2 moduler – 7 dagers konsentrert undervisning

Med Leadership Acceleration Programme IMD får du en internasjonal og topp-profesjonell lederutdanning fra den anerkjente sveitsiske business-skolen IMD.

Leadership Acceleration Programme er en konsentrert og profesjonell lederutdanning for fremtidens ledere. Utdanningen er under konstant utvikling i samarbeid med ledende professorer fra en av verdens mest anerkjente business-skoler, sveitsiske IMD, og ledere fra skandinaviske bedrifter.

Utviklingen sikrer at det til enhver tid er fokus på den nyeste og mest relevante kunnskapen kombinert med brukbare strategiske og ledelsesmessige verktøy. Det hele for å sikre at du med en gang kan bruke de nye ferdighetene fra utdanningen hjemme i bedriften din.

Dato og pris

Digitalisering er en del av lederutdanningen

Digitalisering og digital ledelse blir fremover en del av agendaen på Leadership Acceleration Programme, da disse emnene har en enorm stor betydning og relevans for de lederne som ønsker å følge med i den digitale utviklingen.

Digitaliseringsemnet har vi utviklet i samarbeid med professorene fra IMD Business School – noen av de fremste ekspertene innen dette fagområdet i europeisk sammenheng. Som deltaker kan du se frem til å få en inngående og omfattende forståelse for digitalisering og digital ledelse. Du får både det overordnede «helikopterperspektivet», men du kommer også hjem med helt konkrete og håndgripelige modeller og verktøy, slik at du er i stand til å eksekvere på den digitale strategien fra dag en.

Gratis online informasjonsmøte – meld deg på

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om lederutdanningen Leadership Acceleration Programme IMD

Modul 1

Modul 1 fokuserer på emnene STRATEGI, INNOVASJON, KOMMUNIKASJON  OG LEDELSE.

På modul 1 vil du få en introduksjon til strategiens verden, hvor undervisningen har til formål å føre deg gjennom en strukturert strategiprosess fra A til Z. Du vil få innsikt i hvordan du som leder helt konkret kan omsette teori til praksis som gjør at du blir i stand til å bidra til en strukturert og effektiv utvikling og eksekvering av strategien i din bedrift. Vi setter fokus på din rolle i strategiprosessen, både i utviklingen av strategien, men også i forhold til selve eksekveringen hvor du lærer å spille deg selv på banen som en verdifull sparringspartner.

På innovasjonsdelen vil du lære hvordan man med nye innovasjonsmetoder blir i stand til å forstå kundens behov fra en ny vinkel, omsette dette til nytenkende idéer samt å få disse virkeliggjort i praksis.

Ledelsesdelen vil gjøre deg fortrolig med de viktigste forutsetningene for hvordan du skaper en kultur som understøtter bedriftens ambisjoner. Du vil bli inspirert, og bli presentert for en rekke håndgripelige metoder og verktøy som kan understøtte ledelsesrollen din fremadrettet.

Avslutningsvis vil du lære å kommunisere komplekse problemstillinger klart og tydelig, jobbe med din personlige gjennomslagskraft. Modulen gir deg i tillegg en dypere innsikt i dine personlige styrker og svakheter som leder og kommunikator. Samtidig ser vi på hvordan du med enkle redskaper motiverer og engasjerer resten av organisasjonen gjennom effektiv kommunikasjon.

Dette sier våre deltakere

Modul 1

  • Varighet: 4 dager
  • Emner: Strategi, kommunikasjon, innovasjon og ledelse
  • Sted: Kolding, Danmark

Modul 2

I modul 2 går vi tett inn på verdens mest innovative bedrifter. Vi undersøker hvilken ledelsesatferd og hvilket organisatorisk sett-up som skaper de beste rammene for å utvikle nye idéer og kostnadseffektiv drift.

Du får innsikt i personlighetsprofiler og ledelsesstiler, og jobber videre med motivering og mobilisering av organisasjonen din.

Du får en inngående og omfattende forståelse for digitalisering og digital ledelse. Du får både det overordnede «helikopterperspektivet», men du kommer også hjem med helt konkrete og håndgripelige modeller og verktøy, slik at du er i stand til å eksekvere på den digitale strategien fra dag en.

Påmeld deg her

Modul 2

  • Varighet: 3 dager
  • Emner: Innovasjon, strategi og digitalisering
  • Sted: IMD, Sveits

Delta i eksklusivt læringsforum og bevar kontakten

Etter endt utdanning kan du delta i Executive Forum og holde deg oppdatert med aktuelle ledelsestemaer. Executive Forum er et eksklusivt læringsforum for deg som ønsker å fokusere på og utvikle din ledelsesmessige og strategiske kunnskap og kompetanse.

Det er i tillegg en enestående mulighet til å bevare kontakten med det nye nettverket.

I Executive Forum får du unik kunnskap og inspirasjon fra professorer fra de internasjonalt anerkjente business-skolene, IMD og INSEAD, som via fire årlige masterclasser gir deg innblikk i den nyeste forskningen, de nyeste metodene og de nyeste casene.

Executive Forum Masterclasser holdes i København.

Les mer om Executive Forum