Odelsjente med ønske om å sette varige spor

Jane Aamodt Haugland er både odelsjente og direktør, og nå ny administrerende direktør i gaselle-rekrutteringsbyrået MeyerHaugen AS.

Jane Aamodt Haugland var veldig tidlig bevisst på ønsket om en lang universitetsutdanning. Til tross for – eller kanskje nærmere på grunn av – at hun er odelsjente på 12. generasjon.

Jane Aamodt Haugland, administrerende direktør, Meyerhaugen. Foto: Thomas Brun, NTB kommunikasjon.

– Pappa har alltid inspirert meg. Han valgte både utdanning og gårdsdrift, og viste meg tidlig hvordan man kunne videreutvikle gården samtidig som man var gründer og bedriftseier, og den kombinasjonen har alltid tiltalt meg, forteller Jane Aamodt Haugland som nettopp er tiltrådt stillingen som administrerende direktør i rekrutteringsbyrået MeyerHaugen AS.

Les mer om Executive Board Programme INSEAD

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om styreutdanningen Executive Board Programme INSEAD

Politijobb ledet til karriereskifte

Planen var opprinnelig å bli jurist. Ved en tilfeldighet fikk hun anledning til å kombinere studiene med en jobb som konstituert lensmannsbetjent i Agder politidistrikt.

– Dette ledet meg rent faktisk til et karriereskift. Jussen var spennende, men jobben som politi gav meg møter med mennesker i ulike livsfaser og kriser, og jeg ble raskt fascinert av hva som fikk mennesker til å ta de valgene de gjorde, og hvor krevende det var å justere holdninger og atferd. Psykologien i det var utrolig interessant, og det ledet til at jeg byttet utdanningsretning og tok en Cand. Polit i psykologi på Universitetet i Oslo i stedet for, sier hun.

Etter avsluttet utdanning stod Jane Aamodt Haugland i valget mellom å ta en doktorgrad innen fagfeltet sitt, eller hive seg ut i arbeidslivet. Det ble med sistnevnte alternativ, og hun startet i konsulentbyrået Right Management med karriere- og lederutviklingsrådgivning.

– Det var et verksted av tanker, idéer og metodikker, og sammen med fantastiske kolleger fikk jeg jobbe og følge store internasjonale selskaper rundt i verden. Etter omtrent et år –som 28-åring – gikk jeg fra å være konsulent til å få min første lederjobb. I en periode bodde jeg også i Brussel. Det var utrolig lærerike år som starter i et lite norsk selskap og som for min del endte i en internasjonal bedrift med rundt 2.500 ansatte da jeg sluttet i 2009, uttaler hun.

Se innholdet i styreprogrammet på INSEAD

Balansen mellom jobb og liv

Det neste karrieresteget til Jane Aamodt Haugland var også et bevisst og gjennomtenkt valg – denne gangen var det imidlertid mer private forhold som var den direkte årsaken til at hun ønsket et jobbskifte.

– Vi hadde flyttet tilbake til Norge, men jeg hadde fremdeles over 100 reisedøgn. Som mamma til en liten jente ble det raskt krevende. Hver gang hun så kofferten min begynte hun å gråte, så jeg innså fort at jeg måtte finne en jobb som gav mulighet for å komme hjem på ettermiddagene. Da stillingen som HR-direktør i Norges Bank dukket opp var jeg ikke i tvil. Det var en særdeles attraktiv og spennende jobb, hvor jeg sammen med veldig dyktige kolleger fikk ansvaret for å bygge opp hele HR-området fra A til Å i en samfunnskritisk og kompleks bedrift, sier hun.

Jobben som HR-direktør gav etter hvert grunnlag for større oppgaver i Norges Bank. Først som direktør for konsern- og fellesfunksjoner med ansvar for 110 ansatte, og senere som leder for Norges Banks administrasjon med ansvar for over 150 ansatte ved kontorene i Oslo, New York og London. Og med de nye stillingene fulgte også en plass i ledergruppen hvor hun etter hvert rapporterte direkte til sentralbanksjefen. Etter nesten 14 år i banken var tiden imidlertid inne for å gjøre et nytt jobbskifte.

– Tanken om å søke nye utfordringer kom gradvis, og igjen var det et bevisst ønske om å «lære noe nytt» som drev meg. Jeg føler meg utrolig privilegert som har fått vært en del av den fantastiske organisasjonen som Norges Bank er over så mange år, men tidspunktet for å gå videre var naturlig. Jeg stod da i valget mellom en tilsvarende stilling i et annet selskap, eller å gå inn i en ny rolle i et mindre selskap. Valget falt på det siste. 1. januar startet jeg som administrerende direktør i rekrutteringsselskapet MeyerHaugen AS.

