Ny CEO-rolle ledet til topplederprogram på INSEAD

Per Einar Nilsen har i mer enn 30 år jobbet i ledende posisjoner innen olje- og gassindustrien, og er nå klar for nye utfordringer som CEO i Drammen Holding/Drammen Yard.

Per Einar Nilsen har gjennom 30 år jobbet i en rekke internasjonale selskaper innen marineteknologi, olje- og gass samt fornybar energi. De siste ti årene har han vært CEO i Novenco Norge, og rundt årsskiftet starter han ny posisjon som CEO i Drammen Holding/Drammen Yard, et selskap som jobber innen fornybar energi, og som leverer mekanisk utstyr til offshore/vind-bransjen.

– Drammen Holding/Drammen Yard står overfor et generasjonsskifte i januar, og det er i den forbindelsen jeg overtar rollen som CEO i bedriften. Allerede nå jobber jeg med strategi og forretningsutvikling for det globale selskapet, men altså i en rådgivende rolle frem til årsskiftet, forteller Per Einar Nilsen.

Les mer om Executive Management Programme INSEAD

Nysgjerrig på å lære nytt

Nettopp den nye stillingen, hvor strategi- og forretningsutvikling spiller en sentral rolle, har vært en viktig beveggrunn for å delta på topplederprogrammet.

– Jeg har bestandig vært nysgjerrig på å lære nytt, og både i forhold til mitt interessefelt generelt, og det at jeg nå står overfor en tung posisjon i Drammen Holding/Drammen Yard, hvor omdreiningspunktet er strategi og forretningsutvikling, gjorde at tidspunktet var helt riktig i forhold til en oppdatering og et faglig påfyll, sier den kommende direktøren.

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om topplederutdanningen Executive Management Programme INSEAD

Han fremhever at især strategi- og forretningsutviklingsdelen på INSEAD passet som «hånd i hanske» – både til den jobben han er i gang med nå som rådgiver, og den nye direktørstillingen han tiltrer om få måneder.

– Nivået på utdanningen, og metodene vi ble presentert for, var veldig bra. Og så er det meget interessant hvor mye man lærer av de øvrige dyktige deltakerne, og hvor inspirert man blir av at de presenterer deres strategier og det de jobber med. Det å se hvordan andre tenker og jobber med strategiske problemstillinger i hverdagen, og prosjektoppgaven vi jobbet sammen om i grupper mellom modul 2 og 3, var svært givende, uttaler Per Einar Nilsen og fortsetter:

– Og så er miljøet man opplever på business-skolen INSEAD i seg selv utbytterikt og meget spennende – kort fortalt en meget positiv opplevelse.

Se innholdet i topplederprogrammet

Nettverk ga ny styreposisjon

Ifølge Per Einar har programmet allerede gitt en positiv avkastning på flere fronter.

– Allerede på nåværende tidspunkt – i min rådgivende rolle – kommer den nye læringen fra topplederprogrammet godt med. Jeg benytter meg av idéene fra professorene, og en rekke av de metodene og teknikkene, jeg ble kjent med på programmet, når jeg lager underlag og dokumentasjon i forhold til strategier og forretningsutvikling. Jeg merker at jeg griper problemstillingene an på en ny og annerledes måte enn jeg gjorde tidligere, og ser tingene med nye briller, forteller han, før han avslutter:

– Det nettverksmessige har som tidligere nevnt også vært særdeles bra, og helt konkret har jeg blitt bedt om å ta styrelederrollen i det selskapet vi lagde prosjektoppgaven for mellom modul 2 og 3. Det er selvsagt en svært interessant oppgave i forhold til strategiske fremtidsplaner for bedriften, og veldig hyggelig å bli bedt om å ta dette vervet.

Møt professorene på executive-programmet

Kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer

Executive Forum er Scandinavian Executive Institutes eksklusive læringsforum for skandinaviske ledere og styremedlemmer som ønsker å fokusere på og utvikle deres ledelsesmessige og strategiske kunnskap og kompetanse.

Her får du unik kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer fra de internasjonalt anerkjente business-skolene, IMD og INSEAD. Forumet gir i tillegg en enestående mulighet for å sparre med andre ledere og styremedlemmer i et dynamisk og intensivt læringsmiljø – og dermed grobunn for en kontinuerlig utvikling av både ledelsesfaglige og personlige dimensjoner.

Delta i et inspirerende program med banebrytende forelesere fra INSEAD og IMD

Executive Forum – se programmet