Leading Strategic Change nå med norsk modul 1

Det populære INSEAD-programmet Leading Strategic Change styrkes nå med en ny modul 1 som foregår i Norge. Det skal bidra til et enda bedre læringsmiljø for deltakerne samt en ytterligere styrking av det faglige innholdet.

Leading Strategic Change er Scandinavian Executive Institutes strategieksekveringsprogram som tilbys i samarbeid med INSEAD, og som ruster deltakerne til å håndtere eksekvering av ambisiøse strategier og styre større transformasjonsprosjekter. Programmet har eksistert i en årrekke som et en-modul-program på INSEAD, og utvides med en modul i Norge slik at programmet nå omfatter to moduler.

Deltakerne på Leading Strategic Change INSEAD høsten 2022.

Les mer om Leading Strategic Change INSEAD

Bygger opp til INSEAD-læringen

– Vi legger til en norsk modul 1 for å styrke et i forveien særdeles godt program. For det første har vi, fra våre andre executive-programmer, god erfaring med å avholde en lokal modul før gruppen reiser til INSEAD sammen. Det gjør at deltakerne blir godt kjent med hverandre på forkant, og dermed får et enda sterkere og bedre læringsmiljø sammen. For det andre gir det en kick-start på den faglige læringen hvor den nye modulen gir en god plattform, og bygger opp til læringen på andre modul på INSEAD, forklarer Tomas Arnesen som er Country Manager Norge i Scandinavian Executive Institute.

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om topplederutdanningen Leading Strategic Change INSEAD

INSEAD-programmet får svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne, og har blant annet oppnådd en karakterskåre på 4,9 ut av 5 mulige.

– Leading Strategic Change har eksistert i en kort årrekke, og er raskt blitt et meget populært utdanningsprogram for de som jobber med ambisiøse strategieksekveringer og transformasjonsprosjekter. Det er et høyaktuelt emne i den verden vi i dag lever i med raske og hastige endringer, og vi er kontinuerlig i prosess med å utvikle våre programmer. Med denne justeringen håper vi å gjøre noe – som i forveien er bra – enda bedre, sier Tomas Arnesen.

Se innholdet i Leading Strategic Change INSEAD

Harde og myke faktorer

På Leading Strategic Change rustes deltakerne til å vurdere og evaluere om de har en levedyktig strategi som er klar til eksekvering, og etterfølgende utarbeide konkrete og realistiske planer for selve eksekveringen. Programmet gir i tillegg innsikt i de kulturelle aspektene med henblikk på hvordan man identifiserer de skjulte barrierene og overvinner disse, samt en dyp forståelse for hvordan man håndterer de psykologiske forhindringene i relasjon til strategieksekveringen.

Programmet byr med andre ord på en god kombinasjon av både de «harde» og de «myke» aspektene ved en strategieksekvering, og undervisningen på INSEAD varetas av henholdsvis programdirektør Daniel Simonovich og Spencer Harrison. De to professorene utgjør til sammen en duo som vil gi deltakerne den best mulige rammen for å løfte deres strategieksekveringskompetanser markant.

– Mange som har gått gjennom strategieksekveringer og transformasjonsprosjekter vet hvor vanskelig det kan være. Og særlig koplingen mellom «hard» strategi og «myk» kultur er et fokusområde som bidrar til å skape større forståelse for og større suksessrate med endringsprosesser – og nettopp dette er kjernen i utdanningsprogrammet. Strategieksekveringer har vanskelige kår, hvis ikke menneskene og kulturen er «med», avslutter Tomas Arnesen.

Møt underviserne på programmet

Kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer

Executive Forum er Scandinavian Executive Institutes eksklusive læringsforum for skandinaviske ledere og styremedlemmer som ønsker å fokusere på og utvikle deres ledelsesmessige og strategiske kunnskap og kompetanse.

Her får du unik kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer fra de internasjonalt anerkjente business-skolene, IMD og INSEAD. Forumet gir i tillegg en enestående mulighet for å sparre med andre ledere og styremedlemmer i et dynamisk og intensivt læringsmiljø – og dermed grobunn for en kontinuerlig utvikling av både ledelsesfaglige og personlige dimensjoner.

Delta i et inspirerende program med banebrytende forelesere fra INSEAD og IMD

Executive Forum – se programmet