BOKANMELDELSE: Beyond Disruption

Den nyeste boken av Renée Mauborgne og W. Chan Kim, Beyond Disruption, utfordrer de seneste års fremherskende tankegang om at innovasjon og disruption henger sammen.

Av Steen Buchreitz Jensen

Beyond Disruption: Innovate and Achieve Growth Without Displacing Industries, Companies or Jobs er den nyeste boken av Renée Mauborgne og W. Chan Kim, og den minner bedriftsledere og gründere om potensialet i innovasjon og vekst som ikke nødvendigvis fokuserer på å disrupte eksisterende bransjer, bedrifter eller jobber.

Steen Buchreitz Jensen, CEO i Scandinavian Executive Institute

Forfatternes arbeid har vært hjørnesteinen i topplederprogrammet Executive Management Programme INSEAD som Scandinavian Executive Institute har tilbudt i samarbeid med INSEAD siden 2007. De erfaringene, som dokumenteres i «Beyond Disruption», er helt på linje med de resultatene som vi har opplevd at deltakerne på programmet har skapt gjennom årene.

Les mer om INSEAD-topplederprogrammet

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om topplederutdanningen Executive Management Programme INSEAD

Visjonær tankegang til innovasjon

Beyond Disruption er en fortsettelse av forfatternes tidligere bestselgere «Blue Ocean Strategy» og «Blue Ocean Shift». I «Blue Ocean Strategy» beskriver forfatterne hvordan bedrifter kan finne en vei til suksess ved å skape nye markeder hvor det ikke er noen konkurranse, altså «blå oseaner». I «Blue Ocean Shift» går forfatterne enda dypere, og gir en trinnvis guide til hvordan bedrifter kan skape deres egne blå oseaner.

I «Beyond Disruption» tar Mauborgne og Kim det enda et steg videre ved å utdype deres visjonære tankegang til innovasjon som ikke underminerer eksisterende markeder og jobber. Forfatterne understreker viktigheten av å skape «grønne oseaner» – nye markeder og muligheter som bygger på eksisterende teknologier og bransjer, og dermed opprettholder arbeidsplasser og styrker økonomiene.

Se innholdet i Executive Management Programme

Utfordrer konvensjonell tenking

Siden Clayton Christensen lanserte «The Innovators Dilemma» for mer enn 25 år siden har talemåten «disrupt eller bli disruptet» vært den fremherskende filosofien når man snakker om forretningsmessig innovasjon. Mauborgne og Kim’s nye bok tar avstand fra det synspunktet. Hvorfor skal man underminere etablerte bransjer og bedrifter når det er utallige muligheter for å bygge opp markeder og behov som ikke utfordrer etablerte bedrifter. De beskriver i boken tallrike eksempler som «Go-Pro» og «Kickstarter» samt en lang rekke andre.

Kritikere vil argumentere for at mulighetene er begrensede, men i dette ligger bokens styrke. Argumentet er at det er tallrike eksempler, men at det krever kreativitet, og at vi har en tendens til å bagatellisere dette når vi fokuserer på å disrupte etablerte bransjer og bedrifter.
Boken inneholder en lang rekke praktiske eksempler og case-studier som illustrerer de sentrale konseptene, og viser hvordan bedrifter kan oppnå en bærekraftig vekst ved å tenke på en mer holistisk og langsiktig måte. Samtidig gir forfatterne også råd om hvordan man kan håndtere disruption dersom det er uunngåelig.

Alt i alt er «Beyond Disruption» en meget relevant bok som bygger videre på forfatternes tidligere arbeid, og gir en viktig innsikt i hvordan bedrifter kan skape innovasjon og vekst uten å underminere eksisterende bransjer og arbeidsplasser. «Beyond Disruption» er enda en fremragende bok av Mauborgne og Kim. De utfordrer igjen konvensjonell tenking og inspirerer til å integrere kreativitet og innovasjon med strategiarbeidet slik at vi reelt utfordrer konvensjonell tenking.

Møt underviserne på topplederprogrammet

Kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer

Executive Forum er Scandinavian Executive Institutes eksklusive læringsforum for skandinaviske ledere og styremedlemmer som ønsker å fokusere på og utvikle deres ledelsesmessige og strategiske kunnskap og kompetanse.

Her får du unik kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer fra de internasjonalt anerkjente business-skolene, IMD og INSEAD. Forumet gir i tillegg en enestående mulighet for å sparre med andre ledere og styremedlemmer i et dynamisk og intensivt læringsmiljø – og dermed grobunn for en kontinuerlig utvikling av både ledelsesfaglige og personlige dimensjoner.

Delta i et inspirerende program med banebrytende forelesere fra INSEAD og IMD

Executive Forum – se programmet