Skal flette sammen global, nordisk og lokal strategi

Som ansvarlig for konsulentvirksomheten til NTT Data Business Solutions i Norge og Sverige, jobber Senior Director Hans-Erik Eie for å etablere en effektiv strategi som sikrer sammenkobling av globale, nordiske og lokale forretningsmål. En jobb som krever et kontinuerlig fokus på å videreutvikle strategiene – og ikke minst sikre at de kulturelle, menneskelige og organisatoriske aspektene henger godt sammen med de strategiske målene.

IT-konsulentbransjen har i over 25 år vært omdreiningspunktet for karrieren til Hans-Erik Eie som i dag er Senior Director, Head of Operations for NTT DATA Business Solutions i Norge og Sverige. En jobb som i høy grad innebærer å utvikle og implementere strategiene for de to selskapene i de to landene. NTT Data Business Solutions er et selskap i NTT Data-gruppen som er et globalt selskap med hovedkontor i Japan, og med over 140.000 ansatte på verdensbasis. NTT Data Business Solutions tilbyr alle tjenester, produkter og løsninger knyttet til forretningssystemene fra det multinasjonale softwareselskapet SAP.

Hans-Erik Eie, Senior Director, Head of Operations, NTT DATA Business Solutions i Norge og Sverige

Spoler vi tiden nesten 30 år tilbake, var Hans-Erik Eie nylig utdannet innen økonomi og informatikk. Og ambisjonene om å jobbe innen IT – og gjerne på eiersiden – var allerede en del av masterplanen.

– Helt fra start var det ambisjonen min å skape noe selv ved å starte eget selskap, og etter noen få år i bransjen som SAP-konsulent fikk jeg mulighet til å være med på oppstarten av et nytt IT-konsulentselskap – i første omgang ikke på eiersiden. Noen år senere gikk jeg imidlertid sammen med en rekke partnere og startet eget IT-konsulentselskap med utgangspunkt i produkter og tjenester fra SAP, forteller han.

Les mer om Leading Strategic Change INSEAD

To årtiers IT-vekstreise

Siden da har selskapet han opprinnelig var med-gründer av, Share Consulting, vært med på en lang rekke oppkjøpsrunder og sammenslåinger, og siden 2021 har selskapet vært en del av det globale NTT DATA Business Solutions-konsernet.

– Grunnleggende føler jeg at jeg har jobbet med strategisk utvikling av IT-konsulentvirksomhet i nærmere 20 år. Nye selskaper, konjunkturer og forskjellige eierkonstellasjoner underveis har gjort det ekstra interessant. Det har vært en særdeles spennende reise, og i hele perioden jeg vært med på en jevn og stabil vekst og utvikling til der vi er i dag som en del av et globalt IT-selskap, uttaler Hans-Erik Eie.

I dag er han «Senior Director, Head of Operations», en funksjon som betyr at han er ansvarlig for alle konsulentleveranser ut av huset, herunder å sikre kvalitet og lønnsomhet i alle tjenester og ytelser fra organisasjonene i Norge og Sverige som totalt består av om lag 130 ansatte.

– En stor del av jobben min er sentrert rundt å jobbe med utvikling og gjennomføring av strategien vår. Som et globalt selskap med globale, regionale og lokale forretningsmål er det en krevende jobb å koordinere strategiarbeidet slik at vi får tydelige mål som er godt forankret i min del av organisasjonen. Jeg bruker mye tid på kulturelle tilpasninger og forankring av globale og regionale strategiske mål til lokale forhold i Norge og Sverige. Det er helt klart noen lokale landespesifikke forhold som vi må ta med inn i våre strategiske overveielser, uttaler han.

Se innholdet i INSEAD-programmet

Felles strategisk referanseramme

Ifølge Eie er bransjen han jobber i preget av svært store forandringer med henblikk på kunstig intelligens, automatisering og arbeidet med å flytte forretningssystemer ut i skyen.

