«Kulturen er det vanskelige i transformasjoner»

Store endringer med henblikk på digitalisering, omverdens-faktorer og bærekraftagendaen har gjort Claus Tjærby, som er Chief Business Development Officer i Søstrene Grene, sterkt fokusert på viktigheten av de kulturelle elementene i transformasjonsprosesser.

De senere årene har Søstrene Grene gjennomgått en enorm transformasjonsprosess – både knyttet til store omveltninger i verden og en større digital transformasjon, og nå står bedriften foran et omfattende arbeid med henblikk på å bli enda mer bærekraftig. Det blir en av de store oppgavene fremover for Claus Tjærby som i dag er Chief Business Development Officer (CBDO) i Søstrene Grene. Han har i snart seks år hatt sin daglige gang i selskapet hvor han startet som Chief Procurement Officer (CPO) i 2017, og gikk inn i den nye rollen som CBDO midt i 2021.

Claus Tjærby, CBDO i Søstrene Grene

– På mange måter har jeg selv gjennomgått en karrieremessig transformasjon. Opprinnelig har jeg jobbet i en spesialist-rolle med innkjøp i motebransjen, men gjennom årene og senest med skiftet til Søstrene Grene, har jeg nå i høyere grad en generalistfunksjon med fokus på supply chain og bærekraftig utvikling. Og med den nye rollen også et større fokus på strategisk transformasjon i bedriften, forteller Claus Tjærby og tilføyer:

– Det med å være i stand til å transformere seg selv rent karrieremessig, går også igjen i min holdning til utdanning. Min grunnutdanning er en høyere utdanning innen markedsføring, men jeg har gjennom mitt arbeidsliv vært opptatt av løpene å utdanne meg. Det har blant annet betydd at jeg for en årrekke siden deltok i topplederprogrammet Executive Management Programme INSEAD, og for et par år siden supplerte med Leading Strategic Change-programmet. Ledelse og endringsledelse er disipliner som skal trenes – som alt annet, og det at jeg løpende utvikler meg, er noe jeg vekter særdeles høyt.

Les mer om Leading Strategic Change INSEAD

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om topplederutdanningen Leading Strategic Change INSEAD

Digitalt salg kom på rett tidspunkt

I 2023 kan Søstrene Grene feire 50-års-bursdag. Bedriften, hvor den «røde tråd» i samtlige år har vært et fornyende sortiment innen blant annet bolig og interiør, kjøkken, hobby og DIY – på samme måte som butikkens labyrintformet ganger, klassisk musikk og hyggelig storytelling med søstrene Anna og Clara som omdreiningspunkt, representerer for mange en positiv gjenkjennelighet. Og selv om mye er «ved det samme», har det så sannelig også vært store endringer å spore de senere årene.

– Covid 19-situasjonen sendte oss med «200 kilometer i timen inn i muren». På kort varsel måtte vi stenge de fleste av våre fysiske butikker, og det var selvsagt som følge derav en voldsom andel av omsetningen som forsvant. Men på tross av den negative situasjonen, ga det også et interessant perspektiv på hvordan ledelse kan drives, og hvilke steg man skal gjennom i en slik fase. I vår bedrift rykket toppledelsen meget nær driften, og for en tid ble alle strategier skyvet i bakgrunnen. Det handlet rett og slet om dag-til-dag-ledelse, forteller Claus Tjærby og fortsetter:

– Heldigvis hadde vi allerede innen truffet beslutningen om å begynne med onlinesalg, og var derfor forberedte. Bare to uker etter nedlukkingen kunne vi derfor trykke på startknappen til vår første nettbutikk. Med Korona fikk vi i den grad akselerert vår digitalisering pga. løpende markedsmessige nedlukninger, og vår 3-års-plan ble derfor vår 1-års-plan: 12 måneder etter den første lanseringen hadde vi åpnet nettbutikker på våre seks hovedmarkeder. En ting er imidlertid den teknologiske transformasjonen – den som kunden ser. En annen ting er den omfattende transformasjon som foregår i «back-end» – den store kulturendring som den teknologiske transformasjonen innebærer for organisasjonen og medarbeiderne, og hvor man skal sikre at teknologi og kultur går hånd i hånd. Kulturen er det som er vanskelig å endre, og som tar lang tid, og i denne prosessen var verktøyene og metodene fra Leading Strategic Change-programmet til stor nytte.

