Fra cateringassistent til direktør

Åshild Hanne Larsen har vært på en eksepsjonell karrierereise i Statoil og Equinor, og er nå Vice President i selskapet – med flere internasjonale priser og anerkjennelser bak seg. Nå begynner imidlertid også styrejobbene å fylle mer, og snart er hun på vei inn i styrerolle i et internasjonalt børsnotert selskap.

I 1993 – altså for eksakt 30 år siden – startet Åshild Hanne Larsen karrieren sin i Statoil. De første årene som servicearbeider på oljeplattform med oppgaver innenfor renhold, vaskeri- og kjøkkentjeneste hvor hun i en femårsperiode pendlet mellom jobben på plattform og studiene i Tyskland. I 1998 var hun ferdigutdannet – og stod da med et eksamensbevis på en mastergrad i tysk, engelsk og pedagogikk i hånden – og en verden av muligheter.

Åshild Hanne Larsen, Vice President i Equinor

– Jeg var veldig glad i jobben min og kollegene mine offshore, men følte jo også at jeg burde benytte den utdanningen jeg hadde tatt. Så da det åpnet seg en mulighet for å søke på et corporate graduate-program innen organisasjons- og forretningsutvikling internt i Statoil, så jeg det som en spennende mulighet. Jeg fikk jobben sammen med fem andre graduates og hadde to fantastiske år, forteller Åshild Hanne Larsen.

Les mer om INSEAD-styreprogrammet

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om styreutdanningen Executive Board Programme INSEAD

Reisen fra «myk HR» til «hard IT»

Trainee-jobben ble startskuddet på en formidabel reise videre i Statoil- og etter hvert Equinor-systemet. Først som HR-konsulent, dernest i en rekke forskjellige HR-lederroller for til slutt å bli Vice President HR i forretningsområdene Leting og deretter Teknologi, Prosjekter og Boring. Og ved siden av fikk hun også tid til å ta en MBA på Heriot-Watt University. HR-jobbene skulle imidlertid ikke bli siste steg på karrierestigen, for i 2015 fikk hun en overraskende forespørsel:

– Jeg ble spurt om å overta jobben som selskapets globale CIO, noe som var både overraskende og interessant. Overraskende fordi jeg helt frem til da hadde sittet primært i HR-funksjoner i selskapet, og ikke hadde noen formell bakgrunn fra «tung IT». Jeg har tre brødre som alle jobber innen IT, og da jeg ringte den ene for å fortelle nyheten, ble det helt stille i et minutt. Så jeg var altså ikke den eneste som ble overrasket. Samtidig så jeg det som en særdeles spennende mulighet til å være en oversetter mellom teknologi og forretning. Så jeg tok utfordringen selv om jeg visste det ville bli en bratt læringskurve – jeg har nok litt over gjennomsnittet energi i meg, ler hun og fortsetter:

– Det å komme med bakgrunn fra HR- og forretningssiden viste seg å være en fordel. Teknologi blir først virkelig interessant når det gir forretningsmessig verdi, og for å lykkes med implementering må en forstå koblingen mellom teknologi, data, menneskene og kulturen. Slik sett føler jeg at det var veldig nyttig å ha med erfaringen fra å jobbe med HR. Rent ledelsesmessig var det en også svært spennende periode, og jeg og teamet mitt var med på å utnytte de nye digitale mulighetene til blant annet å bygge opp en dataplattform, starte et digitalt akademi og inngå et strategisk partnerskap som førte til etablering av to datasenter-regioner i Norge. Vi fikk mye ekstern oppmerksomhet i denne sammenhengen, siden dette var positivt ikke bare for Equinor, men for hele det norske økosystemet av leverandører og teknologibedrifter

Se innholdet i Executive Board Programme

Full medaljehylle

Den eksterne oppmerksomheten kom nok av at det gikk ganske så bra – og litt mer enn det også – noe som en lang rekke priser og utmerkelser vitner om. Mer enn ti forskjellige priser er det blitt til over de seneste årene: «CIO of the year», «Most Transformational Digital Leader of the Year Europe 2023», «ODA WOMAN 2023», «Leader of the Year», og «Global CIO 100» er bare noen av de anerkjennelsene hun har mottatt.

– Det er veldig viktig for meg å poengtere at alle disse prisene og utmerkelsene skyldes at jeg har en haug med dyktige mennesker rundt meg. Jeg er kjempestolt av den eksterne anerkjennelsen vi har fått, men det er mange som fortjener en bit av prisene – de er på ingen måte min fortjeneste alene, understreker Åshild Hanne Larsen.

