Executive Management Programme – 10 års jubileum:

«Programmet satte fart på topplederkarrieren min»

I 2013 deltok Solveig Ellila Kristiansen på Executive Management Programme på INSEAD, og nå ti år senere fremhever hun at læringen fra programmet fortsatt er svært betydningsfull: Hun fikk med seg en omfattende faglig verktøykasse, fikk satt fart på topplederkarrieren og ble samtidig beriket med en nettverksgruppe hun fremdeles holder kontakten med – og i år feirer de 10 års jubileum.

Solveig Ellila Kristiansen skulle egentlig bli lege – eller det var i alle fall opprinnelig drømmen og ambisjonen hennes. Men da farens elektroingeniør-bakgrunn etter hvert viste seg å være en stor inspirasjonskilde, var det likevel den teknologiske retningen som skulle legge grunnlaget for hennes profesjonelle karriere. I dag er hun sjef i egen business, Hockeystick Impact AS, som hun stiftet for få måneder siden – et selskap som gir alt fra rådgivning om den digitale kundereisen til innsikt i hvordan selskaper kan ta dristigere strategiske beslutninger for å investere i mer bærekraftig business. Til tross for svakere forutsetninger eller motgang i markedstrender, kan et godt team med rett innsikt klare å gjøre fremragende, innsiktsfulle og flere tiltak som leder selskapet til vekst.

Solveig Ellila Kristiansen i Hockeystick Impact AS

– Her benytter jeg min bakgrunn, erfaring og innsikt fra mange år som toppleder i en rekke teknologiselskaper. Vi er et kompetanseteam som bistår som rådgivere, ikke bare med innsikt i å navigere gjennom de kritiske vekstfasene, men som også hjelper kundene våre med å tiltrekke riktig type investorkapital, ta inn rett kompetanse og stille forberedt i den fasen de går inn i. Vår rådgiving gjør det mulig for CEO og styret å være godt forberedt til å skalere virksomheten på en bærekraftig måte, forteller Solveig Ellila Kristiansen og tilføyer:

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om topplederutdanningen Executive Management Programme INSEAD

– Navnet «Hockeystick Impact» er for øvrig slett ikke tilfeldig. Det er nemlig en treffende beskrivelse for hva et selskap opplever i forskjellige vekstfaser. Vekstselskaper må flytte sine egne «hockeysticks» ved å gjøre dristige strategiske trekk og endre hvordan de tar beslutninger. Dette innebærer å utfordre status quo, endre ledelsesstrukturen og kulturen og være mer åpen for innovasjon og eksperimentering.

Delta på INSEAD-topplederprogram

Milepæl i lederkarrieren

Men for en stund et lite tilbakeblikk. Solveig Ellila Kristiansen utdannet seg på Høyskolen i Narvik hvor hun fikk en grad i industriell elektronikk. Etterfølgende jobbet hun i en lang rekke salgslederroller i bedrifter som Texas Instruments, Canon, Olivetti, Compaq, Telenor og Sun Microsystems.

– Min karriere har i stor grad vært preget av min kommersielle interesse for digitalisering, nye måter å ta i bruk digitale tjenester på og utvikling av digitale forretningsmodeller. Jeg har trivdes godt i å jobbe med verdiskaping, endring og transformasjon, og hva som skal til for å utfordre det bestående. Digitalisering har uten tvil vært en rød tråd, uttaler hun.

I 2013 – altså for ti år siden – deltok hun i topplederprogrammet Executive Management Programme som Scandinavian Executive Institute tilbyr i samarbeid med den franske business-skolen INSEAD. Programmet består av en modul som foregår i Danmark og to som foregår på INSEAD.

– Jeg valgte å delta i Executive Management Programme ved INSEAD i 2013 fordi jeg ønsket å styrke min kompetanse innen strategisk ledelse og utvide min innsikt i faget, og på forhånd hadde jeg hørt fra andre at dette programmet var bra. Sett i bakspeilet har dette vært en viktig milepæl i lederkarrieren min. Programmet ga meg innsikt i internasjonal beste praksis innen viktige strategiske og ledelsesmessige fagområder, og satte kort fortalt fart på topplederkarrieren min. Ved utgangen av 2013 tok jeg nemlig over ansvaret som general manager i DELL Norge – et selskap med en årlig omsetning på over 1,8 milliarder norske kroner, forteller hun.

