale Stiftelse samtidig som styrevervene – både internt og eksternt – begynte å ta fart. Haraldsplass Diakonale Stiftelse er privat, ideell stiftelse som driver omsorgsarbeid basert på et kristent verdisyn og med virksomheter innen eldreomsorg, samtaleterapi, barneverk, sykehus, høgskole og overnatting. Det ideelle konsernet har sin kontantstrøm fra eiendom og eiendomsutvikling.

– Jeg har vært med i mer enn ti år nå, og i denne perioden har organisasjonen utviklet seg enormt innen blant annet sykehus, sykehjem, barnevern og fagskole. Da jeg begynte, var vi 1.100 i konsernet, og i dag er vi 2.500. I disse dagene er vi dessuten i ferd med å fusjonere med en annen ideell stiftelse, noe som betyr at vi på sikt kan komme til å doble medarbeiderantallet, sier han.

Se innholdet i programmet for erfarne styremedlemmer

Verdibaserte virksomheter

Sideløpene med CEO-jobben har styrearbeid etter hvert fylt mer og mer. Tidligere har han vært styreleder i Sjømannskirken og Bergen kirkelige fellesråd, og i dag har han en lang rekke styrelederverv i datterselskapene til Haraldsplass Diakonale Stiftelse og Solli Distriktspsykiatrisk Senter samt som nestleder i Hovedorganisasjonen Virke.

– Det er verdiene i disse organisasjonene som driver og motiverer meg. Det med at bedriften eller organisasjonen har en verdiforankring – en hensikt med å være til. Å skape gode resultater i kombinasjon med det verdibaserte og samfunnsaktørrollen er svært viktig for meg, uttaler styrelederen.

Det sterke fokuset på styrearbeid og en lyst og motivasjon til å lære enda mer var også beveggrunnen for at Jørn-Henning Theis valgte å delta i Advanced Board Programme INSEAD som er Scandinavian Executive Institutes styreprogram for styreledere og meget erfarne styremedlemmer.

– Helt overordnet er jeg opptatt av å drive med profesjonelt styrearbeid, corporate governance og god virksomhetsstyring. Og så er det viktig for meg å være på forkant med utviklingen. Styrearbeid blir bare viktigere og viktigere, og styrene – uansett om de er drevet verdibasert eller kommersielt – har fått et mye større ansvar. Jeg har tidligere deltatt på styreutdanningen Executive Board Programme, men ønsket med denne overbyggingen å få et ytterligere og enda mer overordnet perspektiv på ledelse, strategi og styrearbeid, sier han.

Møt professorene på INSEAD-styreprogrammet

Viktige perspektiver med hjem

Ifølge Jørn-Henning Theis er han kommet retur fra INSEAD med inspirerende og nyttige tanker som kan bidra positivt i hans fremtidige styreroller.

– Jeg opplevde Advanced Board Programme som meget personlig givende. Det var mange seniorer med mye styreerfaring som deltok, og det gjenspeilet de samtalene og diskusjonene vi hadde. Det var veldig bra, uttaler han og tilføyer:

– Underviserne var meget dyktige og proaktive, og det skjerpet også deltakerne til å være godt forberedte og aktive. Vi ble virkelig utfordret på et høyt nivå, og det var derfor helt naturlig å bidra og være aktiv. I tillegg tok professorene opp viktige problemstillinger for styrer akkurat nå, blant annet bærekraft, grønn omstilling og kunstig intelligens, noe som gjorde at programmet ble veldig relevant.

Han fremhever især fire fokuspunkter som har vært viktige for ham – og som har betydning for hvordan han kommer til å drive sitt styrearbeid fremadrettet:

– Det med å være bevisst tidsbruken i styret er en av de tingene jeg tar med meg hjem. At man har fokus på å styre tiden i forhold til presentasjoner og diskusjoner, og at styrelederen må sørge for å begrense seg. Dernest har læringen om at alle stemmer skal komme til orde vært viktig – hvordan man sikrer at man får aktivert samtlige styremedlemmer. Jeg er også blitt enda mer oppmerksom på å sikre langsiktigheten og det overordnede blikket på å drive virksomheten, og avslutningsvis var det nyttig å få en påminnelse om hvor viktig det er å sørge for en succession-plan for både styret og toppledelsen, sier han og avslutter:

– Erfaringene er allerede tatt i bruk i mine styremøter. Og i tillegg har vi innført «styret egentid» som en fast post på agendaen hvor vi snakker om hvordan vi best utfordrer hverandre til å bli enda bedre bidragsytere – og det er noe vi allerede har hatt mange gode runder på.

Her kan du melde deg på Advanced Board Programme

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om styreutdanningen Advanced Board Programme INSEAD