Ansvarlig for historisk stort prosjekt i Statens vegvesen

Tom Hedalen, prosjektsjef i Statens vegvesen, er prosjektansvarlig for etatens største prosjekt noensinne: Ny motorvei inn til Oslo. Det stiller store krav til kunnskap om både endringsledelse, digitalisering og bærekraftig utvikling.

Tom Hedalen er prosjektsjef i Statens vegvesen, og har via sin rolle blant annet vært ansvarlig for fem store veiprosjekter i Norge – og nå står han som ansvarlig for det største prosjektet noen gang.

– Det prosjektet jeg jobber med nå, er det største prosjektet noen gang i Statens vegvesen. Vi er i ferd med å bygge ny motorvei inn mot Oslo, og prosjektet har en total budsjettramme på nærmere 50 milliarder kroner, forteller Tom Hedalen.

Tom Hedalen, prosjektsjef Statens vegvesen. Foto: Dagrun Husum, Statens vegvesen

Les om topplederprogrammet på INSEAD

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om topplederutdanningen Executive Management Programme INSEAD

Utdanning til geolog

Karrieren til Tom Hedalen startet med en sivilingeniørgrad innen teknisk geologi fra NTNU i Trondheim og Lunds Universitet i Sverige. Etterfølgende fikk han en seksårs stipendiat i geologi hos NTNU og Sintef.

– Min første jobb etter stipendiatperioden var i Statens vegvesen hvor jeg jobbet med luftkvalitet i norske byer, og ledet både nasjonale prosjekter og EU-prosjekter. Etterfølgende var jeg sjefsingeniør i Drammen kommune i en årrekke, før jeg kom til ingeniørbedriften Rambøll og jobbet med prosjektledelse og store veiprosjekter. Gjennom denne jobben fikk jeg kontakt med mange dyktige medarbeidere i Statens vegvesen, og ble spurt om å «komme tilbake» – hvilket jeg altså gjorde, forteller prosjektsjefen.

De seneste 12 årene har dermed vært dedikert til «annen runde» hos Statens vegvesen. Og ifølge Tom er det god grunn til det.

– Statens vegvesen er en god arbeidsgiver, og nå har jeg mulighet til å jobbe med det overordnede ansvaret i en paraplyorganisasjon med 75 ansatte og oppfølgingen av en rekke store rådgiver- og entreprenører. I tillegg er det svært spennende å jobbe mye med bærekraft, digitalisering og utviklingsprosjekter med henblikk på at vi både blir mer effektive og bærekraftige, uttaler han.

Se innholdet i Executive Management Programme INSEAD

Inspirasjon fra internasjonalt miljø

For kort tid siden deltok Tom Hedalen i topplederprogrammet Executive Management Programme som består av tre moduler – en som foregår i Danmark, og to som foregår på INSEAD i Frankrike.

– Jeg har jobbet med ledelse og personalledelse i 30 år, og hadde et behov for å utvikle meg og fylle på med ny kunnskap innen fagfeltet. Nettopp nå står vi midt i en stor prosess med digitalisering og bærekraftig investering, så dette med innovasjon og endringsledelse blir bare viktigere og viktigere. Å hente inspirasjon utefra – og kanskje først og fremst fra et internasjonalt miljø, og å treffe andre som jobber med tilsvarende problemstillinger, var dessuten viktig for meg, forteller Tom Hedalen om beveggrunnen for å delta i topplederprogrammet.

Han fremhever især emnene relatert til ledelse og innovasjon som verdifulle.

– De verktøyene som jeg fikk med meg innen innovasjon var veldig spennende, og er allerede noen jeg har tatt i bruk internt i vår organisasjon. Også innputtene rundt ledelse ga meg mye. Det med å få innsikt i det personlige lederskapet, og hvordan jeg kan jobbe enda bedre for at også organisasjonen når sine mål. Å identifisere drivkraften i sin egen ledelse, hvilke utfordringer man selv har og hvordan man kan jobbe med disse, var meget utbytterikt, forteller han.

Ifølge Tom Hedalen vil læringen fra programmet ha betydning for hvordan han fremover håndterer sin lederrolle.

– Utdanningsprogrammet var gjennomgående en positiv opplevelse som har gitt meg mye, og de verktøyene jeg har med hjem kommer helt klart til å ha betydning for min arbeidshverdag. Noe av det viktigste jeg har lært handler om hvor viktig det er å forankre endringsprosesser godt i organisasjonen. Endring krever ledelse, men ledere kan ikke alene stå for prosessen. De trenger å få med de ansatte, og i den forbindelsen er det viktig å være oppmerksom på at ledere ofte har tenkt på endringene lenge, men at de ansatte ikke har vært involvert. Og så skal man ikke nødvendigvis tro at de kommer løpende etter. Dette med å dempe sin utålmodighet, og å få andre med, er absolutt noe som er viktig å ta med seg, avslutter han.

Møt professorene på INSEAD-programmet

Kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer

Executive Forum er Scandinavian Executive Institutes eksklusive læringsforum for skandinaviske ledere og styremedlemmer som ønsker å fokusere på og utvikle deres ledelsesmessige og strategiske kunnskap og kompetanse.

Her får du unik kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer fra de internasjonalt anerkjente business-skolene, IMD og INSEAD. Forumet gir i tillegg en enestående mulighet for å sparre med andre ledere og styremedlemmer i et dynamisk og intensivt læringsmiljø – og dermed grobunn for en kontinuerlig utvikling av både ledelsesfaglige og personlige dimensjoner.

Delta i et inspirerende program med banebrytende forelesere fra INSEAD og IMD

Executive Forum – se programmet