Markante vekstambisjoner i både Norge og utlandet

Marius Withbro-Svendsen er salgs- og markedsdirektør i Bergene Holm, et selskap som står overfor en omfattende oppgave i relasjon til å innfri de vekstambisjonene som trelastkonsernet har de kommende årene.

Spør man Marius Withbro-Svendsen om hva som er den røde tråden i karrieren og interessefeltet hans, kommer svaret prompte: «Ledelse, salg og markedsføring i byggebransjen».

Og fakta bekrefter den korte og konsise uttalelsen. Etter en utdanning som sivilmarkedsfører, har han stort sett jobbet i mellomstore og store bedrifter i byggebransjen. Det inkluderer blant annet ulike roller i Jotun, utviklingsdirektør i natursteinprodusenten Lundhs samt en stilling som daglig leder i et eiendomsinvesteringsselskap. De seneste årene har han vært salgs- og markedsdirektør i det Larvik-baserte trelastkonsernet Bergene Holm.

Bergene Holm har eksistert siden 1946, og er Norges neststørste produsent av trelast med 450 ansatte og en omsetning på om lag 2,2 milliarder kroner. Med en visjon om å være «Beste valg når du skal bygge med tre» er kjernevirksomheten til Bergene Holm sentrert rundt å levere trelastprodukter til industri og byggevarekjeder i Norge. I tillegg har selskapet en betydelig eksport til land i Vest-Europa, Midtøsten, Nord-Afrika og Kina.

Les mer om Executive Management Programme INSEAD

Marius Withbro-Svendsen, salgs- og markedsdirektør, Bergene Holm

Investeringer skal skape vekst

Ifølge Marius Withbro-Svendsen står Bergene Holm overfor å foreta investeringer på flere fronter de kommende årene – med henblikk på å skape vekst og utvikling.

– Investeringene vil foregå langs to akser. For det første foretar vi tunge investeringer i produksjonskapasiteten på våre syv produksjonsenheter. Dermed skal det også selges mer, og i det ligger det en oppgave i å finne ut hvilke markeder vi skal attrahere. Både nye norske kunder vil spille en rolle, men da Norge er et modent marked, vil især nye eksportmarkeder og nye segmenter være vesentlige satsingsområder i relasjon til våre vekstambisjoner, påpeker salgs- og markedsdirektøren og legger til:

– Den andre aksen handler om investering i innovasjon og produktutvikling. Det er helt klart også et område vi kommer til å styrke fremover med henblikk på å differensiere oss fra andre aktører. Det handler kort fortalt om å skape et konkurransemessig fortrinn. Bergene Holm visjon om å være beste valg når du bygger med tre er veldig drivende for oss.

Å videreforedle solide, miljøsertifiserte tømmerstokker fra norske skoger er et av de mest sentrale elementene for bedriften. Dermed er selvsagt også bærekraft et område det er sterkt fokus på.

– Trelastbransjen er en driver i det grønne skiftet, og vi har den fordelen at våre produkter lagrer CO2 og frigjør oksygen. Det er et bra utgangspunkt, men det er viktig at vi også er flinke til å kommunisere og kommersialisere det bærekraftige perspektivet, uttaler han.

Se innholdet i Executive Management Programme

Topplederprogram understøtter ambisjonene

Nettopp arbeidet med å sikre fremtidige vekstambisjoner i Bergene Holm var en av de viktigste årsakene til at Marius Withbro-Svendsen valgte å delta i topplederprogrammet Executive Management Programme som tilbys i samarbeid med INSEAD. Utdanningsprogrammet består av en modul i Danmark og to moduler på INSEAD i Frankrike.

– Med bakgrunn i vår forretningsmodell og vekstambisjonene våre, var det veldig relevant for meg å delta i en topplederutdanning hvor omdreiningspunktet er ledelse, strategi og innovasjon. Å få en oppdatering på gjeldende forskning og teori, med tilgang til modeller og verktøy som kan omsettes i praksis i forhold til vårt strategi- og forretningsutviklingsarbeid i Bergene Holm, var en viktig beveggrunn.

Han beskriver foreleserne som dyktige til å levere på et høyt teoretisk og praktisk nivå.

– Professorene på INSEAD var både meget kunnskapsrike, og samtidig svært gode formidlere. Men det hadde man jo også en forventning om når man drar til en anerkjent business-skole, sier han og tilføyer:

– De viktigste læringene for meg var å få tilgang til en helt ny verktøykasse som består av redskaper jeg umiddelbart kan anvende. En annet element var en bekreftelse på hvor viktig det er å jobbe med markedsinnsikt, og basere beslutninger herpå. Og en siste ting handler om hvor viktig det er å bruke god tid på å lage gode prosesser knyttet til strategi, innovasjon og forretningsutvikling. Det er uten tvil nøkkelen til å treffe gode beslutninger.

Ifølge salgs- og markedsdirektøren er den nye kunnskapen allerede kommet til god anvendelse.

– Jeg leder en arbeidsgruppe som jobber med rullering av vår strategi, og her bruker jeg allerede mange av de modellene som jeg ble presentert for på INSEAD. I tillegg jobber vi med et innovasjonsprosjekt som kan kategoriseres som et Blue Ocean-prosjekt. Også her har jeg i aller høyeste grad kunnet anvende den nye læringen fra topplederprogrammet, avslutter Marius Withbro-Svendsen.

Møt underviserne på Executive Management Programme INSEAD

Kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer

Executive Forum er Scandinavian Executive Institutes eksklusive læringsforum for skandinaviske ledere og styremedlemmer som ønsker å fokusere på og utvikle deres ledelsesmessige og strategiske kunnskap og kompetanse.

Her får du unik kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer fra de internasjonalt anerkjente business-skolene, IMD og INSEAD. Forumet gir i tillegg en enestående mulighet for å sparre med andre ledere og styremedlemmer i et dynamisk og intensivt læringsmiljø. Og derigjennom grobunn for en kontinuerlig utvikling av både ledelsesfaglige og personlige dimensjoner.

Delta i et inspirerende program med banebrytende forelesere fra INSEAD og IMD.

Se programmet for Executive Forum