«Dreams & Details gir oss forutsetningen for suksess»

Dreams & Details Certificate er en ledelses- og strategiramme som hjelper ledere med å navigere deres organisasjoner suksessfullt i en verden med radikal og konstant endring. Programmet gir, i tillegg til innsikt i det teoretiske konseptet, et spennende innblikk i hvordan en rekke profilerte bedrifter anvender Dreams & Details. Få et forhåndsinnblikk i hva rammeverket har bidratt til i Energinet.

Når det første forløpet av executive-programmet Dreams & Details Certificate går av stabelen i februar 2023, blir det med et særdeles spennende undervisnings-team – både i form av arkitektene bak konseptet, Mikael Trolle og Jim Hagemann Snabe, men også en rekke profesjonelle eksperter og næringslivsprofiler som gir innputt til deres praktiske arbeid og erfaringer med Dreams & Details-rammeverket.

Dreams & Details er en omfattende ledelses- og strategiramme som hjelper ledere med å navigere deres organisasjoner til suksess i en verden med radikal og konstant endring. Dreams & Details skaper rammene for å identifisere den optimale timingen og balansen mellom løpende optimering og radikal transformasjon.

En av de underviserne, som vil gi sine praktiske erfaringer med Dreams & Details videre til deltakerne, er Signe Horn Rosted, CIO i Energinet. Hun har over en årrekke jobbet intensivt med konseptet – noe som har hatt stor betydning for Energinets måte å håndtere blant annet digital og grønn omstilling.

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om programmet Dreams & Details Certificate

– Vi valgte å jobbe med Dreams & Details-rammeverktøyet da konseptet går direkte på hvordan du skaper forutsetningene for suksess i din bedrift når din omverden endrer seg raskt og markant. I energisektoren står vi nettopp overfor store endringer – relatert til grønt el- og gass-system – og det har uten tvil gjort vår helt grunnleggende kjerneoppgave mer komplisert og markant annerledes, forklarer hun.

Frem til mars 2022 var Signe Horn Rosted VP for forretningsutvikling og marked, og i dag er hun CIO med totalansvar for hele it-området i Energinet, hvor hun også er en del av konsernledelsen. Energinet er en selvstendig offentlig bedrift under det danske Klima-, Energi- og Forsyningsdepartementet som eier, utvikler og driver det overordnede el- og gass-nettet i Danmark.

Les mer om Dreams & Details

Ramme for strategiarbeid i en uforutsigelig verden

Den nye it-direktøren jobbet både med Dreams & Details-rammeverket i sin tidligere rolle i Energinet, men har også tatt tankene bak Dreams & Details med videre i sin nye stilling.

– En av mine fornemste oppgaver i den nye CIO-rollen er å skape hele den digitale infrastrukturen for at Energinet er klar til grønn omstilling. Målsetningen er ambisiøs, og i løpet av ti år skal vi være 100 prosent basert på vedvarende energikilder, forteller Signe Horn Rosted, og fortsetter:

– Dreams & Details gjør det mulig å jobbe med strategi i en kontekst hvor tingene er uforutsigelige. Var alt forutsigelig, kunne man fastlegge målsetningene sine i flere år frem, men det er selvsagt ikke mulig når fremtiden er så ukjent. Det, som kjennetegner en suksessfull bedrift, er dens evne til å forberede seg på multiple utfall, og det er presis det som Dreams & Details-konseptet er i stand til. Konseptet fordrer en klar og tydelig retning, men forutsetter også at tingene ikke er detaljstyrte. Overført til en fotballbane kan man si at man tegner noen streker for å angi banen, og fastlegger de overordnede reglene for spillet, men at man lar spillerne spille deres beste spill uten å dirigere og styre alt for mye – fordi det frigjør deres potensial. Vi skal være klar til å ta en rekke strategiske valg som definerer rammene for vår innsats, og en ambisjon som setter retningen.

Se innholdet i Dreams & Details Certificate

Organisasjonens kapabilitet

Ifølge it-direktøren er det imidlertid ikke bare de strategiske implikasjonene som gjør metoden særdeles anvendelig. Den tar nemlig også tak i en rekke vesentlige ledelsesmessige temaer.

– Dreams & Details tar også for seg hvilken kapabilitet og hvilke evner våre organisasjoner skal ha for å få suksess. Konseptet forholder seg dermed også til at man får sett inn i organisasjonens kjerne og vurdert hvilket tankesett og hvilke kompetanser vi har behov for – og hvilke forutsetninger som er nødvendige for å understøtte de strategiske valgene og ambisjonene, forklarer hun.

Og nettopp det er en av de oppgavene som hun og kollegene i Energinet har vært veldig bevisste om siden de på begynte arbeidet med konseptet i 2019.

– I Energinet har det konkret betydd at vi har bygget opp en rekke kraftsentre med spesialkompetanser. Kraftsentre, som hadde til oppgave å utbre arbeidet med eksempelvis digitalisering og innovasjon. Fordi vi trodde på at dette var noen av de avgjørende kompetansene i fremtidens grønne energisystem, og dermed viktige i Energinet. Vi har sett på hvilke konkrete endringer vi har måttet gjøre for å sikre at vi ikke bare hadde en drøm og en retning, men også de nødvendige evnene i organisasjonen. Muligheten for suksess er uten tvil større når vi har en solid organisasjon som er i stand til å løse problemstillingene. Vi er blitt mer ledelsesmessige agile, og har fått satt gang i endringene i vår organisasjon. Det har i min optikk gjort deler av Energinet langt mer klar til de endringene vi står overfor i fremtiden. Det handler ikke bare om at vi på noen områder skal løse helt nye oppgaver. Det handler spesielt om at vi skal løse våre nåværende kjerneoppgaver på en helt ny måte. Gjør vi ikke det, så kan vi ikke følge med omverdenenes forventninger til oss, uttaler Signe Horn Rosted.

Hun fremhever dessuten at programmet har hatt noen positive konsekvenser for hvordan hun har håndtert sin nye rolle i Energinet.

– Jeg føler at jeg har fått et sterkt ledelsesverktøy, og et holistisk blikk på å skape endring. Og det har – helt personlig – vært forutsetningen for at jeg turte å begi meg inn i den nye stillingen med fullt ansvar for it-området og 300 medarbeidere. Vi står overfor en omfattende oppgave med å skape den avgjørende digitale forutsetningen for fremtidens grønne energisystem. Jeg gleder meg til å dele erfaringene mine, og våre praktiske caser med Dreams & Details når programmet kickstartes i februar 2023, avslutter Signe Horn Rosted.

Her kan du melde deg på Dreams & Details Certificate

Kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer

Executive Forum er Scandinavian Executive Institutes eksklusive læringsforum for skandinaviske ledere og styremedlemmer som ønsker å fokusere på og utvikle deres ledelsesmessige og strategiske kunnskap og kompetanse.

Her får du unik kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer fra de internasjonalt anerkjente business-skolene, IMD og INSEAD. Forumet gir i tillegg en enestående mulighet for å sparre med andre ledere og styremedlemmer i et dynamisk og intensivt læringsmiljø – og dermed grobunn for en kontinuerlig utvikling av både ledelsesfaglige og personlige dimensjoner.

Delta i et inspirerende program med banebrytende forelesere fra INSEAD og IMD

Executive Forum – se programmet