Hafslund-sjef: Født og oppvokst i kraftbransjen

Det er ikke tilfeldighetenes spill som har gjort at Kristin Lian i dag sitter på «toppen av fossen» i Hafslund Eco Vannkraft. Allerede som to-åring besøkte hun for første gang en kraftstasjon sammen med faren sin, og på barneskolen hadde hun allerede bestemt seg for en karriere innen kraftbransjen.

Som to dråper vann, kunne man fristes til å si. Eller kanskje nærmere: Eplet faller sjeldent langt fra stammen. Og i tilfellet med Kristin Lian, som i dag er konsernsjef for vannkraft og administrerende direktør i Hafslund Eco Vannkraft, stemmer de gamle ordtakene faktisk ganske så bra.

Kristin Lian, konsernsjef for vannkraft og administrerende direktør, Hafslund Eco Vannkraft.

– Jeg overdriver ikke hvis jeg sier at jeg er født og oppvokst i kraftbransjen. Faren min jobbet i bransjen, og allerede da jeg var to år, besøkte jeg for første gang en kraftstasjon sammen med ham. Hele oppveksten min er jeg blitt fortalt hvor viktig vannkraft er for Norge, at det er vannkraften som har skapt hele grunnlaget for industrialiseringen og vår etterfølgende velstand. Jeg var aldri på en ferie uten at vi var innom et kraftverk eller en kraftstasjon hvor pappa med glød fortalte om alle fortreffelighetene, forteller Kristin Lian og tilføyer:

– Man kan altså rolig si at, at jeg har vært inspirert fra barnsben av, og allerede på barneskolen bestemte jeg meg for at jeg skulle jobbe i kraftbransjen. Dermed var det helt naturlig å søke til NTH (nå NTNU) i Trondheim etter videregående skole hvor jeg tok en mastergrad i elkraftteknikk.

Les mer om Executive Board Programme INSEAD

En kraftfull reise

Etter avsluttet utdanning har det gått strake veien, og energibransjen har gjennom hele karrieren vært omdreiningspunktet: Kristin var nesten 20 år i Hafslund Nett hvor hun hadde en lang rekke lederstillinger, og sluttet som konserndirektør og administrerende direktør i 2019. Etterfølgende ble hun administrerende direktør i Elvia, og i 2021 gikk veien videre til stillingen som konserndirektør for vannkraft og administrerende direktør i Hafslund Eco Vannkraft.

– Det som er spesielt interessant er hvor viktig dette med «samfunnsoppdraget» har vært hele veien. Da jeg først gikk inn i bransjen, handlet samfunnsoppdraget om den verdiskapingen som kraften kunne lede til. Etter hvert har dette oppdraget endret seg betraktelig, nemlig til et samfunnsoppdrag i et mye større perspektiv i relasjon til fornybar energi og arbeidet med å oppnå et nullutslippssamfunn.

Se innholdet i INSEAD-programmet

Energifylte styrejobber

Sideløpene med CEO-jobbene har Kristin Lian etter hvert fått en del styrejobber – alle innen energibransjen. Både interne styrejobber i de selskapene hun har jobbet i, men også en rekke eksterne styreverv i årenes løp. I dag er hun blant annet styreleder i BKK Nett og styremedlem i Arva som begge er nettselskaper. Nettopp denne balansen mellom å håndtere både CEO-jobben og de interne og eksterne styrevervene var grunnen til at hun begynte å vurdere en formell styreutdanning.

– Jeg satt faktisk og kjente på at jeg trengte inspirasjon og faglig påfyll innen styrearbeid, og hadde også konkludert at det gjerne skulle være et program som forgikk delvis i utlandet. Det pussige er at disse tankene var sammenfallende med informasjon jeg mottok fra Scandinavian Executive Institute om styreutdanningen Executive Board Programme INSEAD. Jeg leste om utdanningen, synes det hørtes spennende ut og meldte meg på. Det har jeg virkelig ikke angret et sekund på, uttaler Hafslund-sjefen og legger til:

– Aller først vil jeg si at jeg har fått et enormt utbytte av programmet, og det gjelder både rent faglig og i forhold til inspirasjon og nytt påfyll jeg har med meg hjem. Men også kvaliteten på professorene og foreleserne må jeg karakterisere som absolutt enestående.

Kristin Lian beskriver hele innholdet i programmet som svært bra, men ønsker likevel å fremheve fire elementer som kommer til å få aller størst betydning for henne.

– På modulen i Norge vil jeg trekke frem undervisningen fra advokatfirmaet Wikborg Rein og gjennomgangen av aksjeloven. Det er kanskje i utgangspunktet ikke det mest spennende temaet, men her klarte underviserne virkelig å få frem essensen på en forbilledlig måte, og formidle det både interessant og relevant. På INSEAD-modulen fikk jeg et svært bra utbytte av sesjonen knyttet til corporate governance med Stanislav Shekshnia. Jeg sitter igjen med en ny og mye sterkere rolleforståelse i forhold til CEO- og styre-rollen som jeg kan umiddelbart kan anvende, sier hun og avslutter:

– Som et tredje element var forelesningen om finans særdeles interessant og lærerik. Gjennom caser klarte professoren å formidle hvor viktig det er å se på balansen og ikke bare resultatregnskapet – jeg tror at mange CEOs og styrepersoner kunne ha veldig godt av å forstå dette bedre. Og som en siste ting var sesjonen om beslutningsprosesser givende: hva det betyr dersom du er biased, og hvor viktig det er å sikre mangfold i styret. Alt i alt har jeg fått svært mye praktisk kunnskap som jeg direkte kan anvende i både CEO- og styrerollene mine i fremtiden.

Møt underviserne og professorene

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om styreutdanningen Executive Board Programme INSEAD

Kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer

Executive Forum er Scandinavian Executive Institutes eksklusive læringsforum for skandinaviske ledere og styremedlemmer som ønsker å fokusere på og utvikle deres ledelsesmessige og strategiske kunnskap og kompetanse.

Her får du unik kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer fra de internasjonalt anerkjente business-skolene, IMD og INSEAD. Forumet gir i tillegg en enestående mulighet for å sparre med andre ledere og styremedlemmer i et dynamisk og intensivt læringsmiljø – og dermed grobunn for en kontinuerlig utvikling av både ledelsesfaglige og personlige dimensjoner.

Delta i et inspirerende program med banebrytende forelesere fra INSEAD og IMD

Executive Forum – se programmet