Executive Forum: Se det nye programmet for 2022

Programmet for Executive Forum i 2022 er på plass, og det blir noen meget aktuelle emner samt høyt profilerte professorer du kan glede deg til å treffe neste år.

2022 byr på et interessant og inspirerende program i Executive Forum med fire spennende masterclasser som avholdes i perioden april til desember 2022.

Executive Forum er Scandinavian Executive Institutes eksklusive forum for norske og danske ledere og styremedlemmer som har ambisjoner om å utvikle deres ledelsesmessige og strategiske kunnskap og kompetanse. Og ikke minst: er interessert i å treffe likesinnede ledere og styremedlemmer – og sparre med både dem samt dyktige og inspirerende internasjonale professorer fra IMD og INSEAD.

Kjøp billett til Executive Forum 2022 her

Deltakelse i Executive Forum og de konkrete masterclassene gir en sjelden mulighet til å få kunnskap og inspirasjon fra dyktige professorer fra de anerkjente business-skolene, INSEAD og IMD. Det er ofte her at professorene presenterer deres nyeste forskning og kunnskap – før den utgis. Professorene er i tillegg særdeles dyktige til å relatere emnene til ledelsessituasjoner via caser, gruppeoppgaver, diskusjoner og sparring med likesinnede. Den kunnskapen og inspirasjonen man kommer hjem med fra en masterclass er dermed direkte anvendelig i den enkelte lederens eller det enkelte styremedlemmets hverdag.

Kjøp billett her

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om Executive Forum Masterclasses

Endrede spilleregler krever ny kunnskap

Den verden, vi skal agere i som bedriftsledere og styremedlemmer de kommende årene, vil være preget av markant endrede spilleregler. Den digitale utviklingen, behovet for reduksjon av CO2, geopolitiske tendenser og en lang rekke andre faktorer stiller krav til at vi tar stilling til og redefinerer den verdien vi ønsker å skape for kundene, vårt avtrykk og vår måte å samarbeide på.

Årets foredragsholdere fra INSEAD og IMD kommer til å gi et meget aktuelt bilde av disse tendensene – og inspirere deltakerne til å identifisere de områdene det bør jobbes videre med.

Årets masterclasser

Årets masterclassene byr på følgende innlegg fra IMD- og INSEAD-professorer i henholdsvis april, mai, august, september og desember.

7. april 2022 – Patrick Reinmoeller, IMD
København

Strategisk lederskap

Patrick Reinmoeller er professor i strategi og innovasjon på IMD i Sveits. Hans undervisning, forskning og konsulentarbeid fokuserer på strategisk ledelse og innovasjon.

Omdreiningspunktet for masterclassen i april er strategisk ledelse med henblikk på å sikre adaptive og robuste teams og organisasjoner. Toppledelsens viktigste oppgave handler om å levere en klok strategisk ledelse til deres bedrift – og for å sikre at man prioriterer riktig, skal teamets sammensetning og dets strategiske evner overveies og utvikles. Har man de riktige forutsetningene på plass, vil man være i stand til å skape et enda bedre utgangspunkt med henblikk på å avdekke kreative muligheter, og dermed oppnå større fleksibilitet til å gripe disse mulighetene.

Kjøp billett her

Kjøp billett her

23. mai 2022 – Peter Zemsky, INSEAD

Digital disruption i et strategisk perspektiv

Peter Zemsky er visedekan på INSEAD samt dekan for fakultetet for innovasjon. Han underviser i og er især pasjonert omkring strategi og innovasjon sett i lyset av teknologiske endringer samt endrede bransjedynamikker.

Fokuset i masterclassen den 23. mai er på strategi relatert til digital disruption, spesielt med henblikk på data og kunstig intelligens. Kraftige og innbyrdes forbundne teknologier betyr at enhver bedrift, som gjennomgår en digital transformasjonsreise, vil få lukrative muligheter, men også stå overfor noen dramatiske trusler. På tross av at de langsiktede virkningene av digitalisering tegner til å bli omfattende og utstrakte, er veien dertil for både bransjer, bedrifter og forbrukere lang fra lineær eller forutsigelig. Derfor er en nøye overveiet, strategisk respons i forhold til den digitale transformasjonen helt essensiell, slik at din bedrift forblir bæredyktig og agil i et evig skiftende og turbulent miljø.

Masterclassen med Peter Zemsky gir deg noen av de strategiske verktøyene, konseptene og perspektivene som er nødvendige for å utvikle en strategisk respons på de nye digitale mulighetene.