– Alle disse endringene påvirker oss selvsagt, og har dermed betydning for hvordan vi rent strategisk skal angripe disse oppgavene og utfordringene. I siste ende handler det om å levere de tjenestene som markedet har behov for, sier han og tilføyer:

– Og nettopp det at mesteparten av jobben min handler om å legge de strategiske føringene for hvilke produkter og tjenester vi skal tilby, hvilke kompetanser vi skal ha i vår bedrift og samtidig sikre at vi er en attraktiv arbeidsplass for våre medarbeidere, var grunnen til at jeg ønsket en faglig oppgradering innen strategifagfeltet. Jeg ønsket kort og godt nye verktøy og kompetanser relatert til å drive disse komplekse og kontinuerlige endringsprosjektene, og det var den direkte årsaken til at jeg valgte å delta på Leading Strategic Change INSEAD.

Hans-Erik Eie deltok på INSEAD-programmet sammen med kollagen sin, Morten Arnesen, som er Managing Director i selskapene i Norge og Sverige.

– Det har uten tvil vært en stor fordel å dra sammen med Morten. Det gjør det mulig for oss innbyrdes å diskutere de metodene og verktøyene vi har lært, og dermed er det mye enklere når vi sammen skal sette den strategiske scenen for vårt videre arbeid. Vi trenger ikke å «forklare» ting for hverandre, men har en felles referanseramme, uttaler han.

Møt underviserne på programmet

Viktigheten av kultur og kommunikasjon

Ifølge Eie levde Leading Strategic Change-programmet opp til forventningene.

– Nivået var høyt, professorene var svært dyktige og de klarte å holde oss engasjert og interessert gjennom lange dager – det var nesten som å være på «show». Vi har fått med oss veldig mange konkrete input, verktøy og modeller, men et annet viktig aspekt var interaksjonen med de mange dyktige deltakerne. Det å jobbe sammen om gruppeoppgaver, og å diskutere med andre ledere som kommer med deres perspektiver og utfordringer, var virkelig givende. Og så var hele programmet ikke minst veldig godt lagt til rette og fasilitert av Scandinavian Executive Institutes folk, slik at helheten ble en svært bra opplevelse.

Når det gjelder de viktigste læringene fra utdanningsprogrammet, er han ikke i tvil om at de kulturelle og menneskelige sidene av strategi- og transformasjonsprosjekter kommer høyt på læringslisten.

– «Culture eats strategy for breakfast» er et av de sitatene jeg heftet meg ved, og et stort tema på utdanningsprogrammet. Viktigheten av å fokusere på kultur og kommunikasjon, at dette aldri bør undervurderes – og at det er grunnlaget for enhver suksessfull endringsprosess eller strategi. Dernest var det bra å bli kjent med verktøy til å kommunisere strategiske prosjekter, slik at vi blir enda bedre til å synliggjøre disse for samtlige ansatte og få alle med oss, sier han, før han avslutter:

– Sist, men ikke minst var det godt å bli bekreftet i at mye av det vi allerede gjør er riktig, men at det selvsagt er rom for forbedring, og at vi som kompetansebedrift alltid kan gjøre det litt bedre.

Meld deg på INSEAD-programmet her

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om topplederutdanningen Leading Strategic Change INSEAD

Kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer

Executive Forum er Scandinavian Executive Institutes eksklusive læringsforum for skandinaviske ledere og styremedlemmer som ønsker å fokusere på og utvikle deres ledelsesmessige og strategiske kunnskap og kompetanse.

Her får du unik kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer fra de internasjonalt anerkjente business-skolene, IMD og INSEAD. Forumet gir i tillegg en enestående mulighet for å sparre med andre ledere og styremedlemmer i et dynamisk og intensivt læringsmiljø – og dermed grobunn for en kontinuerlig utvikling av både ledelsesfaglige og personlige dimensjoner.

Delta i et inspirerende program med banebrytende forelesere fra INSEAD og IMD

Executive Forum – se programmet