Innholdet i Executive Management Programme

Skapte sitt eget «Dream-team»

Topplederjobben i DELL førte med seg nye og utfordrende topplederjobber i flere internasjonale selskaper, og i perioden fra 2016 til 2022 hadde hun blant CEO-stillinger i CONEXUS, Lin Education AB og FARA AS – alle bedrifter hvor transformasjons- og skaleringsreisen har stått sentralt. Sideløpene har hun hatt en rekke styreverv i blant annet Oslo Edtech Cluster, BN Bank ASA, Innovation Forum Norge og IKT Norge.

– Personlig er Executive Management Programme et av de mest lærerike programmene jeg har deltatt på. Kombinasjonen av dyktige professorer, forskning, relevante caser samt et godt læringsmiljø som gav grobunn for lærerike diskusjoner var virkelig bra. Jeg bruker læringsutbyttet fra utdanningen den dagen i dag, og programmet har jeg anbefalt til både kolleger og bekjente. Nivået på programmet var svært høyt, både faglig og med tanke på undervisernes og deltakernes kompetanse, uttaler Solveig Ellila Kristiansen.

Hun fremhever en rekke læringer som har vært blant de aller viktigste, og dermed direkte anvendbare i hennes videre karriere.

– Jeg fikk enda mer kompetanse knyttet til å utvikle og iverksette en klar strategisk visjon for en organisasjon, bedre innsikt i hvordan man engasjerer og motiverer ansatte på tvers av geografiske områder samt kunnskap om betydningen av innovasjon, og hvordan man møter konkurransen i markedet når digitaliseringen utfordrer selskapets go-to-market-modell, sier hun og legger til:

– Og så var nettverksdelen helt eminent. Det med å bli kjent med andre ledere og profesjonelle man kunne bygge relasjoner med og sparre med på tvers av bransjer og land. Mellom modul 2 og 3 skrev jeg prosjektoppgave sammen med fire andre ledere, og nå – ti år etter – har vi fremdeles kontakt og møtes jevnlig for å utveksle ideer, diskutere utfordringer og dele erfaringer – til og med også sammen med våre ektefeller i private sammenhenger. Denne gruppen har ikke bare beriket min profesjonelle utvikling, men har også skapt langvarige vennskap, og dette feirer vi altså med tiårs-jubileum i år.

Gruppen, som går under navnet «Dream-team» består, utover Solveig, av henholdsvis Thomas Gudbjerg i Color Line, Håkon Fjeld Hansen i Christiania Partners AS, Arvid Svenni i Fugro Norway og Finn-Arne Lorentsen i Ocean Harvest.

– De kompetansene og erfaringene jeg tilegnet meg gjennom programmet har hatt en varig innvirkning på min karriere og min lederstil til å håndtere komplekse utfordringer og muligheter på en mer effektiv og strategisk måte. Videre har det verdifulle nettverket åpnet dører for nye samarbeidsmuligheter og forretningsforbindelser og anledning til å holde meg oppdatert på globale trender og utviklinger innen teknologi og ledelse, avslutter hun.

Møt professorene på INSEAD-programmet

Kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer

Executive Forum er Scandinavian Executive Institutes eksklusive læringsforum for skandinaviske ledere og styremedlemmer som ønsker å fokusere på og utvikle deres ledelsesmessige og strategiske kunnskap og kompetanse.

Her får du unik kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer fra de internasjonalt anerkjente business-skolene, IMD og INSEAD. Forumet gir i tillegg en enestående mulighet for å sparre med andre ledere og styremedlemmer i et dynamisk og intensivt læringsmiljø – og dermed grobunn for en kontinuerlig utvikling av både ledelsesfaglige og personlige dimensjoner.

Delta i et inspirerende program med banebrytende forelesere fra INSEAD og IMD

Executive Forum – se programmet