«Styrearbeidet skal fylle mer på sikt»

Silje Arnesen, SVP i Nets/Nexi Group, har en omfattende teknologisk kompetanse og erfaring – og i tillegg en rekke styreverv. Tanken er at styrekarrieren etter hvert skal fylle mer – noe som også var beveggrunnen for å delta i styreprogrammet Executive Board Programme INSEAD.

Silje Arnesen, SVP i Nets/Nexi Group og innehaver av en lang rekke styreverv, har for kort tid siden avsluttet styreprogrammet Executive Board Programme INSEAD. Silje har i mer enn 20 år jobbet med digitale tjenester, først i medieindustrien og etterfølgende i en rekke teknologiselskaper.

– Teknologi, digitalisering og transformasjon har hele veien vært omdreiningspunktet i karrieren min. Men på et tidspunkt gjorde jeg et karriereskift fra forretningssiden da jeg ønsket å jobbe tettere inn mot teknologimiljøet hvor det er et større fagmiljø for innovasjon og digital utvikling. Det var utviklende og spennende å komme inn på seniornivå i teknologiindustrien, hvilket var et absolutt riktig valg for meg. Her anvender jeg min kompetanse om hvordan forretningsprosessene understøtter og spiller sammen med de nye digitale løsningene, og på den måten skaper forretningsverdi og unike brukeropplevelser, forteller hun og legger til:

– Min bane har vært brukerreisen, kundesentrerte løsninger og å forstå det teknologiske skifte i markedet. Kjernekompetansen relaterer seg altså til å ha blikk for når det kommer en ny «bølge», å se tendenser i markedet og være oppmerksom på når man skal gjøre et strategisk digitalt skifte, og hvordan man bygger nye forretningsmodeller som støtter opp om dette.

Som SVP i Nets/Nexi Group har Silje Arnesen P&L-ansvar for egen forretningsenhet for Digitale Identiteter som blant annet MitID og NemID i Danmark, og digitale eID, Signering og valideringstjenester med internasjonalt nedslagsfelt. Den danske teknologien er ledende i Europa, og har vekket stor oppmerksomhet i hele EU. Hun leder en stor enhet med totalansvar for utvikling av ny teknologi, og med både finansielt og kommersielt ansvar. I tillegg er hun pekt ut som styreleder i en rekke interne styrer i Nets/Nexi Group, og har også flere eksterne styreverv, blant annet i et selskap hun selv eier, og som er rådgivende innen teknologi og digital transformasjon.

Les mer om Executive Board Programme INSEAD

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om styreutdanningen Executive Board Programme INSEAD

Den fremtidige styrereisen

I kraft av å være styreleder i flere interne styrer i et internasjonalt konsern, var det interessen for å utvikle kompetansen som var bakgrunnen for at Silje Arnesen våren 2022 valgte å delta på Executive Board Programme som Scandinavian Executive Institute tilbyr i samarbeid med den franske business-skolen INSEAD.

– Fremover er det min ambisjon å satse enda mer på styrearbeid og non-executive roller i kraft av min teknologikompetanse og M&A-erfaring, og det kan gjerne være innen Fintech eller andre vekstselskapet. Jeg ønsker fremdeles å sitte i en topplederrolle, men på sikt vil jeg gjerne over i en mer profesjonell styrerolle, og det var også årsaken til at jeg valgte å delta i styreprogrammet. Jeg ønsket formell kompetanse i forhold til mitt ansvar i styrelederrollene mine, og så ønsket jeg mer kunnskap om ulikheter i relasjon til lovgivning da jeg har verv i flere land. Avslutningsvis var det også viktig for meg å få et kompetent nettverk som jeg kan sparre med fremadrettet, uttaler hun.

Silje fremhever at hun kommer hjem med ny inspirasjon og kompetanse som vil være svært anvendelig i relasjon til å vareta styrerollene sine enda bedre i fremtiden.

– Utbyttet var veldig godt, og den juridiske delen var en fin påminnelse om viktige emner. Nivået på INSEAD i Frankrike var høyt og krevende hvilket var veldig bra, og underviserne meget dyktige og inspirerende. Det fungerte veldig godt med case- og gruppearbeidet, og så var jeg meget positivt overrasket over hvor lærerik styresimuleringen var. Simuleringen gjorde det veldig tydelig hvor viktig det er å være bevisst dynamikken i styregruppen, og hvor essensielt det er å benytte hver enkelt persons spisskompetanse for å finne frem til den beste beslutningen. Programmet var dermed en god påminnelse om hvor viktig det er å ha diversitet i styret – ikke minst i relasjon til å kunne bidra med forskjellig kompetanse.

Se innholdet i styreprogrammet på INSEAD

Kontinuerlig læring og utvikling

Silje fremhever en rekke viktige læringer som hun mener vil bidra positivt i forhold til de styrejobbene hun er involvert i.

– Jeg er helt klart blitt mer bevisst på å «aktivere» styremedlemmene til å bidra aktivt i beslutningsprosessene. Og så vil jeg også benytte meg mer av å lage en styreevaluering, og gi tilbakemeldinger med jevne mellomrom med henblikk på å sørge for at styrets medlemmer får anledning til å bidra best mulig basert på deres kompetanse og bakgrunn. Overordnet sett er konstant læring og utvikling et viktig perspektiv for meg. Å arbeide med transformasjon handler om skjæringspunktet mellom å avvikle og utvikle, og er en kontinuerlig bevegelse mot noe som er ukjent, og i den sammenhengen er det utrolig bra å få et faglig påfyll. Avslutningsvis har jeg fått et styrenettverk hvor jeg føler at jeg kan kontakte alle de øvrige deltakerne dersom jeg står overfor krevende spørsmål eller dilemmaer og trenger noen å sparre med, avslutter hun.

Møt professorene på Executive Board Programme INSEAD

Kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer

Executive Forum er Scandinavian Executive Institutes eksklusive læringsforum for skandinaviske ledere og styremedlemmer som ønsker å fokusere på og utvikle deres ledelsesmessige og strategiske kunnskap og kompetanse.

Her får du unik kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer fra de internasjonalt anerkjente business-skolene, IMD og INSEAD. Forumet gir i tillegg en enestående mulighet for å sparre med andre ledere og styremedlemmer i et dynamisk og intensivt læringsmiljø – og dermed grobunn for en kontinuerlig utvikling av både ledelsesfaglige og personlige dimensjoner.

Delta i et inspirerende program med banebrytende forelesere fra INSEAD og IMD

Executive Forum – se programmet