Se innholdet i Leading Strategic Change

Søstrene Grene versjon 3.0

Søstrene Grene kom godt gjennom krisesituasjonen som også involverte en etterfølgende forsyningskrise og den nå pågående resesjonen. Det har imidlertid ikke vært ensbetydende med at bedriften ønsket seg 100 prosent tilbake til sitt «gamle jeg».

– En organisasjon blir enormt sliten av å jobbe så kortsiktig og handlekraftig over lang tid. Det blir litt som en dødskamp. Men det begynte å komme ro på, og driften ble mer normalisert igjen. Det betød imidlertid også at vi hadde behov for å gjenoppfinne oss selv, for vi skulle ikke bare tilbake til utgangspunktet, men hadde behov for å finne et nytt «why» og en ny ledestjerne, sier han.

I regnskapsåret 2021-2022 presterte Søstrene Grene det beste regnskapet noensinne i selskapets historie. Og selv om man ikke forventer at det neste regnskapsåret vil nå helt samme resultat, er det andre ambisjoner som kommer til å fylle i fremtiden.

– Historisk sett har vi vært en bedrift som har hatt fokus på å selge produkter til attraktive priser. De seneste årene har vi bygget mer og mer på, og fokusert på også å prioritere design og estetikk høyt. Søstrene Grene går nå inn i en fase 3.0 hvor vi fremdeles skal fokusere på attraktive priser, design og estetikk, men på en bærekraftig måte. Vi har fått kartlagt vårt CO2-avtrykk, og neste fase handler om å få tydeliggjort vår målsetninger innen bærekraftsområdet. Vi er ikke der ennå, men det er en av de virkelig store oppgavene vi står overfor, og som vi kommer til å prioritere særdeles høyt. Vi skal fortsatt ha vekst, men det skal gå hånd i hånd med våre bærekraftambisjoner, uttaler Tjærby.

Han legger ikke skjul på at de store krisene i verdenssammenheng, selskapets digitale transformasjon og nå jobben med å gjøre bedriften mer bærekraftig, krever en høy kompetanse innen endringsledelse og transformasjon.

– Alle de endringsprosessene vi allerede har vært gjennom, og dem vi står overfor, stiller enormt store krav til hvordan vi som bedrift jobber. Innsikt i og tilgjengelighet av data for alle – og ikke bare en liten skare, transparens, agilitet og frem for alt samarbeid på tvers av bedriften, er avgjørende for at vi kan agere i dette kaoset. Og det krever stor forståelse for og kunnskap om endringsledelse som ikke bare kommer av seg selv. Via Leading Strategic Change fikk jeg en ny bevissthet, forståelse for begreper og en verktøykasse som gjør meg i stand til å styre komplekse transformasjoner. Jeg har lært ting som jeg direkte kan anvende i mine daglige oppgaver med disse prosessene. Og i den forbindelsen vil jeg i særdeleshet understreke hvor viktig det er å være bevisst om hvordan store transformasjoner rykker ved bedriftskulturen, avslutter Claus Tjærby.

Møt professorene på Leading Strategic Change

Kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer

Executive Forum er Scandinavian Executive Institutes eksklusive læringsforum for skandinaviske ledere og styremedlemmer som ønsker å fokusere på og utvikle deres ledelsesmessige og strategiske kunnskap og kompetanse.

Her får du unik kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer fra de internasjonalt anerkjente business-skolene, IMD og INSEAD. Forumet gir i tillegg en enestående mulighet for å sparre med andre ledere og styremedlemmer i et dynamisk og intensivt læringsmiljø – og dermed grobunn for en kontinuerlig utvikling av både ledelsesfaglige og personlige dimensjoner.

Delta i et inspirerende program med banebrytende forelesere fra INSEAD og IMD

Executive Forum – se programmet