Ny topp-professor på Advanced Board Programme

Når Advanced Board Programme INSEAD går av stabelen i slutten av august blir det med en ny, spennende underviser, Sameer Hasija, som er professor i teknologi- og driftsledelse og dekan for executive-utdanningene på INSEAD.

Det en tung profil som fremover blir en del av det faste undervisnings-teamet på Advanced Board Programme INSEAD – styreprogrammet som er målrettet erfarne styremedlemmer og -ledere samt tidligere deltakere på Executive Board Programme.

Sameer Hasija har i 15 år vært professor på INSEAD, og de seneste to årene har han i tillegg vært dekan for executive-utdanningene på INSEAD. I tillegg til hans forsknings- og undervisningsaktiviteter er han, sammen med to andre INSEAD-professorer samt den legendariske Ram Charan, medforfatter til boken «The Phoenix Encounter Method» som er et praktisk rammeverk til å transformere bedrifter med nåtidens mest effektive ledelsestenkere.

Sameer Hasija, ny underviser på Advanced Board Programme INSEAD.

– Sameer er særlig pasjonert rundt den rollen som nye teknologier spiller med henblikk på å skape forretningsmodeller som tidligere var helt ukjente. Hans seneste forskning er spesielt rettet mot å forstå de økonomiske implikasjonene ved bruken av nye teknologier og nye forretningsmodeller, og hvordan det akselererer innovasjonsgraden. I forbindelse med Advanced Board Programme INSEAD vil vi fokusere spesielt på hvordan styrer kan understøtte denne utviklingen sett i lyset av at arbeidet med strategi i tider med stor turbulens er under stor endring, forklarer Steen Buchreitz Jensen, CEO i Scandinavian Executive Institute.

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om styreutdanningen Advanced Board Programme INSEAD

I tillegg til den nye underviseren, Sameer Hasija, består undervisnings-teamet på INSEAD av programdirektør og ekspert i styrearbeid, professor Stanislav Shekshnia samt Subramanian Rangan, som er professor i strategi og ledelse, og har spesielt fokus på de dilemmaene som styremedlemmer utsettes for når de driver ESG-agendaen.

Les mer om Advanced Board Programme INSEAD

Styreprogram med den nyeste kunnskapen

Advanced Board Programme INSEAD er et intensivt forløp over tre dager på INSEAD i Frankrike som har til formål å utvikle tankesettet og kompetansene hos allerede erfarne styremedlemmer og -ledere. Programmet er bygget opp slik at deltakerne får mulighet til å drøfte sentrale temaer med likesinnede, og innholdet tilstrebes å være dagsaktuelt, noe som betyr at emner som ESG, digitalisering og styrelederens rolle er med på agendaen.

– Endringshastigheten, som bedrifter står overfor, er økende, og et velfungerende styre som samarbeider godt med den daglige ledelsen og bedriftens stakeholders er med på å optimere verdiskapelsen. Når Scandinavian Executive Institute sammen med INSEAD designer og løpende oppdaterer styreprogrammet, er det med det klare målet at de personene som er involvert i styrearbeidet skal mestre en lang rekke disipliner for å treffe de optimale beslutningene i en turbulent verden, sier Steen Buchreitz Jensen.

I styrearbeidet er det selvsagt et ultimativt krav at man lever opp til lovgivningen, og forholder seg konstruktivt til de anbefalingene som gjelder for tilrettelegging av styrearbeidet i den bedriften man sitter i styret for. Men uansett om alle lover, regler og anbefalinger er overholdt til punkt og prikke, er det ikke noen garanti for at man treffer de rette beslutningene.

– Med vår styreutdanning dekker vi selvsagt de formelle rammene for styrearbeidet. Men vi synes at det er viktig at man også blir i stand til å navigere med sikker hånd når det gjelder de komplekse og dilemmafylte problemstillingene som det ikke umiddelbart finnes svar på i en bok, sier Steen Buchreitz Jensen og avslutter:

– Mange styrer opplever i tillegg at det er behov for en tettere involvering i strategiarbeidet, og at utfordringene med å jobbe med strategi i en tid med høy usikkerhet er komplekst, og det er likeledes et tema på programmet. Samlet sett byr Advanced Board Programme på tre spennende og inspirerende dager hvor det også er god mulighet til å nettverke og bygge opp nye styrerelasjoner.

Se innholdet i INSEAD-styreprogrammet

Kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer

Executive Forum er Scandinavian Executive Institutes eksklusive læringsforum for skandinaviske ledere og styremedlemmer som ønsker å fokusere på og utvikle deres ledelsesmessige og strategiske kunnskap og kompetanse.

Her får du unik kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer fra de internasjonalt anerkjente business-skolene, IMD og INSEAD. Forumet gir i tillegg en enestående mulighet for å sparre med andre ledere og styremedlemmer i et dynamisk og intensivt læringsmiljø – og dermed grobunn for en kontinuerlig utvikling av både ledelsesfaglige og personlige dimensjoner.

Delta i et inspirerende program med banebrytende forelesere fra INSEAD og IMD

Executive Forum – se programmet