Topplederutdanning setter fart på topplederkarrieren

Flunkende ny undersøkelse fra Scandinavian Executive Institute viser en nær sammenheng mellom deltakelse i topplederprogrammet Executive Management Programme, og muligheten for etterfølgende å klatre opp karrierestigen. Og tendensen er enda mer markant for kvinnene.

Er det mon fremmende for din lederkarriere å delta på et topplederprogram? Og hvor betydningsfullt er det? En omfattende undersøkelse, som nettopp er gjennomført i regi av Scandinavian Executive Institute, kan med stor sannsynlighet gi et bra svar på spørsmålet. Undersøkelsen viser nemlig en tydelig tendens til at deltakelse i et topplederprogram har stor betydning for deltakernes videre karrierereiser.

Les mer om INSEAD-topplederprogrammet

Markant antall ledere opplever avansement

En av undersøkelsens hovedkonklusjoner er at 83 prosent av de deltakerne, som ikke i forveien hadde en jobbtittel som CEO eller bedriftseier, opplever et avansement i deres karriere etter avsluttet utdanningsprogram. Undersøkelsen tar utgangspunkt i mer enn 200 skandinaviske deltakeres karriereutvikling, hovedsakelig norske og danske, etter deltakelse i topplederprogrammet Executive Management Programme INSEAD i perioden fra 2015 til 2020.

«83 prosent av deltakerne – som ikke i forveien er CEO eller bedriftseier – opplever et avansement etter avsluttet Executive Management Programme INSEAD.»

Steen Buchreitz Jensen, CEO i Scandinavian Executive Institute

– Vi hadde en forventning om at «utdanning fremmer topplederkarrieren», men er likevel overrasket over hvor sterk denne tendensen viser seg å være. At 83 prosent av dem som ikke i forveien er CEO eller bedriftseier, og dermed ikke på samme måte kan avansere i forhold til stillingstittel, opplever et karrierehopp etter avsluttet topplederprogram, må sies å være signifikant, uttaler Steen Buchreitz Jensen, CEO i Scandinavian Executive Institute, og tilføyer:

– Det er altså ikke tvil om at det å prioritere egen utvikling og videreutdanning har en positiv innflytelse på de mulighetene man etterfølgende skaper for seg selv rent karrieremessig. Den investeringen man foretar, i både tidsmessig og økonomisk sammenheng, har helt klart en effekt dersom man har ambisjoner om å ta neste karrieremessige steg.

Undersøkelsen, som er gjennomført i juni-august 2023, viser i tillegg at 53 prosent av samtlige deltakere opplever en endring i deres karriere etter fullført topplederprogram – men dette tallet er vel og merke inklusive dem som i forveien hadde en CEO- eller bedriftseierposisjon. Langt de fleste opplever den karrieremessige endringen innenfor to år etter avsluttet utdanning, og størstedelen forblir i samme bedrift eller organisasjon.

Se innholdet i Executive Management Programme INSEAD

«53 prosent av samtlige deltakere på INSEAD-topplederprogrammet oppnår et karrieremessig løft etter avsluttet utdanningsprogram.»

Kvinnene avanserer oftere

En av undersøkelsens øvrige hovedkonklusjoner relaterer seg til de kjønnsmessige forskjellene som gjør seg gjeldende i forhold til hvor betydningsfull videreutdanning er for den enkelte lederen. Målt over hele perioden fra 2015-2020 har 25 prosent av deltakerne på Executive Management Programme vært kvinner og 75 prosent menn. Men av samtlige deltakere – også inklusive dem som allerede er CEO eller bedriftseier – oppnår 62 prosent av kvinnene et avansement innenfor en toårig periode, mens tilsvarende tall for mennenes vedkommende er 48 prosent. Det tilsvarer at om lag 30 prosent flere kvinner enn menn opplever en karrierefremgang etter avsluttet utdanning.

«62 prosent av kvinnene og 48 prosent av mennene opplever en karrierefremgang etter avsluttet topplederprogram.»

– Ellers er det positivt å se at kvinneandelen fra 2015 til 2020 jevnt over har vært økende. I 2015 utgjorde kvinnene bare 10 prosent av det samlede topplederprogrammet, mens dette tallet i 2020 var økt til om lag 30 prosent. Generelt er det altså en økende kvinneandel på utdanningen, og undersøkelsen viser også at de etterfølgende avanserer raskere enn mennene. Det vil imidlertid ta noe tid før disse positive vekstkurvene utmynter seg i at vi får en mer likelig fordeling i toppledergruppene, vurderer Steen Buchreitz Jensen.

Møt underviserne på topplederprogrammet

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om topplederutdanningen Executive Management Programme INSEAD