Styrearbeidet blir definitivt bedre og annerledes nå

Hilde Herud har mer 20 års ledererfaring – senest som administrerende direktør i Norgips. Nå har hun også intensivert sitt fokus på styrearbeid, og sideløpene gjennomført styreprogrammet Executive Board Programme INSEAD som skal understøtte den nye karriereretningen.

Hilde Herud er utdannet innen markedsføring, ledelse og sosiologi fra BI og Universitetet i Oslo, og har mer enn 20 års ledererfaring som linje- og toppleder, først i forlags- og reklamebyråbransjen, og etterfølgende i byggebransjen. Senest har hun vært henholdsvis kommersiell og administrerende direktør i Norgips, og for kort tid siden ble hun styremedlem i børsnoterte AF Gruppen.

Hilde Herud, nyutnevnt styremedlem i AF Gruppen.

– Styrearbeidet spiller etter hvert en større rolle i min karriere. Jeg sitter både som eier og styremedlem i et investeringsselskap, og har samtidig hatt en styreposisjon i NHO Byggevareindustrien. Nå er jeg nylig utnevnt til en styreposisjon i AF Gruppen, forteller Hilde Herud og tilføyer:

– Den seneste utnevnelsen har medført at jeg ønsket å bygge på med formell kompetanse innen styrearbeid i form av styreutdanningen Executive Board Programme INSEAD. Det var ikke et absolutt krav i forhold til den nye styrerollen, men et ønske jeg selv hadde med henblikk på å være helt skarp på mitt ansvar, min rolle og min myndighet som styremedlem i et børsnotert selskap. Man blir ansvarlig for å forvalte store verdier for aksjonærene i et børsnotert selskap, og det var viktig for meg å ha styr på de formelle og juridiske aspektene.

Styreprogram i samarbeid med INSEAD

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om styreutdanningen Executive Board Programme INSEAD

Imponert av professorene

Hilde Herud karakteriserer styreprogrammet som meget godt sammensatt, både elementene fra den første modulen i Norge samt andre modul på INSEAD i Frankrike.

– Professorene på INSEAD var virkelig imponerende. De leverte særdeles høy faglig kvalitet, var energiske og meget pedagogiske. Jeg var kjempeimponert over både deres faglige evner, og deres evne til å kommunisere. Det å reise til en utenlandsk business-skole, å være 100 prosent til stede og helt dedikert og fokusert er virkelig en læring jeg tar med meg videre. Men ikke bare oppholdet på INSEAD var givende, også de rent juridiske kompetansene vi fikk med oss fra Wikborg Rein på modul 1 i Norge var et svært solid og viktig faglig bidrag, fremhever hun.

Hun føler i aller høyeste grad at hun kommer hjem med ny læring og ny kunnskap som er direkte anvendelig i forhold til styrearbeidet hun er involvert i.

– Jeg opplevde innholdet i programmet som meget relevant og praktisk orientert i forhold til oppdraget som styremedlem. Ikke minst gjennomgangen av aksjeloven og styrets ansvar var nyttig, og her har jeg blant annet fått en mye større forståelse for hvor skillelinjen går mellom ansvaret til henholdsvis daglig leder og styret i en bedrift eller organisasjon.

Se innholdet i Executive Board Programme INSEAD

Konkrete læringer og aha-opplevelser

I tillegg fremhever hun tre konkrete læringer som værende av særlig stor betydning.

– En av de meget nyttige og interessante sesjonene var i relasjon til finansielle forhold og verdifastsettelse. Spesielt kalkulasjonsmodellene og de praktiske eksemplene var nyttige. For meg gjør det det mye enklere å være med på finansielle diskusjoner fremover. Dernest satte jeg stor pris på de konkrete metodikkene vi ble presentert for med henblikk på å fasilitere styremøter på en effektiv måte – hvor man sørger for å involvere alle og gjøre nytte av alle tilgjengelige kompetanser. Avslutningsvis var det en stor aha-opplevelse å se bevisene på at en samlet gruppe ALLTID vil ta bedre beslutninger enn enkeltindivider. Selv de aller dyktigste menneskene blir bedre av å samarbeide med andre. Noe som bekrefter egen erfaring, og som motiverer til ytterligere samhandling i fremtidig arbeid, uttaler hun og legger til:

– Alt i alt vil disse nye kompetansene være med på å gjøre meg og styrekollegene mine mer oppmerksomme på hvor viktig det er å sørge for at alle deltar i diskusjoner, og dermed sikre et godt samspill. For egen del har jeg i tillegg fått en nyttig verktøykasse som jeg kan utnytte med henblikk på konstruktive dialoger. Styrearbeidet mitt vil definitivt bli bedre og annerledes etter å ha deltatt på dette programmet.

Men også relatert til å få etablert et nytt nettverk har Executive Board Programme bidratt positivt, og her fremhever hun spesielt sammensetningen av gruppen som deltok på utdanningen.

– Det at vi kommer fra forskjellige bransjer og med forskjellige bakgrunner var virkelig bra. Å få et nettverk av andre ledere som man ikke treffer i sitt daglige arbeid, men likevel har felles problemstillinger med. Både i faglig og sosial sammenheng var dette veldig hyggelig, og forhåpentligvis vil vi holde kontakten i fremtiden, avslutter Hilde Herud.

Møt underviserne på INSEAD-programmet

Kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer

Executive Forum er Scandinavian Executive Institutes eksklusive læringsforum for skandinaviske ledere og styremedlemmer som ønsker å fokusere på og utvikle deres ledelsesmessige og strategiske kunnskap og kompetanse.

Her får du unik kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer fra de internasjonalt anerkjente business-skolene, IMD og INSEAD. Forumet gir i tillegg en enestående mulighet for å sparre med andre ledere og styremedlemmer i et dynamisk og intensivt læringsmiljø – og dermed grobunn for en kontinuerlig utvikling av både ledelsesfaglige og personlige dimensjoner.

Delta i et inspirerende program med banebrytende forelesere fra INSEAD og IMD

Executive Forum – se programmet