Executive Forum: Kunnskap i verdensklasse

Våre Executive Forum-masterclasser kombinerer undervisning fra internasjonale topp-professorer med nettverk og muligheten til å bli utfordret og inspirert, eventuelt sammen med gode kolleger. Da tidsbruken er overskuelig og prisen overkommelig, er det en unik mulighet til å holde seg oppdatert på avvekslende og aktuelle temaer.

Scandinavian Executive Institute arrangerer også i 2023 en rekke endags-masterclasser med høyaktuelle emner i regi av Executive Forum – et lærings- og nettverksforum for ledere og styremedlemmer som har ambisjoner om å utvikle deres ledelsesmessige og strategiske kunnskap og kompetanser.

Les mer om Executive Forum 2023-programmet

Tidsmessig og økonomisk overkommelig

– Ambisjonen med Executive Forum, og de årlige masterclassene vi herigjennom tilbyr, er å gi skandinaviske ledere, ledergrupper og styremedlemmer en mulighet til å få tilgang på den nyeste kunnskapen og verdensklasse inspirasjon innen ledelses- og styrearbeid – men på en måte som både i tidsmessig og økonomisk henseende er overkommelig og effektiv, forklarer Steen Buchreitz Jensen, CEO i Scandinavian Executive Institute.

Executive Forum har i mer enn ti år budt på over 40 forskjellige masterclasser med professorer fra de ledende business-skolene, INSEAD og IMD – omhandlende vidt forskjellige temaer om alt fra fremtidens styrearbeid og ledelse på tvers av landekulturer til bæredyktighetsfremmende tiltak og digitalisering av bedriftens forretningskonsepter.

– Den tilbakemeldingen vi får fra deltakerne er at de får inspirasjon og ny kunnskap på en måte de ikke kunne ha fått ved å lese aviser, fagtidsskrifter og bøker. De pågjeldende masterclassene har en tyngde som ikke fås tilsvarende mange andre steder. Deltakerne får mulighet til å revurdere viktige forhold, og hente innputt utefra med henblikk på hvordan de utøver deres lederrolle og driver deres bedrift best mulig. Ikke bare treffer de professorer, som er ledende eksperter innen deres respektive fagområder, de får også tilgang på et sterkt nettverk av ledere og styremedlemmer som deltar aktivt i arrangementene og dermed gir deres kunnskap og erfaring videre. Kommer man på fast basis i Executive Forum, vil man bygge opp et profesjonelt nettverk som man også kan benytte seg av dersom man skulle få behov for å diskutere utfordringer og problemstillinger med likesinnede.

Les mer om Executive Forum 2023-programmet

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om Executive Forum 2023

Utvikling av lederteamet

Behovet for at en toppledergruppe, ledergruppe eller et styre utvikler seg i fellesskap, er mer aktuell enn noen gang. Derfor er formatet en opplagt og ofte benyttet mulighet til å la seg inspirere i fellesskap, og skape et grunnlag for egne diskusjoner om strategi, digitalisering, ledelsesfilosofi eller liknende.

– Endags-inspirasjon, kombinert med at man den etterfølgende dagen gjennomfører en intern workshop hvor inntrykkene bearbeides, er en mer og mer anvendt tilgang til våre masterclasser, og en god og annerledes måte for en ledergruppe eller et styre til å utvikle seg på. Kombinasjonen av å være sammen med deltakere med ulik bakgrunn, hvilket gir nye vinkler og innputt, til etterfølgende å jobbe direkte med emnene internt, er en fantastisk kombinasjon, avslutter Steen Buchreitz Jensen.

Les mer om Executive Forum