Skal sikre vekst for minibanker i nedadgående marked

Kjetil Bratbergsengen, leder for ATM Banking i Tietoevry, står overfor en ikke så liten oppgave: Å sørge for minibankvekst i et særdeles utfordrende europeisk marked.

Kjetil Bratbergsengen har siden 2020 vært leder for ATM Banking i Tietoevry hvor han har ansvar for forretningsområdet som leverer tjenester og programvare til minibanker, og sikrer en rekke back-end-funksjoner. Karrierereisen hans startet da han ble utdannet som IT-ingeniør tidlig på 1990-tallet, og etterfølgende har IT og teknologi vært det jobbmessige omdreiningspunktet.

Kjetil Bratbergsengen, Head of ATM Banking, Tietoevry

– Første jobb var som programvareutvikler, og i 1995, da jeg var 25 år gammel, fikk jeg min første lederjobb i et konsulentselskap i Trondheim. I 1998 byttet jeg jobb og gikk inn i Telenor Novit hvor jeg jobbet med programvare og internetbanking, og senere gikk jeg over i en mer kundeorientert rolle i samme selskap. Selskapet jeg underveis har vært en del av, har gjennom tidene byttet navn mange ganger – men grunnleggende sett har jeg vært i samme bedrift siden 1998 – nå med navnet Tietoevry, forteller han.

Les mer om Leading Strategic Change INSEAD

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om topplederutdanningen Leading Strategic Change INSEAD

Et strategisk veiskille

I dag er han som nevnt ansvarlig for forretningsområdet ATM Banking med om lag 80 ansatte som er organisert under Tietoevry Banking – en enhet som beskjeftiger totalt 4.000 medarbeidere.

– Når jeg tok over rollen som leder for ATM Banking i Tietoevry i 2020 stod vi ved et strategisk veiskille. I Norden og Nederland hadde vi en markedsandel på 80-90 prosent av minibankene, men vi ønsket å vokse på europeisk nivå, og utarbeidet en strategi relatert til dette, sier Kjetil Bratbergsengen.

Å vokse på de europeiske markedene er ifølge ATM Banking-lederen en helt nødvendig innsats for å sikre bedriften i et ganske så utfordrende marked. Og det er en strategi det fortsatt jobbes hardt med.

– Det utfordrende elementet er at vi ønsker å vokse i et nedadgående marked. Mange i Norden bruker ikke lenger kontanter, og det betyr selvsagt også at man ikke bruker minibanken like mye nå som før. Tendensen gjør seg også gjeldende på de andre vesteuropeiske markedene hvor vi har aktiviteter – men den er ikke like sterk. Eksempelvis ser vi at i Tyskland er fremdeles 50 prosent av alle pengetransaksjoner utført med kontanter, og kontantbruken er også høy på de øvrige vesteuropeiske markedene. Like fullt er tendensen nedadgående på samtlige markeder, forklarer han.

Det høres nesten ut som en umulig oppgave?

– I utgangspunktet ja, men likevel ikke. For det første er det ikke mange som leverer samme tjeneste som oss, så vi sitter i en sterk posisjon. I tillegg ser vi i økende grad at bankene ønsker å bli kvitt håndteringen av minibankene selv, og det gir selvsagt oss noen muligheter for å gå inn og ta over dette ansvaret. Men for å lykkes er det helt essensielt at vi er konkurransedyktige på både pris og kvalitet, så det er en oppgave vi kontinuerlig jobber mye med.

Se innholdet i Leading Strategic Change INSEAD

Eksekvering av strategien

Denne høsten deltok Kjetil Bratbergsengen i Leading Strategic Change som er et internasjonalt topplederprogram med fokus på eksekvering av strategier og transformasjonsprosjekter. Programmet tilbys i samarbeid med den franske business-skolen INSEAD.

– Min leder har selv deltatt på programmet, og det samme gjelder for en rekke ledergruppemedlemmer. Han har et ønske om at vi skal ha denne kompetansen som en felles referanseramme, og så passet det for min del særdeles godt med det arbeidet jeg står midt i med henblikk på å eksekvere på vår ambisiøse strategi, sier Kjetil Bratbergsengen om beveggrunnen for å delta på utdanningsprogrammet, og legger til:

– Jeg hadde en forventning om at jeg skulle komme hjem og være veldig sliten i kroppen og hodet etter fem dager på skolebenken med mye informasjon. Men jeg kom rett og slett helt «energized» hjem. Foreleserne og de øvrige deltakerne, fra mange forskjellige bransjer og fagfelt, var utrolig dyktige, og jeg har fått så mange gode innspill og bra knagger å henge tingene på i forhold til vår videre jobb med strategi og eksekveringen av denne. Helt overordnet var hele opplegget utrolig bra fra a til å – det var både gøy, og har gitt meg mye i faglig henseende.

Møt professorene på Leading Strategic Change INSEAD

Viktige refleksjonspunkter

Han fremhever noen refleksjonspunkter som har hatt – og kommer til å ha – spesielt stor betydning.

– På programmet snakket vi mye om bedriftens kultur: hvilken kultur vi har, og hvilken kultur vi ønsker å bygge på sikt. En annen sentral ting handlet om å måle på om vi lykkes med vår strategi. Vi er vant til å måle på om vi lykkes økonomisk, men det er veldig mange delpunkter som kan gi oss en god pekepinn på hvordan det går. Disse to tingene er noen av de viktigste refleksjonene jeg har tatt med tilbake til ledergruppen min, og som vi diskuterer mye, sier han, før han avslutter:

– Jeg tror nok at ledergruppen min har oppdaget at jeg var på utdanning – for dette er noe som fyller mye for meg i positiv henseende, og som jeg prater mye om. Jeg er ikke i tvil om at dette er den beste utdanningen jeg noen gang har vært på – både med henblikk på medstudenter, undervisere og innhold.

Kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer

Executive Forum er Scandinavian Executive Institutes eksklusive læringsforum for skandinaviske ledere og styremedlemmer som ønsker å fokusere på og utvikle deres ledelsesmessige og strategiske kunnskap og kompetanse.

Her får du unik kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer fra de internasjonalt anerkjente business-skolene, IMD og INSEAD. Forumet gir i tillegg en enestående mulighet for å sparre med andre ledere og styremedlemmer i et dynamisk og intensivt læringsmiljø – og dermed grobunn for en kontinuerlig utvikling av både ledelsesfaglige og personlige dimensjoner.

Delta i et inspirerende program med banebrytende forelesere fra INSEAD og IMD

Executive Forum – se programmet