Norges «Mr. Retail» går nye styreveier

Pål Wibe, tidligere direktør i selskaper som Travel Retail Norway, Nille, Europris og XXL, har besluttet at det fremover er karrieren som profesjonelt styremedlem, rådgiver og investor som skal være veien videre.

En siviløkonomgrad fra NHH var utgangspunktet for Pål Wibes karriere som startet med fem år i konsulentselskapet McKinsey hvor han var basert i Stockholm, men jobbet over hele verden inklusive Australia og Sveits. Senere, da han var godt i gang med arbeidskarrieren, koblet han på en MBA fra University of California, Berkeley, og nå sist har han våren 2023 deltatt på styreutdanningen Executive Board Programme INSEAD.

Pål Wibe, profesjonell styremedlem, rådgiver og investor

– De første fem årene var omdreiningspunktet i min karriere å jobbe med å utvikle strategier for mange ulike selskaper, mens jeg etter det har fokusert operativt på å implementere strategier. De 25 etterfølgende årene har derfor vært dedikert til ulike retail-selskaper hvor jeg har fått en bred bransjeerfaring fra både mindre og større selskaper i alt fra dagligvarer til faghandel. Det er ikke bare «retail» som sådan som interesserer og motiverer meg, men i enda høyere grad å være involvert i bedrifter som står overfor store endringer, og som har et stort potensial. Og det gjelder uansett om det det handler om en operativ topplederjobb, eller som medlem av et styre, forteller Pål Wibe.

Les mer om styreprogrammet på INSEAD

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om styreutdanningen Executive Board Programme INSEAD

Vil bygge profesjonell styrekarriere

Etter McKinsey-perioden var han i en årrekke i ICA Norge/Rimi – blant annet som salgsdirektør, og i de 20 etterfølgende årene har han vært CEO i henholdsvis Travel Retail Norway som hadde ansvar for samtlige taxfree-butikker på norske flyplasser, i Nille, Europris og til slutt i XXL.

– For ti år siden begynte jeg så gradvis å supplere min operative lederjobb med styreverv – i første omgang i Espresso House som på daværende tidspunkt utelukkende var til stede i Sverige, og hadde ambisjoner om å innta Norden. Etterfølgende i online-matbutikken Oda som vokste og ble verdsatt til over en milliard dollar da jeg sluttet i styret i 2021. Da jeg sluttet i XXL var det på samme tid en beslutning om at det skulle være avslutningen på min operative lederkarriere, og at jeg fremover ville bygge opp en ny karriere som styremedlem, rådgiver og investor, sier han.

I dag har Pål Wibe styreroller i blant annet Europris, Holdbart, Forte Digital, Oivi, Teknikmagasinet, Insp og Squeeze.

– Den røde tråden er at jeg trigges av bedrifter hvor det er de store endringsreisene som står sentralt. Hvor det handler om å ta tak i noen konsepter og flytte dem. Det har vært ledesnoren for meg. Og gitt det nye fokuset på styrearbeid, er det også en målsetning for meg at jeg går inn på eiersiden i de styrene jeg er en del av. Jeg liker det at man har sammenfallende incentiver med eierne av selskapene.

Innholdet i Executive Board Programme

Kontinuerlig læring og utvikling

Den nye vrien på karrierereisen foranlediget at Pål Wibe våren 2023 valgte å delta på styreprogrammet Executive Board Programme INSEAD.

– Det er flere årsaker til at jeg valgte å delta i styreprogrammet som Scandinavian Executive Institute tilbyr i samarbeid med INSEAD. For det første er jeg sterk tilhenger av kontinuerlig utvikling og læring – man blir aldri ferdigutlært som styremedlem eller rådgiver, og man bør hele tiden være åpen for å fylle på. Det er viktig å ta ansvar for egen videreutdanning, og sørge for at det er anerkjente utdanningsinstitusjoner man jobber med. For det andre var programinnholdet særdeles relevant i relasjon til den nye rollen min hvor jeg ønsket å få frisket opp og fylt på med ny kompetanse, trender og erfaringer innen styrearbeid – og ikke minst å få med det internasjonale perspektivet som programmet også byr på, uttaler han.

Executive Board Programme består av to moduler hvor det første foregår over to dager i Norge, og det andre over fire dager på INSEAD.

– Utbyttet var stort, og jeg ble spesielt imponert over de underviserne og professorene jeg møtte på utdanningen. Dette er folk som er utrolig dyktige innen fagområdene sine, og har mye erfaring. Men halve verdien ligger også i å treffe andre spennende deltakere som jobber med styrearbeid. Å få innblikk i deres ulike bakgrunner, erfaringer og perspektiver er veldig nyttig. I et nettverksperspektiv har dette også bidratt positivt, og vi har allerede planlagt å treffes igjen, sier Pål Wibe før han avslutter:

– Det viktigste jeg kommer hjem med er ny kunnskap om hva som er beste praksis innen internasjonalt styrearbeid. Og så vil jeg fremheve bolkene omkring digitalisering og bærekraftig utvikling som særdeles nyttige og anvendelige når det gjelder om å gå fra ord til handling. Alt i alt har jeg via de øvrige deltakerne og underviserne fått mye inspirasjon, gode tanker og tips med hjem til hvordan jeg kan drive et enda bedre styrearbeid.

Møt underviserne på styreprogrammet

Kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer

Executive Forum er Scandinavian Executive Institutes eksklusive læringsforum for skandinaviske ledere og styremedlemmer som ønsker å fokusere på og utvikle deres ledelsesmessige og strategiske kunnskap og kompetanse.

Her får du unik kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer fra de internasjonalt anerkjente business-skolene, IMD og INSEAD. Forumet gir i tillegg en enestående mulighet for å sparre med andre ledere og styremedlemmer i et dynamisk og intensivt læringsmiljø – og dermed grobunn for en kontinuerlig utvikling av både ledelsesfaglige og personlige dimensjoner.

Delta i et inspirerende program med banebrytende forelesere fra INSEAD og IMD

Executive Forum – se programmet