I 2021 ble selskapet reorganisert, og Åshild gikk over i en ny rolle som Vice President innen forretningsområdet «Subsurface Excellence and Digital». En jobb hvor hun er globalt ansvarlig for teknologi, teknologiimplementering, digitale prosjekter og mye mer som går på tvers av subsurface-organisasjonen. Og hun angrer ikke et sekund på å ha vært i samme bedrift i 30 år.

– Det som er så fascinerende med Equinor er at jeg har fått lov å jobbe med så mange interessante ting grunnet bedriftens størrelse og omfanget av vår forretning. Jeg har underveis klart å opparbeide en tillit, og dermed fått mange muligheter i et internasjonalt konsern hvor jeg har hatt enorm nytte av det store nettverket i bedriften. Dette har vært utrolig givende for meg, sier hun.

Møt underviserne på styreprogrammet

Styrerolle i internasjonalt børsnotert selskap

Også styreroller har i mange år vært en fast bestanddel av Equinor-direktørens profesjonelle karriere. I mer enn 20 år har hun sittet i styret til den internasjonale skolen i Stavanger, de siste ti årene som styreleder. I tillegg har hun hatt flere styreverv internt i Equinor. Og nå er hun på vei inn i styret til teknologibedriften Itera som i 2022 hadde om lag 700 ansatte og en omsetning på 736 millioner kroner – hvilket også er en av flere grunner til at hun for kort tid siden deltok på styreutdanningen Executive Board Programme som består av en modul i Norge og en modul på INSEAD i Frankrike.

– Det er første gang jeg trer inn i styret til et børsnotert internasjonalt selskap, og i den forbindelse ønsket jeg å formalisere min styrekompetanse. Samtidig var jeg klar over at INSEAD representerte undervisning på verdensklasse nivå, uttaler Åshild Hanne Larsen.

Hun fremhever læringen på programmet som svært verdifull, og har som hun selv sier: «40 sider med gode notater hun skal kose seg med å gjennomgå i løpet av sommeren».

– Jeg var veldig imponert over den faglige kvaliteten på utdanningen, og ikke minst kompetansen og formidlingsevnen til prosessorene på INSEAD. Temaene var særdeles interessante, og så var underviserne utrolig flinke til å involvere oss deltakere i øvelser og gjøre komplisert stoff tilgjengelig på en god måte. Den siste dagen på INSEAD gjennomførte vi et «styremøte», og også det var en veldig bra opplevelse. Helt overordnet er jeg virkelig imponert over tilretteleggingen og gjennomføringen, uttaler hun før hun avslutter:

– Noe av den viktigste jeg tar med meg hjem er læringen rundt beslutningsteori, og hvordan vi alle er forutinntatt i vår beslutningstaking. Det var veldig fascinerende og faglig sett meget berikende, og et emne som professoren tok oss gjennom på en forbilledlig og spennende måte. Dernest har jeg en fått med meg en rekke konkrete læringer knyttet til det å være et godt styremedlem og en god styreleder. Et eksempel handler om å foreta flere kortere styreevalueringer etter møtene – noe jeg allerede har implementert. Men også kunnskap om å navigere i en verden med stor usikkerhet, og likevel klare å identifisere risiko og treffe gode beslutninger, var verdifullt. Avslutningsvis har det nye nettverket av kompetente styreprofiler som villig delte av sin kunnskap og sine erfaringsbaser bidratt til at programmet ble en unik opplevelse som jeg vil ha glede av i mange år fremover.

Les hva deltakerne sier om Executive Board Programme

Kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer

Executive Forum er Scandinavian Executive Institutes eksklusive læringsforum for skandinaviske ledere og styremedlemmer som ønsker å fokusere på og utvikle deres ledelsesmessige og strategiske kunnskap og kompetanse.

Her får du unik kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer fra de internasjonalt anerkjente business-skolene, IMD og INSEAD. Forumet gir i tillegg en enestående mulighet for å sparre med andre ledere og styremedlemmer i et dynamisk og intensivt læringsmiljø – og dermed grobunn for en kontinuerlig utvikling av både ledelsesfaglige og personlige dimensjoner.

Delta i et inspirerende program med banebrytende forelesere fra INSEAD og IMD

Executive Forum – se programmet