Suksessfulle endringsprosesser krever kompetanse

Mario Blazevic, VP i IT-selskapet TietoEvry, deltok for godt et par år siden i strategieksekveringsprogrammet Leading Strategic Change på INSEAD – et program som har hatt stor innflytelse på hvordan han har klart å håndtere endringer i selskapet, en global pandemi samt store geopolitiske endringer.

Høsten 2019 deltok Mario Blazevic som er VP i TietoEvry Banking i Leading Strategic Change INSEAD. Motivet for å gjøre det, var et ønske om å få et faglig påfyll knyttet til endringsledelse samt et rammeverk og metoder til å jobbe strukturert med endringsledelse og implementering av strategier. Han stod nemlig på daværende tidspunkt overfor en betydelig endring relatert til sammenslåingen av de to IT-selskapene, Tieto og Evry.

– Timingen med henblikk på å delta på dette strategieksekverings- og transformasjonsprogrammet var virkelig bra. Det er en omfattende jobb å slå sammen to kulturer til å bli til en, felles kultur. Det har tatt halvannet år, og vi har nå startet et nytt kapittel med TietoEvry hvor vi ser lyst på fremtiden med mange spennende endringer på vei. Det grunnlaget jeg fikk på Leading Stratgic Change har i aller høyeste grad rustet meg til å håndtere endringsarbeidet, og så har programmet i tillegg vært svært viktig i forhold til strategiarbeidet videre for det nye selskapet, uttaler Mario Blazevic, og tilføyer:

– Strategieksekveringsprogrammet har ikke minst fokus på de myke og menneskelige sidene av strategiimplementeringer, og det å håndtere forskjellige situasjoner knyttet til mennesker og kultur. Det å bruke en uke på INSEAD sammen med andre ledere som står i liknende situasjoner, og som man kan diskutere disse tingene med, har virkelig vært relevant i forhold til de endringene vi har gjennomgått i Tieto Evry.

Les mer om Leading Strategic Change INSEAD

Mario Blazevic, VP, TietoEvry Banking

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om topplederutdanningen Leading Strategic Change INSEAD

Pandemi og geopolitikk

Men en ting er selvsagt en planlagte strategiendringer, en annen ting er de mer uventede endringene man ikke selv er herre over.

– Da korona-pandemien traff, krevde det at vi endret oss på en ny måte. Det var en endring som kom uventet og krevde omstilling, og også her har jeg hatt stor nytte av læringen fra utdanningsprogrammet med henblikk på bygge kultur og håndtere pandemien. I løpet av denne periode har TietoEvry i tillegg vært i en vekstfase hvor vi har ansatt folk, og det var selvsagt også en utfordring da vi plutselig hadde mange nyansatte som vi aldri hadde truffet rent fysisk. Å jobbe aktivt med kulturen gjennom denne perioden har vært svært viktig, uttaler han.

For en kort periode trodde mange av oss kanskje at vi nå kunne se frem til en periode med litt mer ro på, men så traff krigen i Ukraina.

– Den geopolitiske situasjonen i Europa er igjen en annen type endring som kommer vår vei. Det krever strategisk endring, kartlegging og en implementeringsplan. Dette er endringer som kommer brått – hvor det er helt nødvendig å være i stand til å agere med en gang, og hvor man har behov for et godt grunnlag til å analysere situasjonen raskt. Man har ikke den samme tiden og muligheten for å strukturere som i en planlagt strategiimplementering, men mekanismene er de samme – og også i denne sammenhengen har programmet bidratt meget positivt, sier Blazevic.

Se innholdet i Leading Strategic Change INSEAD

Vi er ikke roboter

Leading Strategic Change er et utdanningsforløp over fem dager på INSEAD i Frankrike. Programmet tar for seg både de «harde» og de «myke» perspektivene ved transformasjons- og endringsprosesser, og en viktig del av undervisningen er sentrert rundt caser som presenteres og diskuteres på utdanningen.

– Programmet bøy på mange spennende caser som blant annet tok for seg hvilke mekanismer som skal til for å bygge en kultur. Casene var relevante og interessante – også selv om det selvsagt hele tiden skjer nye ting. For noen mekanismer for å bygge kultur endrer seg ikke. For meg var innsikten i de myke faktorene det viktigste jeg har tatt med meg hjem – de faktabaserte tingene kan man enklere lese seg opp på selv. Det er viktig å vite at det ikke finnes ett fasitsvar, og at vi ikke er roboter. De myke verdiene er helt klart undervurdert og skal tas veldig seriøst når man snakker transformasjon og endring, avslutter Mario Blazevic.

Møt underviserne på Leading Strategic Change INSEAD

Kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer

Executive Forum er Scandinavian Executive Institutes eksklusive læringsforum for skandinaviske ledere og styremedlemmer som ønsker å fokusere på og utvikle deres ledelsesmessige og strategiske kunnskap og kompetanse.

Her får du unik kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer fra de internasjonalt anerkjente business-skolene, IMD og INSEAD. Forumet gir i tillegg en enestående mulighet for å sparre med andre ledere og styremedlemmer i et dynamisk og intensivt læringsmiljø – og dermed grobunn for en kontinuerlig utvikling av både ledelsesfaglige og personlige dimensjoner.

Delta i et inspirerende program med banebrytende forelesere fra INSEAD og IMD

Executive Forum – se programmet