Viktig med et helikopterperspektiv på styrearbeid

Trond Markussen, president i NITO, har etter hvert en lang og omfattende karriere bak seg hvor hovedfokus nå er på styrearbeid. Like fullt er han fremdeles overbevist og bevisst om at han ikke har lært alt som kan læres enda – noe som også var beveggrunnen for å delta på Advanced Board Programme INSEAD.

Trond Markussen startet karrieren sin som «klassisk» elektronikkingeniør, og etter avsluttet utdanning i Narvik i 1986 kjøpte han en enveisbillett til Oslo. Her ble det til mer enn 15 år i teknologiselskapet Tandberg Data. Først som kvalitetsingeniør, senere hen i ulike lederposisjoner som blant annet avdelingsleder, prosjektleder og servicesjef. Etterfølgende startet han eget konsulentfirma innen blant annet karriere-coaching og rådgivning for bedrifter i forhold til omstillingsprosesser.

– Interessen for å jobbe med mennesker ble også veien inn i NITO (Norges ingeniør og teknologorganisasjon) hvor jeg startet som visepresident i 2003. Her jobbet jeg parallelt med kvalifisering av produkter med henblikk på miljø og EMC-testing samt prosjektledelse, ledelse, logistikk og kvalitet i eget selskap som nå er et «hvilende selskap». I dag er hovedfokus uten tvil på min rolle som president – eller styreleder – for NITO som er et heltids styreverv, og som jeg har hatt siden 2012, forteller Trond Markussen.

Med rollen som president i NITO kommer i tillegg en rekke andre styrefunksjoner. Trond er blant annet styreleder i Assosiation of Nordic Engineers (ANE), neststyreleder i den europeiske ingeniørorganisasjonen FEANI samt nestleder i styret for Teknisk Ukeblad. I tillegg er han nestleder i Norsk Teknisk Museums venner og styremedlem i Norsk Teknisk Museum – to roller som ikke er relatert til hans posisjon i NITO.

Les mer om Advanced Board Programme INSEAD

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om styreutdanningen Advanced Board Programme INSEAD

Runde to på INSEAD

De mange styrevervene har selvsagt også vært utslagsgivende for hans interesse for å videreutdanne seg innen styrearbeid, og en motivasjon for å kvalifisere seg ytterligere innen fagfeltet.

– Man blir aldri ferdigutlært, og det er alltid nyttig med faglig påfyll. Styrearbeid har ikke vært en del av min opprinnelige utdanning, og via kontakter ble jeg tilbake i 2015 anbefalt å delta på Executive Board Programme INSEAD som ga meg mye nyttig kunnskap. Da nå muligheten for en påbygging på denne utdanningen ble lansert, var det helt naturlig for meg å ta en ny runde på INSEAD, forklarer Trond Markussen og legger til:

– Styrerollen er i stadig endring, på samme måte som det selskapet eller den organisasjonen man leder. Hverdagens daglige drift «fanger» ofte det meste av oppmerksomheten, og det er altfor sjelden at man får tid til å løfte blikket og ta en tur opp i «helikopteret» for å se seg rundt, og ikke minst litt inn i fremtiden. Noen dager på INSEAD var derfor en flott anledning for meg til å ta en pause fra hverdagen og reflektere – både alene, sammen med de øvrige deltakerne og selvsagt få inspirasjon fra dyktige professorer.

Ifølge Trond Markussen er gruppediskusjoner og diskusjoner utenom forelesningene minst like viktig som det som skjer i selve forelesningslokalet.

– Nivået på professorene er høyt, og det de refererer til av både ny litteratur og forskning gjør at forelesningene er særdeles relevante. De klarer å problematisere rundt utfordringer på en slik måte at vi som deltakere selv går i refleksjonsmodus, og lærer mye nytt. Jeg setter imidlertid spesielt pris på den nettverksbyggingen og de gode diskusjonene som programmet legger opp til. Det foregår ikke bare i forelesningssalen, men like fullt når vi jobber sammen i grupper, i pauser og under felles middager. Alt dette gjør at jeg har fått et nettverk av en rekke likesinnede jeg kan sparre med dersom behovet oppstår, sier han.

Se innholdet i Advanced Board Programme INSEAD

Viktige læringer og ny kunnskap

NITO-presidenten er ikke i tvil om at han kommer hjem med pluss på kunnskapskontoen. Og selv om han fremhever at vervet som styreleder i en fagforening opplagt er forskjellig fra rollen som styreleder for et aksjeselskap, så er det likevel svært mange likhetstrekk, felles utfordringer og muligheter, og ikke minst retningslinjer for hvordan man jobber sammen i styret.

– Det har vært nyttig å få enda en bekreftelse på hvor viktig det er å løfte blikket og se fremover i en verden i stadig endring. Læringene er mange, men skal jeg fremheve det viktigste for meg er det blant annet hvor essensielt det er å være bevisst at styrearbeid handler om lagspill og samhandling – at man skal være åpen og lyttende. Det burde være en selvfølge, men det er like fullt viktig å bli minnet om. Dernest var det også nyttig å få en påminning om hvor mye plass en styreleder bør ta i styrerommet – ikke mer enn ti prosent kan være en god rettesnor, uttaler Trond Markussen, og legger til:

– De nye læringene vil ha betydning for hvordan jeg utfører mitt styrearbeid fremover, og jeg har blant annet fått noen idéer til hvordan jeg kan benytte meg av en styreevaluering i slutten av hvert møte som jeg ser for meg vil gi bedre utbytte for styret. Dernest har jeg også fått noen oppmerksomhetspunkter i relasjon til hvordan jeg kan utvikle kontakten til styremedlemmene enda mer – selv om jeg opplever å ha relativ tett kontakt med dem allerede i dag.

Men hvor går veien videre når du engang ikke lenger skal være president i NITO?

– I fjor ble jeg valgt inn for en ny treårsperiode, og det er ikke umulig at jeg tar en ny treårsperiode om organisasjonen ønsker det. Uansett kommer veien videre til å handle om muligheten til å påvirke gjennom styrearbeid kombinert med en rolle som seniormentor hvor jeg har anledning til å dele mine erfaringer og hjelpe andre. Styrearbeid og rådgivning er helt klart områder jeg synes er svært interessante, avslutter Trond Markussen.

Møt professorene på Advanced Board Programme INSEAD

Kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer

Executive Forum er Scandinavian Executive Institutes eksklusive læringsforum for skandinaviske ledere og styremedlemmer som ønsker å fokusere på og utvikle deres ledelsesmessige og strategiske kunnskap og kompetanse.

Her får du unik kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer fra de internasjonalt anerkjente business-skolene, IMD og INSEAD. Forumet gir i tillegg en enestående mulighet for å sparre med andre ledere og styremedlemmer i et dynamisk og intensivt læringsmiljø – og dermed grobunn for en kontinuerlig utvikling av både ledelsesfaglige og personlige dimensjoner.

Delta i et inspirerende program med banebrytende forelesere fra INSEAD og IMD

Executive Forum – se programmet