2 moduler – 6 dagers konsentrert undervisning

Med Leadership Acceleration Programme IMD får du en internasjonal og topp-profesjonell lederutdanning fra den anerkjente sveitsiske business-skolen IMD.

Leadership Acceleration Programme er en konsentrert og profesjonell lederutdanning for fremtidens ledere. Utdanningen utvikles og optimeres løpende i samarbeid med IMD og ledere fra skandinaviske bedrifter.

Utviklingen sikrer at det til enhver tid er fokus på den nyeste og mest relevante kunnskapen kombinert med brukbare strategiske og ledelsesmessige verktøy. Alt sammen for å sikre at du får verktøy som du med en gang kan bringe i spill hjemme i bedriften.

Dato og pris

Ledelse i en tid med store endringer

Kravene til fremtidens ledere er store. Evnen til å drive langsiktig utvikling og endring, samtidig som man skaper resultater her og nå, er en integrert del av agendaen på Leadership Acceleration Programme. Programmet adresserer derfor en rekke emner som gir fremtidens ledere et solid fundament til å navigere på begge fronter.

Programmet fokuserer på de ledelsesmessige aspektene for den enkelte lederen. Hva som driver den økende endringstakten, og hvordan disse endringene håndteres strategisk. Hvordan man leder høy grad av diversitet, mestrer emosjonell intelligens i en digital tidsalder og driver den nødvendige innovasjonen og nytenkingen. Programmet gir med andre ord essensielle strategiske samt innovasjons- og ledelsesmessige verktøy, og etter programmet har deltakerne en solid forståelse for å drive ambisiøse utviklings- og endringsprosjekter, og samtidig skape resultater her og nå.

Med andre ord blir man i stand til å navigere mer trygt i en fremtid med fokus på digital og bærekraftig omstilling. Som deltaker får du både det overordnede «helikopterperspektivet», men du kommer også hjem med helt konkrete og håndgripelige modeller og verktøy slik at du er i stand til å eksekvere fra dag en.

Gratis online informasjonsmøte – meld deg på

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om lederutdanningen Leadership Acceleration Programme IMD

Modul 1

Modul 1 fokuserer på emnene STRATEGI, LEDELSE OG KOMMUNIKASJON.

På modul 1 får du et godt overblikk over den praktiske bruken av strategiske metoder og verktøy til alt fra strategiformulering til implementering.

Du vil få innsikt i hvordan du som leder helt konkret kan omsette teori til praksis som vil sikre at du blir i stand til å bidra til en strukturert og effektiv utvikling og eksekvering av strategien i din bedrift. Vi setter fokus på din rolle i strategiprosessen, både i utviklingen av strategien, men også i forhold til selve eksekveringen hvor du lærer å spille deg selv på banen som en verdifull sparringspartner.

I tillegg vil modulen sikre at du får overblikk, inspirasjon og verktøy samt tilhørende guidelines til bruk for utvikling og eksekvering av strategiarbeidet, slik at du blir enda bedre rustet til deres strategiarbeid og ikke minst implementeringen og eksekveringen av deres strategi. Strategimodulen vil i tillegg skape et godt fundament for den resterende delen av din deltakelse på Leadership Acceleration Programme.

I et ledelsesmessig perspektiv vil du få anledning til å dykke ned i hvordan du skaper en high performance-kultur som understøtter de strategiske ambisjonene, og dermed bedriftens ambisjoner. Ledelse av teams er et annet nøkkeltema med fokus på hvordan du utvikler teams fra å være gode teams til å bli fantastiske. Dette spiller godt inn i ledelse av endringer som vi også tar tak i på denne modulen. Du vil bli inspirert og oppleve en rekke håndgripelige metoder og verktøy som kan understøtte din lederrolle i fremtiden.

Modulen gir deg også en dypere innsikt i dine personlige styrker og svakheter som kommunikator. Vi identifiserer hvordan du kan utvikle deg til å bli en klar og tydelig kommunikator som kan påvirke dine følgere i positiv retning. Samtidig ser vi på hvordan du med simple redskaper motiverer og engasjerer resten av organisasjonen gjennom effektiv kommunikasjon.

Dette sier våre deltakere

Modul 1

  • Varighet: 3 dager
  • Emner: Strategi, kommunikasjon, innovasjon og ledelse
  • Sted: Kolding, Danmark

Modul 2

På modul 2 går vi tett på verdens mest innovative bedrifter. Vi ser på hvordan du kan gjøre en fantastisk forskjell i relasjon til ledelse av innovasjon, avhengig av hvordan du griper det an. Inspirasjonen kommer både fra spennende caser, samt en rekke inspirerende gruppearbeider og øvelser.

Vi ser også på forskjeller og sammenhenger mellom å skape store resultater her og nå, samtidig som man driver den langsiktige utviklingen. Strategisk utvikling i dag er ikke en isolert øvelse, men kan kun skje samtidig som den daglige driften er en suksess.

Vi undersøker hvilken lederatferd og hvilket organisatorisk sett-up som skaper de beste rammene for å utvikle nye idéer og omkostningseffektiv drift.

Du får innsikt i personprofiler og lederstiler, og jobber videre med motivering og mobilisering av din organisasjon.

Programmet gir et sterkt fundament for å få suksess som leder i en verden preget av digital og bærekraftig omstilling, og det ruster deltakerne til å utvikle seg til kommende toppledere.

Påmeld deg her

Modul 2

  • Varighet: 3 dager
  • Emner: Innovasjon, strategi og digitalisering
  • Sted: IMD, Sveits

Delta i eksklusivt læringsforum og bevar kontakten

Etter endt utdanning kan du delta i Executive Forum og holde deg oppdatert med aktuelle ledelsestemaer. Executive Forum er et eksklusivt læringsforum for deg som ønsker å fokusere på og utvikle din ledelsesmessige og strategiske kunnskap og kompetanse.

Det er i tillegg en enestående mulighet til å bevare kontakten med det nye nettverket.

I Executive Forum får du unik kunnskap og inspirasjon fra professorer fra de internasjonalt anerkjente business-skolene, IMD og INSEAD, som via fire årlige masterclasser gir deg innblikk i den nyeste forskningen, de nyeste metodene og de nyeste casene.

Executive Forum Masterclasser holdes i København.

Les mer om Executive Forum