Fra «religion og livssyn» til programvareutvikling

Dagfinn Rosnes, som er direktør i Engineering-avdelingen til Quorum Software, har brukt mesteparten av karrieren sin på en spennende IT-reise, og er nå ansvarlig for en enhet på 100 medarbeidere i bedriften.

Dagfinn Rosnes er i dag direktør for programvareutvikling for produktet Energy Components i Quorum Software hvor han er ansvarlig for en avdeling med 100 medarbeidere. Energy Components er en verdensledende programvare innen Hydrocarbon Accounting & Management. Reisen mot en karriere innen IT og ledelse startet imidlertid litt utradisjonelt.

Dagfinn Rosnes, Director EC Engineering, Quorum Software

– Jeg startet med å studere lærerfag på universitetet innen religion og livssyn, men etter hvert fant jeg ut at lærerfaget nok ikke helt var for meg. Det var da jeg kom på «IT-tanken». Jeg har alltid vært veldig glad i og interessert i data og programvare, og valgte å ta en utdanning på Den Polytekniske Høyskolen (DPH, nå NITH), forteller Dagfinn Rosnes.

Topplederprogram i samarbeid med INSEAD

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om topplederutdanningen Executive Management Programme INSEAD

Bedrift med store utviklingsmuligheter

Etter utdannelsen begynte han i Kvam Data AS, en bedrift som var tidlig ute med å tilby internett i Rogaland- og Stavanger-området.

– Jeg kom inn som ung utvikler, og fikk tidlig et stort ansvar hvor jeg fikk lov å drive prosjekter på egen hånd som involverte alt fra kundehåndtering, salg, tilbud, design, utvikling, vedlikehold og fakturering. Etter fire år ønsket jeg meg til et større miljø, og et større team som jobbet sammen, og fikk en mulighet i TietoEnator som senere ble til Tieto, og nylig Tietoevry. Kort oppsummert er det fremdeles den samme programvaren jeg jobber med, men jeg har fått store muligheter til å utvikle meg underveis, og har kontinuerlig fått mye tillit og nye utfordringer i et selskap som har et sterkt agilt rammeverk, sier han.

Siden 2012 – altså i godt ti år – har Dagfinn Rosnes hatt ulike lederroller i Tietoevry som for om lag to år siden ble til Quorum Software i en sammenslåing som involverte tre selskaper: Olje- og gassdivisjonen i Tietoevry, Quorum Software samt selskapet Aucerna.

– Underveis har jeg fått tillit til å ta flere steg oppover. Det er det fine med selskapet: Mulighetene er der, hvis man vil og passer til rollen. I 2019 ble jeg blant annet bedt om å reise til India for å lede utviklingsavdelingen der. Jeg måtte dra hjem tidligere enn planlagt på grunn av korona, men det ga meg en viktig internasjonal erfaring. Og etter jeg kom hjem, og i forbindelse med sammenslåingen av de tre selskapene, fikk jeg muligheten til å overta rollen som ansvarlig for utviklingsavdelingen for Energy Components globalt.

Se innholdet i Executive Management Programme INSEAD

Toppkompetanse til toppledere

Den praktiske ledelsesreisen han gjennom årene har vært på, var en viktig beveggrunn for at han ønsket et faglig påfyll innen ledelse, strategi og innovasjon.

– Fra toppledelsens side har det vært ønskelig at vi som er ledere på høyt nivå skal ha samme høye kompetanse, og det var derfor relevant å være med på topplederprogrammet Executive Management Programme INSEAD. Samtidig var dette programmet og de nye kompetansene både interessant og svært relevant for meg – ikke minst sett i lyset av den rollen jeg nå har med å lede en avdeling i Quorum Software på 100 mennesker, forklarer han og legger til:

– Det faglige nivået og undervisningen er absolutt på høyt nivå, og professorene var veldig åpne for spørsmål og ga god innsikt i fagområdene. Det var en god stemning blant deltakerne, og jeg føler jeg har fått en viktig kompetansebase innen ledelse, strategi, strategiske endringer og kommunikasjon som kommer til å være viktig for meg fremover. Men det handler mye om å anvende de nye kompetansene i praksis, så repetisjon, repetisjon og repetisjon er viktige nøkkelord for meg.

Møt professorene på INSEAD-programmet

Kultur og kommunikasjon

Dagfinn Rosnes fremhever især tre key-learnings han tar med seg fra topplederprogrammet, og som kommer til å ha betydning for lederjobben hans i fremtiden.

– Sesjonen om kommunikasjon og storytelling var veldig bra. Å finne ut hvordan jeg utvikler meg som en god kommunikator i forhold til mine folk er en viktig kompetanse. Dernest var læringen om kultur og endring særdeles nyttig – for vi står jo i konstante endringer, og kan aldri «kopiere» en kultur, den må bygges stein på stein. Vi hadde mange gode diskusjoner rundt hvordan man bygger en solid strategi via kulturen. Det er hardt arbeid, men jeg har fått noen gode verktøy som kan hjelpe meg i denne prosessen. Sist, men ikke minst, hadde jeg stor glede av prosjektarbeidet på utdanningen hvor vi som gruppe jobbet sammen om en case og fikk anvendt de ulike verktøyene og teoriene, sier han før han avslutter:

– Alt i alt har utdanningsprogrammet bidratt til at jeg blir i stand til å spille min rolle som leder enda bedre, og så har det vært givende og interessant å få kontakt til andre ledere fra mange forskjellige bransjer. Selv om vi kommer fra ulike bransjer, så er våre problemstillinger og utfordringer ofte like, og det å kunne bruke dette nettverket til å sparre med hverandre er særdeles nyttig.

Kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer

Executive Forum er Scandinavian Executive Institutes eksklusive læringsforum for skandinaviske ledere og styremedlemmer som ønsker å fokusere på og utvikle deres ledelsesmessige og strategiske kunnskap og kompetanse.

Her får du unik kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer fra de internasjonalt anerkjente business-skolene, IMD og INSEAD. Forumet gir i tillegg en enestående mulighet for å sparre med andre ledere og styremedlemmer i et dynamisk og intensivt læringsmiljø – og dermed grobunn for en kontinuerlig utvikling av både ledelsesfaglige og personlige dimensjoner.

Delta i et inspirerende program med banebrytende forelesere fra INSEAD og IMD

Executive Forum – se programmet