Masterclass med Mark Mortensen

Forstå og naviger i
“den nye normalen” på jobben

I mer enn tjue år har Mark Mortensen forsket på hvordan vi best og mest effektivt arbeider sammen. Den 8. november kan du delta i en masterclass i Oslo som gir nye perspektiver på og ny kunnskap om hvordan vi i fremtiden skaper fundamentet for det aller beste samarbeidet i våre teams og organisasjoner.

Målet med denne masterclassen

Målet med denne masterclassen er å hjelpe ledere til å forstå og navigere i den ”nye normalen” på arbeidsplassen – med fokus på å forstå effektene av Covid-19 og de resulterende endringene i hvordan arbeidet utføres. Sentrale emner inkluderer:

  • Å forstå samspillet mellom performance, markedet for talenter og organisasjoners sosiale funksjon som driver i tilrettelegging av arbeidet
  • Remote versus hybride arbeidsmiljøer – nøkkelforskjeller, utfordringer og beste praksis for design og utførelse
  • Å retenke sentrale lederoppgaver (evaluering, normsetting, koordinering, beslutningstaking) i det nye miljøet
  • Den økende tillitskrisen drevet av remote-arbeid
  • Etablere og opprettholde en sterk bedriftskultur i konteksten av økt remote-arbeid
  • Work-life balance og den økende utvisking av grensen mellom jobb og privatliv
  • Effekten av nye arbeidsformer på ansattes psykologi – spesielt isolasjon og ensomhet
Kjøp billet

Utbytte: Forbedret samarbeid

– Masterclassen gir perspektiver og noe struktur med henblikk på å lykkes enda bedre med å skape et godt samarbeid internt i en organisasjon eller et team. Covid-19 har endret den måten vi jobber på, og for mange mennesker og organisasjoner har det vært nødvendig fullstendig å retenke den måten hvorpå de organiserer deres arbeid. Nettopp dette er omdreiningspunktet for den interaktive masterclassen hvor vi kan hjelpe ledere med å behandle disse viktige spørsmålene – også i forhold til hvordan det hele påvirker organisasjonens samlede interessenter, forklarer Mark Mortensen, og fortsetter:

– Problematikken er uten tvil relevant for en bred skare, da den påvirker alle som jobber sammen med andre mennesker i en organisasjon. Men forskjellige mennesker vil få forskjellige ting ut av masterclassen, og emnet er selvsagt aller mest relevant for de lederne og topplederne som er ansvarlige for å definere regler og politikker i forhold til hvordan man organiserer arbeidet – og de som er ansvarlige for å implementere det hele.

Dato og tid

Dato: 8 november 2022

Tid: kl. 10:00 – 16:30

Sted: Hotel Continental, Oslo

Kjøp billet

Forståelse og kommunikasjon er essensielt

Ifølge Mark Mortensen er det ikke bare en fasit til hva som er korrekt måte å organisere sitt arbeid på. I en verden som er preget av hastige og uforutsigbare endringer, må helt nye scenario håndteres, og i den forbindelsen er det en rekke essensielle spørsmål som organisasjonens medlemmer må diskutere og besvare sammen.

– En av de viktigste key-learnings i denne masterclassen, som deltakerne kan få gagn av, handler om å forstå hva som er vanskelig i forhold til å få distansesamarbeid til å fungere. Det er ikke bare ett korrekt svar eller en måte å gjøre tingene på, for det vil være forskjellige behov i forskjellige organisasjoner. En annen viktig læring relaterer seg til at vi skal bli bedre til å forstå de forskjellige interessentenes forskjellige behov – og ha en ærlig dialog rundt disse. Kommunikasjon er i denne forbindelsen helt fundamentalt, for i verste fall kan man ende opp med å suboptimalisere for alle, og det er det ingen som er tjent med.

Masterclassen byr i tillegg på diskusjoner om interpersonell dynamikk, isolasjon, ensomhet, nye markedskrav og endringer i arbeidsstyrken.

– Jeg gleder meg til masterclassen, og vil sterkt oppfordre til at man ikke bare kommer for å «lytte og lære», men også for å engasjere seg slik at vi sammen kan diskutere hvordan vi skaper suksessfulle teams og organisasjoner – i både fysisk og virtuell henseende, avslutter Mark Mortensen.

Se også denne INSEAD-artikkelen av Mark Mortensen: Tre steg som kan optimalisere din bedrifts hybride arbeidsstrategi

Executive Forum Program

Interessert i å ta med ledergruppen på tur?

Vurderer du å ta med ledergruppen din til et faglig og sosialt arrangement i forbindelse med en masterclass i Executive Forum, hjelper vi i Scandinavian Executive Institute meget gjerne med å sammensette og tilrettelegge et spesifikt totalprogram etter deres behov. Både de praktiske detaljene så som flytider, opphold og transport fra flyplass, men også hjelp til å finne supplerende sosiale og hyggelige aktiviteter som kan gjøre deres tur sammen helt spesiell.

Her kan du få overblikk over de kommende arrangementene i Executive Forum: Executive Forum Program

Bli inspirert til din neste utdanning