26. – 27. august 2022 – Miguel Sousa Lobo
Tur til INSEAD, Frankrike

Optimer organisasjonens beslutningsprocesser

Miguel Sousa Lobo er professor på INSEAD, og leder for fagområdet beslutningsteori på INSEAD. Han har en omfattende undervisnings- og forskningskarriere innen fagområdet, noe som inkluderer publisering av en lang rekke artikler i internasjonalt anerkjente fagtidsskrifter.

På denne unike turen til INSEAD, som på førstedagen byr på rundvisning på INSEAD-campus, guidet tur til Fontainebleau Slott samt middag på ankomstdagen, presenterer Miguel Sousa Lobo sin nyeste forskning og kunnskap innen både individuell og kollektiv beslutningstaking. Beslutninger treffes ofte på et uvisst og usikkert grunnlag, blant annet fordi det ikke er tilstrekkelig informasjon, det er tidsbegrensinger og fordi det omkringliggende miljøet er turbulent og omskiftelig. I tillegg er mennesker tilbøyelige til å være «forutsigelig irrasjonelle» med henblikk på informasjoner, beslutninger og feedback, noe som kompliserer prosessene ytterligere.

Masterclassen med Miguel gir en verdifull innsikt i hvordan du sørger for kvalitetssikring og forbedrer både dine egne og din organisasjons beslutningsprosesser – også i et digitalt perspektiv.

Denne masterclassen er ikke en del av «4 for 3»-tilbudet. Det pålegges ekstra kostnader til opphold, forpleining og fly til denne masterclassen.

Kjøp billett her

Kjøp billett her

22. september 2022 – Subramanian Rangan, INSEAD
København

Fremtidens kapitalisme

Subramanian (Subi) Rangan er professor i strategi og ledelse på INSEAD samt en høyt verdsatt underviser på vårt styreprogram for erfarne styremedlemmer, Advanced Board Programme INSEAD. Han er en stor kapasitet innen global strategi og ledelse, og har en omfattende kunnskap om internasjonale bedrifter og multinasjonale selskaper.

Subi Rangans aktuelle arbeid utforsker fremtidens kapitalisme – og spesielt hvordan bedrifter og ledere i fremtiden kan bidra enda bedre til å skape positiv sammenheng mellom forretningsmessig prestasjon og fremskritt med henblikk på rettferdighet, menneskerettigheter og miljø. Subi Rangan trekker blant annet på sine erfaringer fra Society for Progress , som er et fellesskap av innflytelsesrike tenkere, samfunnsvitere, politikere og næringslivsledere, som han grunnla i 2013, og som skal bidra til å utfordre gjengse tanker.

På masterclassen i september vil du som deltaker bli utfordret og inspirert i forhold til hvordan du håndterer dilemmaene forbundet med å drive en forretning som både er sunn, men som også bidrar til fremskritt i en større sammenheng. I tillegg til å være ekstremt kunnskapsrik, er professor Rangan dessuten en energisk underviser, og vil uten tvil bidra til en spennende og inspirerende opplevelse.

5. desember 2022 – Hindsgavl Slott
Middelfart

Digitaliser din bedrift

David Duboiser professor i markedsføring på INSEAD og ekspert innen blant annet digital transformasjon, datadrevet markedsføring, digital forbrukeratferd, analysedrevet kundeinnsikt, sosial innflytelse samt atferd på sosiale medier.

I masterclassen den 5. desember vil David gi oss en konkret innsikt i hvordan fysiske bedrifter kan bli bedre til å ny-tenke og digitalisere deres forretningskonsepter. Som deltaker vil du – blant mye annet – få kunnskap om de utfordringene som digitaliseringen har skapt i form av endrede verdikjeder, overflødiggjørelse av underleverandører samt behovet for raskere respons på kundetendenser. Du får i tillegg innblikk i hvordan det er en nøye sammenheng mellom økt kundesentrering og derav følgende nytenking av forretningssystemet. Masterclassen vil dessuten gi større forståelse for hvordan vi kan bli bedre til å oppnå verdifull kundeinnsikt ved å anvende kundedata og dataanalyser til å designe og implementere effektive og fremtidsrettede omnikanal-strategier.

Kjøp billett her

Trond Hagerud, Managing Director Nordic, Mapei A/S

Hvorfor skal andre delta sammen på et arrangement i Executive Forum?