Inntar IT-førersetet i nye Quorum Software

En sammenslåing av tre store it-selskaper innen olje & gass har gitt Svein Helge Kallevik en ny og fremtredende posisjon med henblikk på å være med «helt fremme» når et av verdens største programvareselskaper innen olje & gass skal videreutvikles.

Tiden har absolutt ikke stått stille det siste halvåret for Svein Helge Kallevik som nå er CTO i Quorum Software, et av verdens aller største programvareselskaper innen olje- og gassindustrien. Sommeren 2021 ble de tre selskapene Tieto, Aucerna og Quorum Software nemlig slått sammen til ett stort felles selskap med om lag 1.500 medarbeidere – under navnet Quorum Software.

– Opprinnelig har jeg en master i computer science, og etter noen år som it-konsulent kom jeg inn i Tieto hvor jeg etter hvert har hatt om lag 20 år med mange forskjellige roller, blant annet som product manager, og som leder av utviklingsavdelingen med 150 medarbeidere under meg. De seneste årene har jeg vært CTO i Tieto Olje & Gass, en rolle som handlet mer om strategi enn om personalledelse, forteller Svein Helge Kallevik.

Etter oppkjøpet er han nå CTO i Quorum Software og har et tett samarbeid med CTO-ene fra de øvrige selskapene.

– Vi tre har et nært CTO-nettverk, og står nå midt i en omfattende endrings- og omstruktureringsprosess hvor vi skal hente ut synergieffekter og jobbe med strategien, organisasjonsstrukturen og produktutviklingen i det nye selskapet. I Tieto hadde vi 30-40 lokasjoner rundt om i verden, og etter det amerikanske oppkjøpet har vi fått enda flere. Det hele innebærer helt klart mange spennende diskusjoner og oppgaver fremadrettet, sier han.

Topplederprogram i samarbeid med INSEAD

Svein Helge Kallevik, CTO i Quorum Software

Programmet er gull verdt

Svein Helge deltok høsten 2021 på Executive Management Programme på INSEAD i Frankrike. Et program han egentlig skulle ha gått på for nesten to år siden.

– Øverste sjef i Tieto Olje & Gass hadde en ambisjon om at alle toppledere skulle gå på INSEAD-programmet – for å gi oss en felles terminologi i forhold til å jobbe med blant annet strategi. På grunn av COVID-19 ble min deltakelse utsatt, og man kan vel si at det var «hell i uhell». Programmet har uten tvil vært enda mer relevant for meg nå hvor vårt selskap har stått midt i dette oppkjøpet, og med de nye oppgavene det betyr for meg, sier han og fortsetter:

– Utdanningsprogrammet har vært lærerikt på alle måter. Jeg har en teknologisk bakgrunn, og det å få bedre innsikt i strategisk arbeid på et så høyt nivå har virkelig utvidet horisonten min innen business og strategisk tenking. Jeg har utviklet meg mye i forhold til forståelse innen dette fagfeltet, og det har vært en stor gevinst og gull verdt i relasjon til den omfattende endringsprosessen vi nettopp nå gjennomgår i Quorum Software.

Les om innholdet i Executive Management Programme

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om topplederutdanningen Executive Management Programme INSEAD

Flinke til å fasilitere

Ifølge Kallevik lever professorene på INSEAD i aller høyeste grad opp til forventningene.

– Helt generelt opplevde jeg undervisningen på INSEAD i Frankrike som utrolig bra. Underviserne er særdeles flinke til å fasilitere dialogen i undervisningen. De formidler budskapene godt, og er med på å forme noen diskusjoner på en behagelig måte som gjør at vi deltakere blir engasjert og føler oss inkludert. Undervisningsmaterialet er svært bra, og de fremlagte casene ble via underviserne gjort jordnære og realistiske i forhold til vår jobbhverdag. Blandingen av temaer var også meget bra, og gjorde det mulig å se «den store sammenhengen» og reflektere over læringen.

Han fremhever en rekke key-learnings han kommer hjem med – læringer som har en spesiell betydning i relasjon til jobben hans fremover.

– Jeg har lært mye i forhold til å kople sammen organisasjon, strategi, planer og markedssituasjon, og se hvordan man kan utvikle et marked med partnerskapsavtaler. Det har vært en tankevekker sett fra mitt ståsted. Dernest har det vært utrolig viktig for meg å oppleve hvordan tingene falt på plass, altså å se hvordan det større bildet henger sammen for meg som er teknolog. Avslutningsvis setter jeg stor pris på at vi nå er nærmere ti stykker i vår organisasjon som har gått på dette programmer, og dermed snakker «samme språk» i forhold til forståelse og terminologier innen fagområdet.

Bli kjent med underviserne på topplederprogrammet

Nettverk er verdifullt

Også i et nettverksmessig perspektiv føler CTO-en i Quorum Software at han kommer beriket hjem.

– Det har vært artig å utvide nettverket sitt. Jeg har lært en masse flinke folk å kjenne som sitter i andre posisjoner og jobber innen andre bransjer enn meg selv. Mange av deltakerne er i bedrifter som er midt i den grønne miljøbølgen, og vi hadde mange spennende diskusjoner og fikk et fellesskap som jeg synes er mye verdt. Det har vært fint å være en del av en god gjeng som lærer sammen, og jeg tenker at vi har full anledning til å holde både vennskap og nettverk kjørende i kjølvannet på programmet, avslutter Svein Helge Kallevik.

Se alle executive-programmer

Kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer

Executive Forum er Scandinavian Executive Institutes eksklusive læringsforum for skandinaviske ledere og styremedlemmer som ønsker å fokusere på og utvikle deres ledelsesmessige og strategiske kunnskap og kompetanse.

Her får du unik kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer fra de internasjonalt anerkjente business-skolene, IMD og INSEAD. Forumet gir i tillegg en enestående mulighet for å sparre med andre ledere og styremedlemmer i et dynamisk og intensivt læringsmiljø – og dermed grobunn for en kontinuerlig utvikling av både ledelsesfaglige og personlige dimensjoner.

Delta i et inspirerende program med banebrytende forelesere fra INSEAD og IMD

Executive Forum – se programmet