Leading Strategic Change var min “missing link”

En utdanning som forretningsjurist og nesten tjue år i tunge industribedrifter har gjort det mulig for Judith Markgraf-Bye å lande stillingen som Director People & Culture hos KPMG Norge hvor hun står overfor en rekke spennende, utfordrende og komplekse endringsprosesser.

Judith Markgraf-Bye er etter nesten tjue år i tunge norske industribedrifter som Hydro Aluminium, Equinor og Yara nettopp landet i en stilling som Director for People & Culture hos KPMG Norge. Men som navnet hennes kanskje indikerer, er hun ikke fullblods-nordmann. Judith er nemlig født i Tyskland, og har også sin grunnutdanning derfra.

– Jeg har en diplom-utdanning i rettsvitenskap fra Leuphana Universitetet i Lüneburg som tilsvarer en mastergrad i juss og en bachelor i økonomi. En kombinasjon jeg opplever har vært utrolig givende og spennende med henblikk på å jobbe med komplekse oppgaver i grensesnittet mellom økonomi, handel, industri, kontrakt-juss og HR, forteller Judith Markgraf-Bye.

Judith Markgraf-Bye

Etter avsluttet utdanningen i Tyskland valgte hun å videreutdanne seg og ta en ytterligere mastergrad i Australia. Hennes masteroppgave fra Tyskland omhandlet meklingstandard og metodikk sammenlignet mellom Tyskland og Australia – en oppgave hun etterfølgende kunne selge rettighetene til – og som faktisk betalte for utenlandsoppholdet. Australia bøy imidlertid på mer enn bare utdanning og spennende opplevelser – for på bakerste rekke satt en nordmann som vakte interessen hennes. Og som senere skulle bli mannen hennes.

– Jeg fulgte med tilbake til Norge, men hadde i utgangspunktet tenkt at det bare skulle være for en liten stund. Nå er det gått 20 år, og jeg angrer ikke et sekund på valget. Jeg fikk raskt oppgradert mine juridiske kompetanser til norske forhold, og kunne begynne i min første «ordentlige» jobb hvor jeg ble trainee i Hydro Aluminium. Etterfølgende ledet dette til stilinger i blant annet Equinor og Yara hvor jeg har jobbet med en kombinasjon av strategi, forretningsutvikling, kontraktsrett og HR. HR er nok til syvende og sist der jeg kan skape størst verdi, men jeg er svært takknemlig for at jeg har fått erfaring med ledelse, strategi og forretningsutvikling og forhandling av store kontrakter – det er erfaringer og kompetanser som kommer godt med i min nye jobb, forteller Judith Markgraf-Bye.

Les mer om Leading Strategic Change INSEAD

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om topplederutdanningen Leading Strategic Change INSEAD

Bort fra autopilot-mode

Etter ni år i Yara har hun nettopp startet i ny jobb i KPMG Norge – og tungindustrien er dermed byttet ut med revisjons-, rådgivnings- og advokatbransjen. Som Director People & Culture er hun personaldirektør for hele forretningsenheten KPMG Law og stabsfunksjonene i KPMG Norge, og sitter som medlem i forskjellige ledelsesteams som strategisk HR hvor hun har ansvar for HR-transformasjon, total reward og arbeidsrettsrettslige råd.

– Etter en lang korona-periode var jeg kanskje gått litt på autopilot, og jeg ønsket å utfordre meg selv i en bransje som jeg ikke kjenner i forveien, og hvor jeg forhåpentligvis har mye å bidra med. Jeg kommer med et en litt annen synsvinkel og et annet innblikk, men tror på at det kan bidra positivt til de store endringsprosessene som skal gjennomføres her. Alt går fort i den digitale tidsalderen, og vi skal finne frem synergieffekter og våre konkurransefortrinn. KPMG jobber intensivt for å ligge foran, og jeg ser det som en utrolig spennende oppgave å bidra med det jeg har lært i industrien og tilpasse det til den nye jobben slik at det blir verdifullt der, sier hun.

Kommunikasjon er en av de tingene Judith fremhever som en særdeles viktig del av den nye jobben hennes.

– Kommunikasjonsbiten er helt klart blitt spisset i den nye rollen, og jeg må være overbevisende og tydelig. Jeg har ikke bare en administrerende direktør å forholde meg til, men 130 partnere som alle er eiere og dermed direkte berørt av beslutninger som tas.

