Nå er det fullt fokus på styrearbeid

«Overgangen til en profesjonell styrekarriere var grunnen til at jeg ønsket å gå dypere inn i styrefagfeltet, og Executive Board Programme på INSEAD var dermed midt i blinken for meg», uttaler Johs Høeg om sin deltakelse.

Johs Høeg har en mangeårig bakgrunn fra såkalte «norske hjørnestensbedrifter» som Norsk Hydro, Hafslund Nycomed og Orkla – hvor han blant annet har jobbet som økonomisjef, group controller, markedsdirektør og senior vice president for forretningsutvikling og M&A.

De siste syv årene har han vært CEO i Orkla House Care, og sideløpene har han hatt en rekke styreverv, både interne i Orkla samt eksterne i relasjon til joint ventures i Kina, India og Benelux.

– For kort tid siden avsluttet jeg 17 år i Orkla, og det var samtidig overgangen til et fullt fokus på styrearbeid og min rådgivningsvirksomhet. Nettopp denne overgangen var grunnen til at jeg ønsket å gå dypere inn i styrefagfeltet, og Executive Board Programme på INSEAD var dermed midt i blinken for meg, uttaler Johs Høeg.

Dyktige og flotte deltakere

Høeg har allerede landet de første styrevervene som profesjonelt styremedlem, og fremhever at utdanningsprogrammet på mange måter har bidratt positivt til den reisen han nå har startet på.

Les mer om Executive Board Programme INSEAD

Johs Høeg, rådgiver og styremedlem

– Jeg fikk et veldig bra utbytte av den første modulen i Norge om de juridiske temaene og corporate governance, og advokatene fra Wikborg Rein var svært dyktige. Men aller viktigst var modulen på INSEAD hvor vi traff verdensledende professorer innen deres fagområder. De var ekstremt kunnskapsrike rent teoretisk, men hadde også en omfattende praktisk erfaring fra det virkelige liv, uttaler han og legger til:

– Det at vi var en sammensatt gruppe fra både Norge og Danmark gjorde det ekstremt spennende. Den typiske deltakeren jobber på C-level, er styremedlem eller profesjonelt styremedlem, og det betyr at alle er på et høyt nivå, og dermed har mye å bidra med i forhold til erfaringer, refleksjoner og diskusjoner. Det er virkelig dyktige og flotte mennesker man møter på dette programmet, og jeg håper og tror at vi også fremover vil bevare kontakten. I tillegg er professorene ekstremt gode og levende forelesere som er flinke til å benytte seg av ulike undervisningsformer, blant annet caser, oppgaver, diskusjoner i grupper og styresimulering. Alt i alt har dette vært et fantastisk opplegg.

Bevisstgjøring av styrets rolle

Ifølge Johs Høeg er det spesielt to læringer fra programmet som har hatt avgjørende betydning for ham i relasjon til hvordan han i fremtiden vil drive sitt styrearbeid.

– Jeg har fått en helt ny bevisstgjøring knyttet til styreleders og styrets rolle i forhold til administrasjonen. Jeg, og mange andre, har nok ofte gått i «micromanagement-fellen» hvor man som styre blander seg for mye i oppgavene til ledelsen og administrasjonen i bedriften. Og det kan gå på bekostning av viktige diskusjoner som man bør prioritere i styret. Dernest har et viktig forbedringspunkt for meg handlet om det å ta et skritt tilbake, og ikke alltid gå i løsningsmodus med en gang. Å bruke tid på å diskutere og reflektere, og ta det hele litt opp i helikopterperspektivet før man tar en endelig beslutning, sier han og tilføyer:

– Begge disse elementene har helt klart gitt meg anledning til å retenke min egen og styrets rolle: hvordan blir vi et godt styre som bistår ledelsen på best mulig vis, og hvordan bidrar vi dermed aller best til bedriftens utvikling?

Johs Høeg har også en overordnet betraktning rundt utdanningen og miljøet på INSEAD i Frankrike.

– Personlig har dette vært en fabelaktig reise: Bare det å sitte i auditorium, å spise i studentkantinen, være en del av et studiemiljø 24/7, løpe en tur i skogene rundt campus og ta en tur ned til Fontainebleau by. Jeg skulle egentlig gjerne sluppet alt og dratt til INSEAD i ti måneder, ler han avslutningsvis.

Se innholdet i Executive Board Programme

Kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer

Executive Forum er Scandinavian Executive Institutes eksklusive læringsforum for skandinaviske ledere og styremedlemmer som ønsker å fokusere på og utvikle deres ledelsesmessige og strategiske kunnskap og kompetanse.

Her får du unik kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer fra de internasjonalt anerkjente business-skolene, IMD og INSEAD. Forumet gir i tillegg en enestående mulighet for å sparre med andre ledere og styremedlemmer i et dynamisk og intensivt læringsmiljø. Og derigjennom grobunn for en kontinuerlig utvikling av både ledelsesfaglige og personlige dimensjoner.

Delta i et inspirerende program med banebrytende forelesere fra INSEAD og IMD

Se programmet for Executive Forum