MeyerHaugen AS er et relativt ungt selskap som har vokst kraftig siden starten i 2018. De har på kort tid markert seg som en utfordrer i bransjen som tørr å tenke nytt.

– Med den nye rollen har jeg fått et helhetlig ansvar, noe jeg synes er enormt lærerikt og spennende. Selskapet har fått til utrolig mye på kort tid, og har en leken og evident tilnærming som både fornyer og utfordrer rekrutteringsbransjen. Det å få jobbe med en så innovativ gjeng og eksperimentere sammen er rett og slett gøy. Jeg brenner for et arbeidsliv som tar i bruk all tilgjengelig kompetanse, og som ser forbi både alder, kjønn og et og annet hull i CV-en. Det er rett og slett gammeldags å ikke se bak CV-en! Og ikke minst er det motiverende for meg å kunne spille ball med et så dyktig styre ledet av tidligere finansminister Siv Jensen, forteller Jane Aamodt Haugland.

Møt professorene på Executive Board Programme INSEAD

Betydningsfullt INSEAD-styreprogram

Og nettopp det å jobbe opp mot et styre har den tidligere direktøren i Norges Bank gjort mye av. Fra tid til annen har hun også selv sittet i styrer, både som styremedlem og styreleder. Interessen for styrearbeid skjøt imidlertid for alvor fart da hun i 2018 deltok på styreprogrammet Executive Board Programme som består av to moduler – en som forgår i Norge, og en som foregår på INSEAD i Frankrike.

– Mitt ønske for programmet var tosidig: Jeg ønsket både å lære mer om styrets ansvar og roller, men også om hvordan jeg fra min posisjon aktivt kunne bidra til å optimalisere samspillet med styret.

– Executive Board Programme var en positiv opplevelse, og personlig et av de mest lærerike programmene jeg har deltatt på. Kombinasjonen av dyktige professorer, forskning, relevante caser, samt et godt læringsmiljø som gav grobunn for lærerike diskusjoner var særdeles bra. Jeg bruker læringsutbyttet fra kurset den dagen i dag, og programmet har jeg anbefalt til både kolleger og bekjente.

For Jane Aamodt Haugland handler videreutdanning om kontinuerlig å fornye egen kompetanse.

– Å unne seg et kurs er som å ta seg noen dagers tenkepause. Å hoppe ut av en hektisk hverdag gir rom for å se seg selv utenfra. Det kan gi nye og nyttige perspektiver, og ikke minst er det å lære av andre og la seg inspirere til å jobbe videre med egen rolleforståelse og oppgaveløsning viktig. Det jeg likte godt med programmet var hvor raskt man fikk overblikk over de øvrige deltakerne og deres bakgrunn. Det var viktig for læringsatmosfæren og den psykologiske tryggheten. Programmet ga et godt teoretisk innblikk i styrets roller og ansvar, men for meg var det nesten like viktig å reflektere over betydning av styreleders atferd og møteledelse, og betydningen av god dynamikk i styret. Jeg følte jeg satt igjen med en praktisk «kjørebok» etter utdanningen, sier hun.

Avslutningsvis en liten tur tilbake til gården på Sørlandet – hvordan får man tid til også å vareta denne forpliktelsen?

– Pappa driver, med litt hjelp, fremdeles gården. Det er ingen planer om annet enn at gården skal forbli i familien – og at 13. generasjon etter hvert kommer på banen. Det er selvsagt ikke all verdens mye man kan bistå med fra Oslo i det daglige, men jeg reiser hjem med jevne mellomrom og hjelper til så godt jeg kan. Jeg er veldig glad i kombinasjonen kontorarbeid i ukedagene og praktisk arbeid i helgene. Det gjør at jeg får brukt hele meg, og strengt talt er rollene heller ikke så forskjellige. Både som bonde og som leder er man avhengig av å ta godt vare på ressursene for å sikre en langsiktig og bærekraftig avkastning. Den filosofien er jeg flasket opp på, avslutter odelsjenta – og direktøren.

Se hva deltakerne sier om styreprogrammet

Kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer

Executive Forum er Scandinavian Executive Institutes eksklusive læringsforum for skandinaviske ledere og styremedlemmer som ønsker å fokusere på og utvikle deres ledelsesmessige og strategiske kunnskap og kompetanse.

Her får du unik kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer fra de internasjonalt anerkjente business-skolene, IMD og INSEAD. Forumet gir i tillegg en enestående mulighet for å sparre med andre ledere og styremedlemmer i et dynamisk og intensivt læringsmiljø – og dermed grobunn for en kontinuerlig utvikling av både ledelsesfaglige og personlige dimensjoner.

Delta i et inspirerende program med banebrytende forelesere fra INSEAD og IMD

Executive Forum – se programmet