Ingen «karrieretak» hos tak- og membranprodusenten Protan

Karrieren til Pernilla Rosenquist, Vice President People & Communications i tak- og membranprodusenten Protan, har aldri stått stille. Hun startet som HR-manager i selskapet for en årrekke siden, og sitter nå i konsernledelsen med ansvar for HR, HMS og kommunikasjon.

En utdanning som fysioterapeut for mange år siden er kanskje ikke den mest umiddelbare veien til en plass i konsernledelsen i et større norsk industrikonsern. Men for Pernilla Rosenquist er det like fullt realiteten.

– Jeg har bestandig vært opptatt av helse, organisasjon og ledelse og har etter fysioterapeututdanningen blant annet tatt en mastergrad i helsefremmende lederskap og organisasjonsutvikling, HRM-fag samt har en lengre utdanning innen coaching og prosessledelse. HR og HMS har de siste 20 årene vært omdreiningspunktet for mine karrierevalg, og det er det også i Protan hvor jeg startet for ni år siden som HR-manager. I dag sitter jeg som Vice President People & Communications i konsernledelsen hvor jeg i samarbeid med den øvrige konsernledelsen er ansvarlig for å utvikle Protan videre i et strategisk perspektiv, forteller hun.

Protan er en verdensledende aktør innen membranteknologi – med et sterkt fokus på bærekraft – som utvikler, produserer og leverer membraner, tak, ventilasjonssystemer og tekniske tekstiler. Bedriften, med hovedkontor i Drammen, omsetter for over 2 milliarder kroner og beskjeftiger 950 ansatte i 15 land – herav 500 i Norge.

Les mer om Leadership Acceleration Programme IMD

Undervisning som «kunstart

For kort tid siden deltok Pernilla Rosenquist i lederprogrammet Leadership Acceleration Programme som Scandinavian Executive Institute tilbyr i samarbeid med den sveitsiske business-skolen IMD.

– Min bakgrunn for å delta var todelt. For det første er jeg opptatt av egenutvikling og læring. Jeg tenker alltid at jeg kan utvikle meg. Og for det andre var jeg også interessert i – ut fra min funksjon som HR-direktør – å undersøke om dette var noe vi skulle tilby andre ledere i Protan, uttaler hun og legger til:

– Jeg har sittet på skolebenken mange ganger tidligere og har flere utdanninger bak meg, så jeg har god erfaring med hva bra utdanning er. Det var et veldig høyt faglig nivå på lederprogrammet, ikke minst i et pedagogisk perspektiv. Det er en kunstart å være i stand til å gjøre komplisert stoff begripelig, og jeg vil si at professorene og underviserne i aller høyeste grad evnet å formidle budskapene på en god og konkret måte. Vi fikk læring med oss hjem som er direkte anvendbar og kan brukes i praksis.

Se programinnholdet i Leadership Acceleration Programme IMD

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om topplederutdanningen Executive Management Programme INSEAD

Tid til å løfte blikket

Pernilla Rosenquist fremhever særlig tre key-learnings som hun tar med hjem fra lederprogrammet som består av to moduler – ett i Danmark og ett i Sveits.

– Jeg synes for det første at jeg har fått stort utbytte av helhetstankegangen i forhold til strategi og strategisk arbeid i en foranderlig verden. Dernest var læringen om innovasjon svært viktig for meg, og ga meg en bekreftelse på hvilke forutsetninger som er viktige for å lykkes med ledelse av endringer. Avslutningsvis, hvor viktig det er å skape psykologisk trygghet i en organisasjon. Det er et «hett tema» for tiden, og det gikk som en rød tråd gjennom hele programmet. Psykologisk trygghet er helt essensielt for at en bedrift kan være i stand til å innfri ambisjonene sine – for det er jo menneskene som skal få til endringene.

Men også i et mer personlig perspektiv har programmet hatt en positiv betydning for HR-direktøren.

– Det var godt å få en «time out» og dykke ned i interessante temaer. Det har vært bra å løse seg fra arbeidshverdagen og være til stede i hyggelige omgivelser. Hverdagen blir bestandig så hektisk, og dermed er det også en viktig take-away for meg personlig: å være bevisst om hvor viktig det er å skape seg et refleksivt rom. Ha tid til å tenke, og løfte blikket fra tid til annen.

Påmeld deg – Leadership Acceleration Programme IMD

Viktig å lære «det samme»

Pernilla Rosenquist er ikke i tvil om at inspirasjonen og læringen fra Leadership Acceleration Programme IMD kommer til å ha betydning for hennes videre arbeid.

– Jeg kommer til å ha enda større fokus på samarbeid på tvers av avdelinger og funksjoner i bedriften. Det er viktig å påvirke og dyktiggjøre andre ledere til å være brobyggere og koble sammen mennesker for å skape ønsket utvikling. Klarer vi å bli enda bedre på å skape «winning teams», blir vi i stand til å lykkes med endringer. Det er viktig kunnskap for ledere å forstå, slik at de kan legge til rette for det. Derfor ser jeg det også som en stor fordel at flere «lærer det samme», og får de samme erfaringene – slik at læringen kan implementeres best mulig i organisasjonen. At man får et felles språk, felles begreper og metodikker som man sammen kan jobbe ut fra, avslutter hun.

Lederutdanning i samarbeid med IMD