Endringer og nye, ukjente oppgaver er heldigvis ikke noe Judith bekymrer seg for – hun er heller preget av et stort pågangsmot og en ukuelig optimisme.

– Det er nok kjennetegnende for meg, og den «røde tråden» i hvordan jeg agerer: At jeg alltid finner en vei. Når andre gir opp, så blir jeg motivert – når alle sier «nei», så sier jeg «ja». Det driver meg når tingene virker umulige og vanskelige, og når jeg skal påta meg kaospilot-rollen, sier hun med sterk entusiasme i stemmen.

Innholdet i Leading Strategic Change INSEAD

Viktig læring om kultur og kommunikasjon

Hennes involvering i store transformasjoner og endringsprosesser var også beveggrunnen for at hun for kort tids siden deltok i Leading Strategic Change som Scandinavian Executive Institute tilbyr i samarbeid med business-skolen INSEAD i Frankrike.

– Jeg ønsket å lære mer om det som foregår i tunge og svære endringsprosesser, og ikke minst om de viktige kulturelle og kommunikasjonsmessige aspektene. Jeg ønsket å få innsikt i suksessfaktorene i endringsprosjekter, og hva som driver en god prosess. Og så ønsket jeg ikke minst å ransake meg selv og lære av de prosessene jeg har vært involvert i: Hva gikk bra, hva feilet – og hvorfor gjorde det det? Jeg trengte en ramme for å forstå alt dette, og det har jeg jammen fått, uttaler Judith Markgraf-Bye.

Ifølge HR-direktøren ga utdanningsprogrammet henne mange nye perspektiver med henblikk på å lede de fremtidige endringsreisene hun står overfor.

– Programmet var intet mindre enn fantastisk, det faglige nivået holdt et svært høyt nivå og underviserne var begge utrolig dyktige. Spencer Harrison, som underviste i kulturdelen, ga en helt unik innsikt i å forstå den kulturelle reisen som er et svært viktig element i enhver transformasjon eller endringsprosess. Han ga meg rett og slett akkurat den delen jeg manglet aller mest med henblikk på å forstå disse perspektivene fullt ut.

Ifølge Judith benyttet Spencer Harrison og Daniel Simonovich tre sitater relatert til kulturreisen og endringsledelse som kommer til å følge henne nært fremover.

– Spencer sa blant annet «If values can move, culture can change». Dette kortet sitatet viser så utrolig fint hva som skal til. For kultur er noe du må bygge, og du må se på verdiene dine før du kan endre kulturen din. Et annet sitat, som han imidlertid har lånt fra Haruki Murakami, er som følger: «Pain is inevitable. Suffering is optional”. Jeg synes også det sier så mye – for med endringer kommer noe vondt, men det gir også perspektivet på at du kan velge om du vil lide. Og så til det avsluttende gullkornet: «Solving problems do not necessarily foster succes, but fostering succes will eliminate problems». Jeg har tidligere vært stolt av å være «problemsolver», men dette perspektivet har i aller høyeste grad gitt meg noe til ettertanke, sier hun, før hun avslutter:

– Disse tre mantraene og dermed tre viktige læringene kommer til å prege meg og mitt arbeid mye fremover – det er noe jeg vil ta med meg overalt. Jeg er sikker på, ved å anvende disse perspektivene, at jeg blir en bedre prosjektleder og en bedre forretningspartner i mine samtaler med våre partnere. Kort oppsummert har utdanningen gitt svært mange nye perspektiver som kommer til å hjelpe meg på den endringsreisen vi er på: Leading Strategic Change INSEAD har vært min «missing link» som jeg nå har funnet.

Møt de norske og utenlandske underviserne på INSEAD-programmet

Kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer

Executive Forum er Scandinavian Executive Institutes eksklusive læringsforum for skandinaviske ledere og styremedlemmer som ønsker å fokusere på og utvikle deres ledelsesmessige og strategiske kunnskap og kompetanse.

Her får du unik kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer fra de internasjonalt anerkjente business-skolene, IMD og INSEAD. Forumet gir i tillegg en enestående mulighet for å sparre med andre ledere og styremedlemmer i et dynamisk og intensivt læringsmiljø – og dermed grobunn for en kontinuerlig utvikling av både ledelsesfaglige og personlige dimensjoner.

Delta i et inspirerende program med banebrytende forelesere fra INSEAD og IMD

Executive Forum – se programmet